Overheidssteun bedrijven 01/04/2020 4 min

 

 


Op welke overheidssteun mag ik als bedrijf rekenen tijdens deze crisis?

 

Op de website van VLAIO worden alle steunmaatregelen toegelicht voor ondernemingen die getroffen worden door de maatregelen t.g.v. de Corona pandemie.

 

Zie: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus-0 ; verkorte url: www.vlaio.be/corona

 

Op deze website staan verschillende links naar alle mogelijke steunmaatregelen. Het dossier rond de steunmaatregelen wordt bij elke wijziging aangevuld waarbij men tracht de informatie zo snel mogelijk up to daten.

 

U vindt er ook het aanvraagdocument voor de “Corona hinderpremie. De aanvragen moeten digitaal ingediend worden via het aanvraagformulier op voormelde website van VLAIO: https://aanvraagcoronapremie.be

 

De “Corona hinderpremie” is er voor alle ondernemingen die een fysieke locatie verplicht moeten sluiten omwille van de maatregelen die de federale overheid heeft genomen.

 

Ook de bedrijven uit de paardenhouderij komen in aanmerking. Dat geldt o.a. voor de horeca in de paardenhouderij maar ook voor maneges en pensionstallen die als sportinstelling verplicht gesloten zijn en enkel activiteiten in functie van dierenwelzijn verderzetten. De inkomsten vallen immers weg doch maneges en pensionstallen worden geconfronteerd met de blijvende kost voor de verzorging en voeding van de paarden.

 

Om van de “Corona hinderpremie” te kunnen genieten, moet wel voldaan worden aan de hiertoe gestelde voorwaarden, zie www.vlaio.be/coronahinderpremie

 

 • Het moet gaan om een verplichte sluiting van een fysieke locatie. Voor lesgevers die zelf geen fysieke locatie hebben, is dit niet mogelijk.
 • Het is ook vereist dat het gaat om een activiteit in hoofdberoep of bijberoep met volledige sociale bijdragen.
 • Komen tevens in aanmerking:
  • Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid met minstens 1 werkende vennoot of 1 voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst
  • VZW’s met minstens 1 personeelslid in dienst.

 

Veel zelfstandigen hebben ook recht op het federale overbruggingskrediet:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

 

 


Compensatiepremie voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering beslist dat ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van de coronacrisis steun kunnen krijgen. Dat gaat dan om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. Dergelijke ondernemers vinden we in allerlei sectoren zoals in de evenementensector, (para-)medische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers of gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel. Zij krijgen een compensatiepremie van 3.000 euro om hun verliezen (deels) te compenseren.

Veel bedrijven en ondernemingen lijden verliezen ten gevolge van de maatregelen die opgelegd worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten was er al de corona hinderpremie. Maar ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, komt er nu steun.

Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers en (para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen. Ook bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden, kunnen een compensatiepremie ontvangen. Net zoals schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren of landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken, en kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Steunmaatregel

 • De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro;
 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;
 • Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;
 • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
 • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
 • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
 • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
 • De compensatiepremie zal aangevraagd kunnen worden via een toepassing bij VLAIO.

 

Evaluatie voor 30 april 2020

Alle maatregelen voor steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten of die beperkingen ondervinden door de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zullen voor 30 april 2020 ook geëvalueerd worden.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De coronacrisis heeft een grote impact, op onze gezondheid, maar ook op onze economie. Heel wat bedrijven en ondernemingen kunnen en mogen blijven werken, maar hebben een sterk omzetverlies. De maatregelen tegen het coronavirus beperken hen ernstig in hun exploitatie. Ook voor hen voorzien we nu in een steunmaatregel. Ze kunnen een compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen. Die compensatiepremie is van toepassing voor bijvoorbeeld de eventsector, kinesitherapeuten of pralinewinkels. ”

Bron: Kabinet Hilde Crevits