Paardenhouderijen integreren in het landschap 28/12/2013 2 min

Paardenhouderijen integreren in het landschap

Veel paardenhouderijen zijn een echte streling voor het oog. Maar hier en daar staan er toch wel wat stallingen, hallen, weiden,... die eerder negatief op het landschap wegen. Bij het inrichten van de binnen- en buiteninfrastructuur van paardenhouderijen kan best eens nagedacht worden hoe deze zo mooi mogelijk ingepast kan worden in het lokale landschap. Hiervoor kan je praktische en/of financiële hulp inroepen van de Vlaamse Landmaatschappij en uw provincie. Ook bestaan er over heel Vlaanderen "regionale landschappen". Dit zijn organisaties die werken aan duurzame streekontwikkeling, gebaseerd op de specifieke eigenschappen van het gebied in kwestie.

Vlaamse Landmaatschappij

Bij de Vlaamse Landmaatschappij kan u een subsidie aanvragen voor het beheer van kleine landschapselementen (heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, poelen). Ook voor onder andere erosiebestrijding, soorten bescherming, botanisch beheer, perseelsrandenbeheer en verminderde bemesting, kan je met VLM een zogenaamde beheersovereenkomst afsluiten.
» Klik hier voor meer informatie over de beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij.

Provincie

Om uw paardenhouderij beter af te stemmen op het lokale landschap, kan u de hulp inroepen van de provinciale landschapsarchitect. In alle provincies zijn hiervoor subsidies beschikbaar. De provincie Limburg ondersteunt paardenhouderijen bijvoorbeeld met het aanbieden van een erfbeplantings- en landschapsbedrijfsplan en subsidies voor kleine landschapselementen. Contacteer de landschapsarchitect van uw provincie voor meer informatie:

  • Antwerpen: Leen Dierckx | 014 85 27 07 | leen.dierckx@hooibeek.provant.be | » Meer info
  • Limburg: Nicole Vreys | 011 23 74 48 | nvreys@limburg.be | » Meer info
  • Oost-Vlaanderen: Luc Vande Ryse | 09 267 86 68 | landbouw@oost-vlaanderen.be | » Meer info
  • Vlaams-Brabant: Erwin Dunon | 016 26 72 71 | erwin.dunon@vlaamsbrabant.be | » Meer info
  • West-Vlaanderen: Kathleen Storme | 051 27 33 87 | kathleen.storme@west-vlaanderen.be | » Meer info.

Regionale Landschappen

Via www.regionalelandschappen.be komt u te weten of ook uw gemeente is aangesloten bij een van de 17 Regionale Landschappen in Vlaanderen. Zij geven gratis advies voor de inrichting van paardenhouderijen, weilanden en dergelijke. Sommige realisaties, zoals de aanleg van een poel en aanplantingen, kunnen ook financieel worden ondersteund. Verschillende Regionale Landschappen werken bovendien met knotploegen die uw knotbomen onderhouden in ruil voor het brandhout.

Dit dossier

Verder in dit dossier zetten we per provincie enkele projecten rond landschapsintegratie van paardenhouderijen in de kijker.

14/10/2022 13:02
Deel deze info:

1. Paard in landschap

Limburg kwam als eerste provincie naar buiten met een uitgebreid beleid rond landschapsintegratie van paardenhouderijen. Sinds 2012 kan u een infokrant bestellen met tal van praktische aanbevelingen om paardenhouderijen passend en kwaliteitsvol in het streeklandschap te integreren. Zowel voor overdekte infrastructuur als voor trainings- en wedstrijdfaciliteiten in open lucht, afrasteringen, grasmatten, beplantingen en aanvullende constructies geeft de brochure tal van nuttige tips.
Deze infokrant is dan ook een must, niet alleen voor elke paardenhouder, professioneel of liefhebber, maar ook voor de gemeenten. Hoewel de brochure specifiek gericht is op het Limburgse landschap, kunnen paardenliefhebbers en overheden uit de andere landsdelen er ook zeker heel wat inspiratie uit putten.

Wil u een gratis brochure in de bus krijgen? Neem dan contact op met het provinciebestuur Limburg:
Provinciebestuur - Directie Ruimte | Afdeling planning en beleid | 011/23.83.45 | avanderbeek@limburg.be

U kan de brochure ook downloaden op de website van de provincie.
» Klik hier om de brochure te downloaden.

Om de inspiratie die opgedaan wordt in de brochure naar de praktijk te vertalen, ondersteunt de provincie Limburg de paardenhouderijen onder andere met het aanbieden van een erfbeplantings- en landschapsbedrijfsplan en subsidies voor kleine landschapselementen

2. Samen op een goei wei

In 2017 lanceerde Regionale Landschappen Lage Kempen het project "Samen op een goei wei". Met dit initiatief wil de organisatie paardeneigenaars helpen om hun terrein zo diervriendelijk en biodivers mogelijk in te richten.
Het doel is vooral om te informeren, sensibiliseren en te adviseren maar een de organisatie steekt ook de handen uit de mouwen. In 15 gemeenten in de Lage Kempen zal het Regionaal Landschap, samen met de eigenaars, een weide op een natuur- en paardvriendelijke manier herinrichten. Deze ambassadeurprojecten ontvangen een financiële ondersteuning.

Interesse?
» Klik hier voor meer informatie over het project.
» Klik hier om aan te melden.

Een regionaal landschap werkt aan duurzame streekontwikkeling, gebaseerd op de specifieke kwaliteiten van de streek. In heel Vlaanderen zijn er regionale landschappen actief. Regionaal Landschap Lage Kempen is een van de drie regionale landschappen in Limburg. Onderstaande gemeenten maken deel uit van haar werking:

Beringen - Bocholt - Halen - Ham - Hamont-Achel - Hechtel-Eksel - Heusden-Zolder - Houthalen-Helchteren - Leopoldsburg - Lommel - Lummen - Neerpelt - Overpelt - Tessenderlo - Zonhoven

» Klik hier voor meer info over Regionaal Landschap Lage Kempen.

2. Bewaren

BewarenBewarenBewaren
30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Landschapsintegratie en natuurrijk landbouwbeheer zijn belangrijke thema's voor de provincie Oost-Vlaanderen. Daarvan getuigen de vele projecten, brochures en zelfs subsidies die op www.oost-vlaanderen.be terug te vinden zijn.
» Klik hier om naar de website te gaan.

Meer specifiek voor de hippische sector, lanceerde de provincie het Plattelandsproject ‘Paardenkracht, krachtig landschap’. Via dit initiatief tracht Oost-Vlaanderen om paardenhouders te helpen hun bedrijf beter in het streeklandschap te integreren.

Het project ging van start met een onderzoek rond de paardensector in Oost-Vlaanderen en de opmaak van landschapsbedrijfsplannen voor paardenhouderijen. Uit de studie bleek dat de provincie 41.719 geregistreerde paarden, 861 hippische bedrijven en 153 paardensportverenigingen telt (cijfers: Provincie Oost-Vlaanderen). Deze hebben een belangrijke ruimtelijke impact op het Oost-Vlaamse landschap. Paardenhouders gebruiken er momenteel ongeveer 1/3de van het weilandareaal. De vraag naar bijvoorbeeld stallingen, rijpistes, schuilhokken, ruiterpaden en andere hippische infrastructuur blijft, net als de paardensector zelf, op dynamische wijze groeien.

Sinds juni 2015 kan u via de website van de provincie de brochure ‘Zorg voor paard en landschap’ bestellen.
» Klik hier.

Deze biedt inspiratie en praktische tips om een paardenactiviteit te integreren in de omgeving (bijvoorbeeld door de vormgeving van stallen of de aanplanting van streekeigen bomen of struiken).

Reportage PlattelandsTV

Naar aanleiding van de publicatie van de brochure 'Zorg voor paard en landschap' zond PlattelandsTV een reportage uit rond het succes van de Vlaamse paardensector en de integratie van paardenhouderijen in het landschap. Deze kan u hieronder bekijken.

Meer info

» Klik hier voor meer info over de initiatieven van de provincie Oost-Vlaanderen.

30/09/2022 10:38
Deel deze info:
Al meer dan 50 jaar heeft Inagro vzw ervaring met bedrijfsintegratie in het landschap. Momenteel wordt de actieve werking rond bedrijfsintegratie vooral toegepast voor land- en tuinbouwbedrijven, maar de opname van de paardenhouderij binnen deze doelgroep kon niet uitblijven.
Daarom is dus sinds kort een wijziging in het aanbod van de provincie West-Vlaanderen; wanneer paardenhouders binnen een vergunningsaanvraag beroep willen doen op het bedrijfsintegratieteam kan dit vanaf nu tegen een vergoeding.
Daarnaast ondersteunen de provincie West-Vlaanderen en de gemeenten in bepaalde aandachtsgebieden ook de aanplanting van een integratieplan en zijn er heel wat subsidies voor de aanplant en het onderhoud van kleine landschapselementen. Deze kunnen gemeente-afhankelijk zijn, vraag dit dus zeker na.
Heb je nog vragen?
Contacteer dan het West-Vlaamse bedrijfsintegratieteam op onderstaande gegevens;
Inagro vzw
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem
T: 051 27 33 87
F: 051 24 00 20
M: bedrijfsintegratie@inagro.be
30/09/2022 10:38
Deel deze info:

In 2016 startte de Antwerpse onderafdeling van de vzw Regionale Landschappen met een project om paardenhouders te betrekken bij de verwezenlijking van een mooier landschap. Dit project kreeg de naam 'Paard en Landschap'. Ook het Regionaal Landschap Schelde-Durme en PaardenPunt Vlaanderen werken hieraan mee.

Tijdens het tweejarige project krijgen drie hobby- en één professionele paardenhouderij uit Klein-Brabant de kans op advies en financiële steun om maatregelen te nemen om het bedrijf landschappelijk in te kleden. Dit kan gaan over afsluitingen, weidebeheer, kleine landschapselementen (zoals hagen, houtkanten, poelen, …) en natuurlijke inpassing van gebouwen en erf. De paardenhouders zullen daarna optreden als ambassadeur voor het project.
Op het einde van het project verschijnt een informatiebrochure met praktische tips en extra uitleg voor paardenhouders hoe zij hun infrastructuur en weiden landschappelijk en paardenvriendelijk kunnen inrichten.
Na afloop zullen landschapsontwerpers uit de streek beschikbaar blijven om de paardenhouder te adviseren.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Jan Maertens (052 33 89 11 | jan@rlsd.be).

PDPO project

De Antwerpse regionale landschappen en de Hooibeekhoeve willen met het programma voor plattelandsontwikkeling paardenhouders inspireren en adviseren om gronden en weiden optimaal te integreren in het landschap. Dit heeft een positief effect op het welzijn van het paard en op de aantrekelijkheid van onze leefomgeving. Download hier een brochure met enkele handige tips.