// Veilig omgaan met paarden

Omgaan met paarden betekent voor velen de hemel op aarde. Wegdromen is echter uit den boze want het houdt ook mogelijke risico's in.
Het gedrag van paarden kan niet steeds voor de volle 100% juist ingeschat worden. Daarom is het van groot belang om tijdens het verzorgen, berijden, mennen,...  - kortom, tijdens het omgaan met deze dieren - enkele veiligheidsvoorschriften in het achterhoofd te houden.

In 2009 publiceerde het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) een veiligheidsbrochure voor iedereen die in aanraking komt met paarden. De brochure overloopt de principes waaraan u zich best kan houden bij het verzorgen van paarden, het rijden in de piste, het uitkiezen van persoonlijke beschermingsmiddelen enzoverder.

Een oud spreekwoord zegt: "Een ongeluk komt te paard maar gaat te voet". Neem dus uw voorzorgen en start alvast met het lezen van deze brochure. Hieronder kan u het document online doornemen of afprinten. De gedrukte versie kan u bestellen via Robin De Sutter van het ILVO: robin.desutter@ilvo.vlaanderen.be.


Opgelet: De gedrukte versie is aanzienlijk korter dan het digitale document dat u hieronder kan downloaden.
 

Veilig omgaan met paarden | Brochure ILVO (2009):  Download

 

 

Ook de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft een gelijkaardige brochure uitgebracht. De brochure beschrijft het professionele milieu, de gangbare manier om met paarden om te gaan en de bestaande beschermingsmiddelen. Ze geeft daarnaast ook raad over verkeersveiligheid, informeert over vaak voorkomende ziektes en formuleert aanbevelingen over het  te gebruiken materiaal en de infrastructuur. 

 

U kan de brochure downloaden op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Via die weg kan u tevens een gratis gedrukt exemplaar bestellen. 
Laatste aanpassing: 17/10/2017 12:05:21 - Bannerfoto © Banner veilig omgaan met paarden