Met dank aan onze partners

// Frequently Asked Questions (FAQ)

Kan ik als paardenhouderij besparen op de heffingen van de Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM) door aparte meters voor water te plaatsen?

VMM hanteert verschillende heffingen naargelang de activiteit.


Geldende codes

  • Paardenveehouderij: Sector 28d
  • Maneges of paardenveehouderij met cafetaria: Sector 21b | Indien het verbruik van de cafetaria apart gemeten wordt, taxeert men dit onder sector 21a. Het overige verbruik (eventueel verminderd met het gezinsverbruik en/of sanitair) wordt getaxeerd onder sector 28d 
  • Paardenmelkerij: Sector 28d
  • Hoevetoerisme: Bezettingsgraad x 30 m³ per persoon onder sector 21a, tenzij tellerstanden beschikbaar zijn.
Het gebruik van aparte meters in functie van de uitgeoefende activiteit(en) is dus wel degelijk aan te raden.

Andere vragen in deze categorie


Laatste aanpassing: 28/06/2017 14:17:37 - Bannerfoto © photoXpress