FAQ's 01/04/2020 13 min

Met dank aan onze partners

Update 20/04: Verduidelijkingen aan de Corona-update na het Ministerieel Besluit van 17/04/2020

Op vrijdag 17 april 2020 werd het Ministerieel Besluit aangepast. Algemeen is het standpunt van de Nationale Veiligheidsraad duidelijk dat de essentiële zorg van het dier omwille van het dierenwelzijn belangrijk is en gegarandeerd moet blijven, mits respect voor de fysieke afstand en de hygiëne door en voor de personen die er mee omgaan. Paardrijden is dus toegelaten enkel in het kader van dierenwelzijn. Alle recreatieve en competitieve sportbeoefeningen zijn nog steeds niet toegelaten met uitzondering van wandelen, joggen en fietsen en aanverwante bewegingsvormen zoals bv skeeleren.

WANDELINGEN EN MENNEN

 • Paardrijden op de eigen weide/piste is toegestaan
 • Paardrijden (op jouw paard) in de manege is toegestaan enkel in het kader van het welzijn van het dier, als de manege dit niet zelf kan voorzien en mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Men mag de wagen nemen om zich te verplaatsen tussen de woonplaats en de manege of rijpiste en desgevallend ook om het paard te vervoeren.
 • Paardrijden (in het zadel, aangespannen, aangelijnd) op openbare weg is toegestaan enkel met het oog op het welzijn van het dier. Deze rit kan enkel plaatsvinden met een maximum van twee ruiters/menners, mits in achtneming van de social distance maatregelen. Gemotoriseerd vervoer van het paard voor deze ritten is enkel toegelaten als het niet veilig kan op een andere manier.
 • Groepswandelingen zijn uiteraard uit den boze en respecteer altijd de social distancing en hygiëne!
 • Belangrijk: zorg er ook voor dat dit altijd veilig gebeurt! Draag steeds een helm, zorg voor de juiste optoming en breng jezelf en omstaanders niet in gevaar! Blijf ook binnen de comfortzone van je paard en ga dus niet plots de baan op met een angstig paard, wanneer het dit niet gewend is.

VERHUUR VAN PISTES

 • Verschillende lokale overheden opteren momenteel om het Ministerieel Besluit ruim te interpreteren, waardoor bepaalde paardensportaccommodaties, met expliciete goedkeuring van de lokale overheid, hun buitenpistes openstellen voor verhuur aan externen. Dit wordt toegelaten in het kader van dierenwelzijn en mits respect van heel strikte maatregelen. Wij ondersteunen en begrijpen uiteraard de clubs en zijn samen actief op zoek naar oplossingen om zo snel mogelijk ook de sport te hervatten. De overheid wijst er ons echter op dat deze maatregel enkel toegelaten wordt in het kader van dierenwelzijn, niet in het kader van sport en uitsluitend mits respect voor de fysieke afstand en de hygiëne.

 

ESSENTIËLE VERPLAATSINGEN

 • Ook niet-commerciële transporten van paarden zijn enkel en alleen toegelaten in het kader van het welzijn van de paarden. Het algemeen geldende principe aangaande essentiële verplaatsingen bevat daarom ook de verwijzing naar “zorg voor dieren”.
 • Vervoer van paarden is toegelaten om diergeneeskundige zorg (inclusief inseminaties en vruchtbaarheidsbehandelingen).
 • Verplaatsingen om het welzijn van je paard te garanderen, zijn toegelaten : naar de weide, voor het stalonderhoud of voor een kort ritje.

 

SPORTACTIVITEITEN

 • Georganiseerde sportactiviteiten zoals wedstrijden, sportieve en recreatieve kampen, groepsactiviteiten, privé-lessen,… zijn en blijven niet toegelaten zeker nog tot en met 3 mei 2020.
 • Het recreatief beoefenen van de paardensport kan je dus enkel thuis. Staat jouw paard niet thuis gestald of heb je geen mogelijkheden om in basisbeweging te voorzien, dan kan je enkel op de manege gaan rijden om jouw paard de nodige beweging te geven, maar hou dan zeker rekening met de specifieke voorwaarden van die club. De social distancing en de hygiëne dienen gegarandeerd te zijn door beperkingen in tijd en ruimte. Een wandeling om de beweging te geven in het kader van dierenwelzijn is ook mogelijk.

HANDHAVING

 • De lokale handhaving van de uitvoering van het Ministerieel Besluit ligt in de handen van uw lokaal bestuur en politie. Het is nog steeds zo dat de communicatie en richtlijnen van je eigen stad of gemeente voorrang hebben op de informatie die wij via onze kanalen verspreiden. Als de lokale politie je verbiedt om te gaan wandelen (bijvoorbeeld omwille van de veiligheid) of het aantal mensen beperkt dat tegelijkertijd tot de club/stal wordt toegelaten, dien je dit te respecteren. Gelieve dus in geval van twijfel of vragen, ten allen tijde met hen af te stemmen wat al dan niet toegelaten wordt in uw welbepaalde gemeente of aangaande een al dan niet essentiële verplaatsing en doe dat best op voorhand om eventuele bestraffing te vermijden.

Wij doen nog steeds een oproep om de volksgezondheid en dierenwelzijn als absolute hoofdprioriteit te zetten Door deze aanpak kunnen we toewerken naar een relance voor iedereen, hopelijk zo snel mogelijk !

Voor de laatste info met richtlijnen verwijzen wij jou graag door naar https://www.info-coronavirus.be/nl/


17/04 - Corona richtlijnen: officiële bevestiging dat ritten te paard met maximum twee ruiters, enkel met het oog op het welzijn van het dier, toegestaan zijn.

 

Nog onduidelijkheid voor de menners en dravers

Het gepubliceerd Ministerieel besluit van 17 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, bevat één voor de paardensector belangrijke wijziging. Zie: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/MB-17-4-2020.pdf

Bij de toegestane activiteiten wordt nu ook vermeld: “ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van twee ruiters."


Het is op dit ogenblik niet duidelijk of dit ook van toepassing is voor de menners en dravers.
In het kader van dierenwelzijn zal de sector dit ook verdedigen. Momenteel wordt alles op alles gezet om hier snel duidelijkheid over te krijgen.


Van zodra er duidelijkheid is zal hierover gecommuniceerd worden via onze kanalen.

We danken de overheid alvast voor het belang dat men hiermee aan het welzijn van onze paarden hecht.


Gezamenlijk persbericht vanwege Paardenpunt Vlaanderen, Paardensport Vlaanderen en de Landelijke Rijverenigingen

07/04 - Update FAQ crisiscel: Wandelen te paard niet meer toegelaten!

In de laatste update van de FAQ van de crisiscel van 6.4.2020 wordt het maken van een buitenrit met een paard omwille van dierenwelzijn niet opgenomen als toegelaten activiteit. Politiemensen verbaliseren ruiters en menners en leggen geldboetes van € 250 op.

Zie: https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/faq_nl_versie_8_0.pdf

Vorige week publiceerden we nog de aangepaste teksten op onze site aangaande wat toegelaten was met paarden in deze crisistijden. Een tekst waar we nog steeds volledig achterstaan en die mede werd afgetoetst bij verschillende kabinetten en overheidsorganen, die deze visie bevestigden. Een tekst aangevuld met duidelijke FAQ’s waarbij als eerste prioriteit de volksgezondheid stond, gecombineerd met de aandacht voor het dierenwelzijn. Bovendien werd in deze tekst rekening gehouden met de bestaande ministeriële besluiten, die onder meer expliciete melding maken van de sluiting van de publieke sportcentra.

Gisterenavond werden echter nieuwe FAQ’s gepubliceerd op de officiële website info-coronavirus.be. Voor de eerste maal wordt ook onze paardensector expliciet genoemd en resulteert vooral de wens om meer duidelijkheid te verschaffen in nog meer onduidelijkheid en verwarring naar de gemiddelde paardensportliefhebber.

Zoals de teksten in de praktijk worden toegepast, betekent dit immers dat :

 • Het maken van een korte wandeling in de onmiddellijke omgeving te paard is niet meer toegelaten, ongeacht of dat nu recreatief of vanuit dierenwelzijn gebeurt
 • Wandelen met je paard aan de hand is wel toegelaten
 • Je paard vervoeren is toegelaten om ergens in een manege de nodige beweging te geven

Het ministerieel besluit (juridisch bindend) zegt duidelijk dat sportcentra moeten gesloten worden. De nieuwe FAQ laat externe mensen wel toe om met hun paarden op een manege te gaan rijden. Dit is volledig in strijd met het ministerieel besluit en kadert niet in de maatregelen voor de volksgezondheid. Begrijpen wie begrijpen kan?

We wensen iedereen op te roepen om met gezond verstand met deze nieuwe FAQ’s om te gaan. We raden aan om momenteel geen wandelingen te plannen en we raden mensen ook af om hun paard op te laden en zich zo maar naar de manege in de buurt te verplaatsen om te gaan rijden met je paard. In de club gaan rijden met je eigen paard dat daar gestald staat, kan nog steeds, volgens de eigen regels van de manege. Ondertussen nemen wij verdere acties naar de overheid toe om tot een degelijke verwoording over te gaan, zodat men in deze gecreëerde verwarring terug duidelijkheid kan brengen. Onze eigen tekst van vorige week zou daarvoor een perfecte basis kunnen zijn. Deze is volledig afgetoetst met alle actoren, beschermt de volksgezondheid en heeft dierenwelzijn volledig geïncorporeerd.

We houden jullie zo snel mogelijk op de hoogte. Onze excuses voor deze verwarring, maar soms begrijpen we het zelf ook niet meer.


Paardensportactiviteiten en dierenwelzijn in tijden van Corona – FAQ’s

Update dd. 30/03/2020


Deze communicatie voor de paardensportsector wordt gedragen door Sport Vlaanderen, Paardensport Vlaanderen, de Landelijke Rijverenigingen en PaardenPunt Vlaanderen.

Bijzondere dank gaat uit naar ANB (Agentschap Natuur en Bos) en naar de administratie voor Dierenwelzijn in Vlaanderen.

Deze informatie werd samengesteld op basis van de geldende MB’s en de richtlijnen die door de overkoepelende overheden werden aangereikt. Ze zijn ingevuld door de paardensportexperten met de enige bedoeling duidelijkheid te verschaffen en het welzijn van de paarden na te streven.

Met deze informatie beogen we dus enerzijds inzicht en achtergrond te geven aan de lokale overheden die toezien op de handhaving en anderzijds onze leden en alle paardenhouders die bezorgd zijn om het welzijn van hun dieren te ‘leiden’ naar een correcte behandeling van hun ‘hobbydieren’.

In afwachting van verdere coördinatie en verduidelijking door de nationale crisiscel moeten we aanvaarden dat lokale overheden, grensbewakers en politie gemachtigd zijn om autonoom met deze richtlijnen om te gaan en ze al dan niet strikter te interpreteren.

ALGEMENE RICHTLIJNEN: zie ook https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs

 • Blijf zoveel mogelijk thuis!
 • Pas de ‘social distancing’-maatregelen zoveel mogelijk toe!
 • Absoluut noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, aankopen van etenswaren, verplaatsingen naar de post, bank, apotheker, tankstation of bijstand aan hulpbehoevenden, daklozen, verplaatsingen van ouders naar de opvang van hun kinderen, etc.) zijn toegestaan maar moeten tot een absoluut minimum beperkt worden.
 • Activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, sportwedstrijden, sportieve en recreatieve kampen, groepsactiviteiten (groepsfietstochten, groepswandelingen,…), gocarts voor één of meerdere personen, privé paardrijlessen, brandingssporten (surfen, …), speelpleinen (in- en outdoor), … zijn geannuleerd tot en met 19 april.
 • Er zijn nog fysieke activiteiten toegestaan zoals wandelen, fietsen en joggen in de openlucht, maar steeds mits inachtneming van de ‘social distancing’-maatregelen. Ze dienen van thuis uit te gebeuren en dit in het gezelschap van maximaal één andere persoon of meerdere personen van hetzelfde gezin. Alle (openbare) sportaccommodaties zijn gesloten. Clubactiviteiten werden gestaakt alsook alle groeps- en individuele lessen en trainingen. Verplaatsingen met de auto voor recreatie zijn niet toegestaan.
 • Eigenaars van dieren mogen hun dieren blijven bezoeken en verzorgen mits inachtneming van de ‘social distancing’-maatregelen.

SPECIFIEKE RICHTLIJNEN IVM DE PAARDENHOUDERIJ - FAQ’s

Mag ik mij verplaatsen om mijn paard(en) te verzorgen?

 • JA: Eigenaars van dieren mogen hun dieren blijven bezoeken en verzorgen mits inachtneming van de ‘social distancing’-maatregelen. Verplaats je zo weinig mogelijk.
 • JA: Je kan je verplaatsen voor de verzorging van je paard op de weide en voor de aankoop van het nodige voeder en onderhoudsmateriaal. Kies een speciaalzaak dicht in je buurt.
 • JA: Je mag je verplaatsen naar de stalplaats in samenspraak met de stalverantwoordelijke zodat je je dier de nodige beweging of noodzakelijke extra verzorging kan geven. Als je paard gestald staat op een manege of pensionstal, zal de stalverantwoordelijke zoveel mogelijk zelf instaan voor de aanvoer van voeder en onderhoudsmateriaal via een professionele toeleverancier en voor de professionele verzorging van je dier(en).
 • JA: Maar het is niet toegelaten om meer uren aanwezig te zijn op stal dan strikt noodzakelijk. Communicatie tussen staleigenaar en de paardeneigenaars is belangrijk.Elke club is zelf verantwoordelijk voor aanvullende en passende regels voor zijn klanten, naargelang de accommodatie, om de mogelijke verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Aan iedereen om deze regels vanuit de club te respecteren.

Mijn paard heeft dringend extra verzorging nodig. Mag ik de dierenarts of hoefsmid oproepen?

 • JA: Dierenartsen mogen zich verplaatsen in het kader van acute noodzaak, het algemeen dierenwelzijn, inclusief vruchtbaarheidsbehandelingen en inseminaties. Maak voor spermatransporten zoveel mogelijk gebruik van daarin gespecialiseerde firma’s.
 • JA: Maar bel hoefsmeden, dierenartsen en andere hippische specialisten alleen als het echt nodig is. Een paard opnieuw beslaan of de hoefsmid laten komen als je paard een ijzer kwijtgeraakt is, zijn geldige redenen. Net als een dierenarts opbellen bij de geboorte van een veulen, koliekaanval, wondverzorging, inseminatie etc. Het is echter niet verstandig om deze specialisten te laten komen voor niet-dringende zaken. Als de dierenarts of hoefsmid toch moet langskomen, zorg er dan voor dat iedereen zich aan de strikte hygiënevoorschriften en ‘social-distancing’-regels houdt.

Mag ik mij verplaatsen om mijn paard(en) te verzorgen wanneer deze zich buiten onze landsgrenzen bevinden?

JA

 • De grenzen van ons land werden afgesloten. De verzorging van dieren wordt wel aanzien als een essentiële verplaatsing. Het is niet nodig om een schriftelijk document te hebben dat de reden van de reis rechtvaardigt maar het wordt wel aangeraden (bv. stalcontract van de pensionstal of manege, factuur, …).
 • Informeer je op voorhand, volg de richtlijnen van de lokale overheid en van de politie die de grensovergang bewaakt.

Mag ik mijn paard(en) verplaatsen met een trailer of een vrachtwagen?

 • JA: Wanneer je je paard naar een (andere) weide of manege/pensionstal wil overbrengen voor verzorging.
 • JA: In het kader van veeartsenijkundige redenen bv. wanneer je je paard moet vervoeren naar een dierenkliniek of naar een KI-centrum.
 • NEEN: Wanneer je elders wil gaan paardrijden of wandelen. Er is geen gebruik van private en openbare sportaccommodaties mogelijk door personen vreemd aan de locatie.

Mag ik mijn paard(en) laten bewegen, berijden, inspannen of gaan wandelen?

 • JA: Ik mag mijn paard loslaten op een weide, paddock of piste.
 • JA: Ik mag mijn paard(en) berijden op mijn eigen weide of eigen paddock of rijpiste.
 • JA: Ik mag met mijn paard gaan wandelen aan de hand op de openbare weg voor zover ik de veiligheid van mezelf, mijn dier of mijn omgeving niet in gevaar breng.
 • JA: Ik mag mijn paard berijden of inspannen voor het maken van een korte wandeling in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar het paard gestald is.
  • Om veiligheidsredenen op de openbare weg is het raadzamer om met twee te gaan wandelen rekening houdend met de afstandsregel van 1,5 m.
  • Respecteer ALTIJD de richtlijnen van de toezichters/boswachters wanneer je in een natuurpark of bos, al dan niet eigendom van Agentschap voor Natuur en Bos, kan gaan wandelen in jouw onmiddellijke omgeving.
 • NEEN: Het maken van wandelingen die langer duren dan noodzakelijk is om je paard voldoende te laten bewegen is niet toegestaan, niet alleen en niet in het bijzijn van anderen.
 • NEEN: Je mag je paard(en) niet opladen om elders te gaan wandelen of te gaan rijden.
 • NEEN: Het krijgen van (privé-)les tijdens het rijden is niet toegestaan. Gezien de door Sport Vlaanderen en wetenschappers gedragen adviezen over de wijze waarop we in deze Corona-tijden het best aan beweging doen, geldt ook hier de wijze raad dat, wanneer het paard bereden wordt, het best niet te intensief en niet te lang gewerkt wordt. Het welzijn van het paard staat centraal; niet de fysieke of sportieve beleving van de ruiter of amazone. Dus lessen en trainingen door derden zijn NIET toegestaan.

U kan het document met alle FAQ's hier downloaden.