// Memorandum beleid paardensector 2014-2019

Met het oog op de verkiezingen in 2014 stelde de paardensector een uitgebreid memorandum op met voorstellen en aandachtspunten voor de beleidsperiode van 2014-2019. Dit document kan u hieronder downloaden. U zal merken dat het uitgegeven werd door de Vlaamse Confederatie van het Paard. Dit is de voorloper van PaardenPunt Vlaanderen. Het PaardenPunt ontstond in 2016 uit de fusie van VCP en het Vlaams Paardenloket.

» Klik hier voor meer info over de historiek van PaardenPunt Vlaanderen.

 

Memorandum beleid paardensector 2014-2019 | Vlaamse Confederatie van het Paard (2013): Download


De paardenhouderij is onmiskenbaar een “nieuwe economische drager” op het platteland, die inkomsten en economische bedrijvigheid genereert en ook een belangrijke maatschappelijke en sociale rol vervult. Nu de paardensector van overheidswege meer en meer erkenning krijgt, dringt de vzw Vlaamse Confederatie van het Paard er bij alle politieke partijen op aan om verder te gaan op de ingeslagen weg en de reeds genomen initiatieven ten voordele van de paardensector te bestendigen en verder uit te bouwen.

De sector wenst zich economisch stabiel, ecologisch, duurzaam en sociaal rechtvaardig te kunnen ontwikkelen. Om dit te realiseren vraagt de vzw Vlaamse Confederatie van het Paard de hiernavolgende acties te nemen:


A. Erkenning van de vzw Vlaamse Confederatie van het Paard (VCP) in zijn geheel en als coördinerend orgaan. | Verder uitbouwen en dynamiseren van de vzw Vlaams Paardenloket en voorzien van een specifiek budgettair artikel.

B. Uitvoeren en permanent actualiseren van het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij.

C. Aanpassingen gevraagd in het beleid voor specifieke thema’s:

  1. Ruimtelijke ordening: Duidelijke normen om de paardenhouderij een plaats in het platteland te geven
  2. Natuurgebied en jaagpaden maximaal toegankelijk voor paarden
  3. Heropleving van de paardenwedrennen
  4. Dierenwelzijn in functie van het paard en het gebruik ervan
  5. Toepassingsgebied van de pachtwet uitbreiden tot professionele paardenhouderijen met landbouwactiviteit
  6. Promotie van sportpaarden in het buitenland
  7. Optimaliseren van hippische vorming en opleiding
  8. Wegwerken concurrentiële benadeling inzake fiscaliteit en btw
  9. Een veilige plaats voor paarden in het verkeer
  10. Professioneel uitgewerkte hippotherapie als vaste meerwaarde in de welzijns- en gezondheidszorg


Het volledige memorandum dat u hierboven kan downloaden, werd bezorgd aan alle partijvoorzitters en is raadpleegbaar via de website van PaardenPunt Vlaanderen. De parlementsleden ontvingen een verkorte brochure met de nodige links.
Laatste aanpassing: 05/10/2017 10:25:55 - Bannerfoto © Vlaams Paardenloket