// Equilabel - Interactieve checklist


Maneges- en pensionstallen die het Equilabel willen behalen, worden door twee evaluatoren ter plaatse beoordeeld op basis van onderstaande checklist. We hebben deze interactief gemaakt zodat bedrijven zich eerst eens kunnen testen alvorens ze zich inschrijven.
 
  • Selecteer het bedrijfstype. Klik op het vraagteken voor meer info over de verschillende types.
  • Overloop alle criteria.
    • Selecteer telkens “Ja” of “Nee” om aan te geven of het bedrijf aan het criterium voldoet. Voor meer informatie over de manier waarop de evaluatoren een oordeel zullen vellen, klikt u op het vraagteken.
    • Overloop alle bedrijfsonderdelen (bv. management, erf en gebouwen) door de bruine balken open te klikken.
  • Heeft u alle criteria beantwoord, klik dan op de knop “Bereken score”. Voor meer informatie over de scoreberekening kan u terecht op de pagina “Hoe werkt het?”. 
  • Indien u verkiest om de checklist uit te printen, kan u een PDF downloaden door onderaan deze pagina op de knop “Checklist exporteren” te klikken. Selecteer eerst bovenaan het bedrijfstype waarvoor u de checklist wil exporteren.

De resultaten van deze zelftest worden niet opgeslagen en spelen dus ook geen enkele rol bij de uiteindelijke beoordeling. Kopieer de resultaten voordat u de pagina sluit. Bedrijven die niet voldoen, zullen aan de hand van de resultaten goed kunnen inschatten waar mogelijke werkpunten liggen om alsnog in aanmerking te komen.

Geef aan over welk bedrijfstype het gaat alvorens van start te gaan met de test:

   

Management

 
Het bedrijf verplicht manege- en pensionklanten om een verzekering te nemen voor lichamelijke ongevallen, medische kosten en burgerlijke aansprakelijkheid.

Thema: Administratief
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het bedrijf werkt met één of meerdere bedrijfsdierenartsen.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Actuele informatie zoals openingsuren, prijzen, activiteiten en nieuwsberichten wordt digitaal verspreid via een website, facebook, een nieuwsbrief,…

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Informatie zoals openingsuren, prijzen, activiteiten en nieuws wordt op het bedrijf duidelijk uitgehangen op een plaats die voor iedereen bereikbaar is.

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
De uitbating beschikt over voldoende kennis van paardenhouderij.

Thema: Administratief
Gewicht:
Ja
Nee
 
De uitbater heeft een positieve houding ten opzichte van kwaliteitsverbetering.

Thema: Administratief
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het bedrijf heeft een huishoudelijk reglement.

Thema: Administratief
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het huishoudelijk reglement is gekend door personeel, klanten en bezoekers.

Thema: Administratief
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het huishoudelijk reglement bevat de nodige regels en afspraken.

Thema: Administratief
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het bedrijf verplicht klanten tot het dragen van een geschikte veiligheidshelm.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Indien een paard gedragingen vertoont waar klanten in het belang van hun veiligheid beter van op de hoogte zijn, ziet de uitbater erop toe dat zij gewaarschuwd worden.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het bedrijf neemt geregeld initiatieven omtrent sensibilisering en vorming.

Thema: Administratief
Gewicht:
Ja
Nee
 
De prijzen voor pensionstalling, lessen en andere verrichte diensten zijn duidelijk en transparant.

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het is mogelijk om pensiongeld of lessen via overschrijving of digitaal te betalen.

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee

Erf en gebouwen

 
Hooi, stro, lemen en voordroog worden beschermd tegen regen en wind en krachtvoeding wordt bewaard in een veilige, droge opslagplaats.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het erf en de gebouwen zijn veilig.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het erf en de gebouwen zijn netjes, verzorgd en afgewerkt.

Thema: Administratief
Gewicht:
Ja
Nee
 
De elektriciteitsvoorzieningen werden gekeurd en positief beoordeeld.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
De watervoorzieningsinstallaties zijn veilig en degelijk.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
De uitbating treft voorzieningen om het bedrijf goed toegankelijk te maken voor mensen die slecht te been zijn, personen met een beperking, ouders met buggy's,...

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
De site kan volledig afgesloten worden.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
De accommodatie is voldoende verlicht.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Er is noodverlichting aanwezig in de gebouwen.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
De vloeren zijn effen (geen putten en ongelijkmatigheden) en schoon.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
De ondergrond waarop paarden lopen is slibbestendig of opgeruwd om uitglijden te voorkomen.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
De doorgangen en gangpaden worden vrijgehouden.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Mestvorken en ander gereedschap staan op een veilige plek, zodat mensen en paarden zich hier niet aan kunnen verwonden.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het bedrijf beschermt klanten en paarden tegen ongevallen op eventuele risicolocaties op het bedrijf (bv. putten, opslagplaats chemisch materiaal,…)

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van prikkeldraad of andere scherpe materialen.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het bedrijf neemt maatregelen om het erf en de gebouwen zo brandveilig mogelijk te houden.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
In de gebouwen en op het erf bevinden zich voldoende, functionele, gekeurde, brandblusapparaten, op duidelijk zichtbare plaatsen.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
In de nabijheid van de boxen en de piste is ten allen tijde een EHBO-box voor paarden beschikbaar.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Er is een complete EHBO-kist voor mensen aanwezig (of meerdere).

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
De EHBO-kist is snel en eenvoudig toegankelijk vanuit de piste, de stallen en de rest van de gebouwen.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
De EHBO-kist en de inhoud zijn in goede staat en worden correct bewaard.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Op nuttige plaatsen bevindt zich een lijst met belangrijke telefoonnummers.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het bedrijf beschikt over een aangesloten parking, aangepast aan het aantal klanten en de activiteiten die er plaatsvinden.

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
De parking is verhard en goed bewandel- en berijdbaar.

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Er is een onthaal voorzien waar bezoekers, (potentiële) klanten, nieuwelingen,... verder geholpen worden.

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het onthaal staat duidelijk aangegeven.

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Er is toegankelijk sanitair voorzien.

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het bedrijf is veilig bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer, fietsers, ruiters/menners en voetgangers.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee

Verbruiks- of ontmoetingsruimte

 
Er is een verbruiksruimte aanwezig.

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het bedrijf heeft een toelating of registratie van het FAVV voor de verbruiksruimte, zoals wettelijk voorgeschreven.

Thema: Administratief
Gewicht:
Ja
Nee
 
De verbruiksruimte is netjes en proper.

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
In de verbruiksruimte is er toezicht en controle door de uitbater en/of daartoe aangestelde personen.

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
In de verbruiksruimte liggen informatieve folders en brochures ter beschikking over paardenhouderij, verzorgen van paarden, omgaan met paarden,...

Thema: Administratief
Gewicht:
Ja
Nee
 
In de verbruiksruimte is er zitgelegenheid.

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Tijdens de openingsuren is de verbruiksruimte geopend.

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
In de verbruiksruimte kunnen klanten iets drinken.

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee

Paardenboxen

 
Rond de boxen is het voldoende (vaak) rustig. Niet iedereen kan steeds zomaar bij de paarden.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
De paardenboxen/schuilhokken zijn aangepast aan de grootte van de paarden.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Tot 90 % van de boxen / schuilhokken voldoet aan de normen
Tot 75% voldoet aan de normen
Tot 50% voldoet aan de normen
Tot 25 % voldoet aan de normen
 
De deuren of deuropeningen zijn aangepast aan de grootte van de paarden.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Tot 90% van de boxen / schuilhokken voldoet aan de normen
Tot 75% voldoet aan de normen
Tot 50% voldoet aan de normen
Tot 25% voldoet aan de normen
 
De paardenboxen / schuilhokken en deuren zijn van degelijke makelij en in goede staat.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Tot 90% van de boxen / schuilhokken voldoet aan de normen
Tot 75% voldoet aan de normen
Tot 50% voldoet aan de normen
Tot 25% voldoet aan de normen
 
De bodem is dik genoeg, droog, schoon en er is een geen tot zeer lichte ammoniakgeur te bespeuren.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Tot 90% van de boxen / schuilhokken voldoet aan de normen
Tot 75% voldoet aan de normen
Tot 50% voldoet aan de normen
Tot 25% voldoet aan de normen
 
Elke box is voorzien van een werkende, veilige, hygiënische en degelijke watervoorziening.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Tot 90% van de boxen / schuilhokken voldoet aan de normen
Tot 75% voldoet aan de normen
Tot 50% voldoet aan de normen
Tot 25% voldoet aan de normen
 
Boxen van paarden die krachtvoer krijgen, zijn voorzien van een veilige en degelijke voedervoorziening.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Tot 90 van de boxen / schuilhokken voldoet aan de normen
Tot 75% voldoet aan de normen
Tot 50% voldoet aan de normen
Tot 25% voldoet aan de normen
 
De paardenboxen zijn rond de 80 lux.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Tot 90% van de boxen / schuilhokken voldoet aan de normen
Tot 75% voldoet aan de normen
Tot 50% voldoet aan de normen
Tot 25% voldoet aan de normen
 
De boxen zijn goed verlucht en de temperatuur is aangenaam voor het paard.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Tot 90% van de boxen / schuilhokken voldoet aan de normen
Tot 75% voldoet aan de normen
Tot 50% voldoet aan de normen
Tot 25% voldoet aan de normen
 
Mate van contact tussen de paarden in de box of schuilstal

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
9 (zie tabel)
8 (zie tabel)
7 (zie tabel)
6 (zie tabel)
5 (zie tabel)
4 (zie tabel)
3 (zie tabel)
2 (zie tabel)
1 (zie tabel)
0 (zie tabel)

Paarden

 
De paarden ogen gezond en gedragen zich normaal, of worden opgevolgd en behandeld.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
100% van de paarden ogen gezond
90% van de paarden ogen gezond
80% van de paarden ogen gezond.
 
De paarden worden meermaals per dag gevoederd met ruw- en eventueel krachtvoer. Een paard mag nooit langer dan 6 uur zonder ruwvoeder staan.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
100% van de paarden voldoet aan de normen
90% van de paarden voldoet aan de normen
80% van de paarden voldoet aan de normen
 
De voeding is aangepast aan de grootte, behoefte en conditie van de paarden.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
100% van de paarden voldoet aan de normen
90% van de paarden voldoet aan de normen
80% van de paarden voldoet aan de normen
 
Alle paarden worden na de primovaccinatie minstens jaarlijks door een dierenarts gevaccineerd voor griep -tetanos en bij voorkeur ook rhinopneumonie.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
100% van de paarden voldoet aan de normen
90% van de paarden voldoet aan de normen
80% van de paarden voldoet aan de normen
 
De paarden worden regelmatig of, bij voorkeur, gericht ontwormd.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
100% van de paarden voldoet aan de normen
90% van de paarden voldoet aan de normen
80% van de paarden voldoet aan de normen
 
Er wordt aandacht besteed aan tandverzorging.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
100% van de paarden voldoet aan de normen
90% van de paarden voldoet aan de normen
80% van de paarden voldoet aan de normen
 
De uitbating ziet erop toe dat alle paarden een degelijke hoefverzorging krijgen.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
100% van de paarden voldoet aan de normen
90% van de paarden voldoet aan de normen
80% van de paarden voldoet aan de normen
 
Het bedrijf maakt geen gebruik van middelen die het uitvoeren van repetitieve stalondeugden (technisch stereotypieën geheten) zoals kribbenbijten, weven, boxlopen etc. verhinderen.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
100% van de paarden voldoet aan de normen
90% van de paarden voldoet aan de normen
80% van de paarden voldoet aan de normen
 
De paarden krijgen voldoende vrije loop, aangepast aan hun noden.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
100% van de paarden voldoet aan de normen
90% van de paarden voldoet aan de normen
80% van de paarden voldoet aan de normen
 
Er is een wasruimte aanwezig waar paarden op een veilige manier afgespoeld kunnen worden met (warm) water.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Paarden worden voor lessen ingezet rekening houdend met hun conditie, leeftijd en temperament en met de rijcapaciteiten en lichaamsbouw van de klanten.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
De paarden werken maximaal 4u per dag (met onderbrekingen) en 20u per week.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
100% van de paarden voldoet aan de normen
90% van de paarden voldoet aan de normen
80% van de paarden voldoet aan de normen
 
Op rusttijden zijn de paarden volledig afgetuigd.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
100% van de paarden voldoet aan de normen
90% van de paarden voldoet aan de normen
80% van de paarden voldoet aan de normen

Materiaal en getuig

 
Het bedrijf stelt poetsmateriaal voor de paarden beschikbaar aan klanten.

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Er is een box / kast met poetsmateriaal voorzien voor alle paarden.
Nee
Per paard is er een set borstels voorzien dat enkel voor dat paard wordt gebruikt.
 
Het getuig voor de bedrijfspaarden is compleet.

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het getuig is aangepast aan de paarden en veroorzaakt geen verwondingen.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het getuig voor de bedrijfspaarden is stevig en toont geen grote tekenen van slijtage.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het bedrijf stelt een veilige ruiteruitrusting beschikbaar voor degenen die hier niet over beschikken.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee

Weide - paddock

 
Het bedrijf heeft voldoende paddocks of weides ter beschikking.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
De weide / paddock is in goede staat.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
De paddock / weide ligt aangesloten aan het bedrijf.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
De hoeveelheid weiland of paddock is groot genoeg om voldoende bewegingsvrijheid aan de paarden te geven in functie van hun aantal en grootte.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Elke weide en paddock heeft een veilige en stevige watervoorziening indien de paarden langer dan 6 uur op de weide of paddock staan.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Rond en in de weides of paddocks staan geen giftige planten.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
De omheiningen van de weide(s) en paddock(s) zijn geschikt en veilig voor paarden.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Er wordt nergens gebruik gemaakt van prikkeldraad.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
De poorten van het weiland en de paddocks werken eenvoudig

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
De paarden mogen het hele jaar door op de paddock / weide

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Op de paddock ligt er weinig tot geen mest en/of onhygiënische voedselresten.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Indien de paarden meer dan 2 uur per etmaal in de paddock of weide komen, dienen ze te beschikken over een geschikte schuilgelegenheid.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee

Piste

 
Er is een buiten of binnenpiste aanwezig.

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
De piste is minimaal 800m² groot.

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Er zijn meerdere pistes van deze afmetingen ter beschikking
Er is minimum één piste van deze afmetingen ter beschikking.
Nee
 
De piste is voldoende verlicht.

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
In de piste(s) staan jumpinghindernissen alleen op plaatsen waar de minimale hoogte 3.5m is.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Er zijn pisteaanduidingen (letters, symbolen, …) beschikbaar.

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Er staan geen objecten in de piste(s) die er niet nodig zijn (bv. tractor).

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het pistemateriaal is van degelijke kwaliteit.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
De bodem van alle rijbanen is geschikt voor de paardensport qua draagkracht, vlakligging en vering. Bij vriestemperaturen, en/of noodweer voldoet minstens 1 piste aan dit criterium.

Thema: Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
De bodem van geen enkele aanwezige piste bevat scherpe voorwerpen.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
De omwandingen van alle aanwezige pistes zijn degelijk en veilig.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Alle pistes zijn volledig afsluitbaar.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het is mogelijk om naar de activiteiten in de piste te kijken. Toeschouwers kunnen dit doen op een veilige, afgebakende, plaats.

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee

Lessen en wedstrijden

 
De lespaarden zijn geschoold, ervaren en aangepast aan de doelgroep.

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Er wordt minstens 6 uren per week lesgegeven (groepslessen).

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
De lesgevers - dit kunnen ook de uitbaters zijn - beschikken minimaal over een diploma van initiator.

Thema: Administratief
Gewicht:
Ja
Nee
 
De lessen zijn aangepast aan de doelgroep en het niveau.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Klanten krijgen de mogelijkheid om door een lesgever begeleide buitenritten te maken. Verkeersveiligheid en een goede voorlichting rond verkeersregels staan hierbij centraal.

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
De uitbating laat enkel verzekerde klanten die aan de te respecteren wettelijke leeftijdsvereisten voldoen en over de nodige vaardigheden beschikken toe om deel te nemen aan buitenritten.

Thema: Veiligheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het bedrijf neemt deel aan de door de overheid erkende brevettenwerking om klanten de kans te geven een erkend certificaat te behalen.

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het bedrijf organiseert wedstrijden, workshops of ponykampen

Thema: Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Ja
Nee

Wetgeving

 
Het bedrijf legt de nodige omgevingsvergunningen voor.

Thema: Administratief
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het bedrijf doet, indien nodig, jaarlijks een correcte mestbankaangifte.

Thema: Administratief
Gewicht:
Ja
Nee
 
De mesthoop/mesthopen voldoen aan de regelgeving.

Thema: Administratief
Gewicht:
Ja
Nee
 
Er wordt geen zwartwerk vastgesteld.

Thema: Administratief
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het personeel en de uitbaters zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid (uitbating), arbeidsongevallen en brand.

Thema: Administratief
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het bedrijf staat bij de kruispuntbank van ondernemingen ingeschreven onder de juiste rubriek(en) ingeschreven.

Thema: Administratief
Gewicht:
Ja
Nee
 
Alle op het bedrijf gestalde / geweide paarden zijn in regel met de verplichte identificatie en registratie.

Thema: Administratief
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het bedrijf voldoet aan de regelgeving rond de aanwezigheid en beschikbaarheid van paardenpaspoorten.

Thema: Administratief
Gewicht:
Ja
Nee
 
De diergeneeskundige handelingen, zoals vaccinaties, worden enkel door dierenartsen uitgevoerd.

Thema: Administratief
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het bedrijf respecteert de btw-regelgeving.

Thema: Administratief
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het rookverbod in de gebouwen wordt gerespecteerd.

Thema: Administratief
Gewicht:
Ja
Nee
 
Het rookverbod wordt duidelijk aangegeven.

Thema: Administratief
Gewicht:
Ja
Nee


Laatste aanpassing: 16/05/2018 10:15:04 - Bannerfoto © ©PaardenPunt Vlaanderen