Beoordeling van bouwvergunningen voor paardenhouderijen in landbouwzone 02/01/2014 2 min

Beoordeling van bouwvergunningen voor paardenhouderijen  in landbouwzone

Om een bouwvergunning aan te vragen, dient u aan te kloppen bij uw gemeentediensten. Afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de zone waarop de bouwaanvraag betrekking heeft, moet de gemeente adviezen aanvragen bij een aantal instanties. U kan best vooraleer u een aanvraag indient, een verkennend gesprek organiseren waarop zowel de gemeente als alle beoordelende instanties aanwezig zijn.

Momenteel is het enorm moeilijk om een bouwvergunning te bekomen voor hippische infrastructuur. PaardenPunt Vlaanderen werkt er hard aan om hier verandering in te brengen. Zo organiseerden we reeds twee dialoogdagen om pijnpunten bloot te leggen en oplossingen voor te stellen.
» Klik hier om de verslagen van deze bijeenkomsten te bekijken.

Ga sowieso steeds na of een bouwvergunning vereist is vooraleer u van start gaat met eender welke aanleg of constructie. Niet alleen voor het optrekken van stallingen, maar ook voor het aanleggen van bepaalde buitenpistes of de bouw van een stapmolen is bijvoorbeeld een vergunning vereist. Houten omheiningen en schuilhokken zijn dan weer sinds kort vrijgesteld in bepaalde gebieden indien ze aan welbepaalde voorwaarden voldoen.
» Klik hier voor meer informatie over de vrijstelling van houten omheiningen.
» Klik hier voor meer informatie over de vrijstelling van schuilhokken.
» Klik hier voor meer informatie over de vrijstelling van bijgebouwen en stallen.
» Klik hier voor meer informatie over de vergunningsplicht mbt de aanleg van buitenpistes.
» Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden voor de vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning voor tijdelijke constructies.


Nieuwe inplanting of bestaand gebouw

Voor nieuwe inplantingen in landbouwzone moet de aanvrager aantonen dat hij/zij landbouwer in hoofdberoep is, en een leefbaar bedrijf heeft. Wanneer het niet gaat om een professionele activiteit maar wel om liefhebberij zal in landbouwzone in principe geen bouwvergunning voor een nieuwe inplanting afgeleverd worden.

Voor paardenhouderijen worden als nieuwe inplanting in landbouwzone enkel paardenfokkerijen, hengstenhouderijen, paardenmelkerijen en opfokbedrijven aanvaard. Deze activiteiten worden beschouwd als zuivere landbouw.

Voor aanpassingen aan bestaande gebouwen, is men soepeler dan voor een nieuwe inplanting. Daar kunnen ook aan de landbouw verwante activiteiten (bv. paardenpension) aanvaard worden. Zeer concrete normen bestaan er hiervoor niet. Er wordt geval per geval geoordeeld. Waar het op aan komt is dat het project geloofwaardig overkomt en er geen aanleiding toe is te veronderstellen dat na enkele jaren enkel nog de residentiële en/of commerciële activiteiten zullen overblijven.

Maneges worden in principe niet aanvaard in landbouwzone, zeker niet als nieuwe inplanting. Voor kleinere maneges zijn er wel mogelijkheden als functiewijziging van een bestaand vergund gebouw in landbouwzone, indien dat in het concrete geval verantwoord wordt bevonden. Dit zal in principe enkel mogelijk zijn voor kleinere maneges.


Contacteer ons

Deze materie is niet eenvoudig. Aarzel dan ook zeker niet om ons te contacteren met uw vragen.
» Klik hier om ons te contacteren.

Indien gewenst kan u op onze experten beroep doen voor persoonlijk advies, bijstand op overlegvergaderingen, begeleiding bij het opstellen van uw dossier,...
» Klik hier voor meer info.