Horse ID 03/02/2016 2 min

Horse ID

PaardenPunt Vlaanderen helpt u verder

Sinds 2008 moeten alle paardachtigen (paarden, pony's, ezels, zebra's,...) in België correct geïdentificeerd zijn. Dit betekent dat u er zeker van moet zijn dat een aantal zaken voor uw paarden in orde zijn gebracht:

  • Ze moeten beschikken over een EU-conform paspoort.
  • Een dierenarts moet ze voorzien van een microchip.
  • Hun gegevens dienen ingegeven te zijn de centrale databank (beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard).


Indien één van deze zaken ontbreekt, is uw paard niet correct geïdentificeerd, kan het niet meer geslacht worden voor menselijke consumptie en riskeert u een proces verbaal. Wanneer het paard bv. sterft, verhuist of verkocht wordt, moet dit trouwens ook aangepast worden in de gegevensbank.

PaardenPunt Vlaanderen kan u hierbij helpen! Wij staan in voor de administratieve opvolging van de Vlaamse identificatiedossiers. 

Uitzonderingen

Voor paardachtigen die voor korte tijd, bijvoorbeeld om medische redenen, als dekhengst of als slachtpaard in België verblijven, bestaan er een aantal uitzonderingen of versoepelingen. Deze ontdekt u op de pagina "Nieuw paard aangeven".


» Klik hier om naar de pagina "Nieuw paard aangeven" te gaan. 

Sancties

Voor paarden, waarvoor de aanvraag tot identificatie of mutatie niet tijdig is ingediend, riskeert de houder zware straffen:

  • "De verantwoordelijke, die voor zijn dieren de registratie en de identificatie niet uitvoert of handhaaft en de voorgeschreven documenten niet voorlegt, wordt gestraft met een geldboete van minimaal 500€ tot maximaal 25.000€" (art. 23§1, 2°, b van de Dierengezondheidswet van 24 maart 1987). Bij herhaling binnen de drie jaar na een vorige veroordeling wordt de straf verdubbeld.
  • De overheidadministratie kan administratieve geldboetes voorstellen. Die mogen niet lager zijn dan de helft van de minimumboete en niet hoger dan het vijfvoud van de minimumboete. Indien de administratieve geldboete niet wordt voldaan kan de administratie de veroordeling tot de geldboete vorderen voor de bevoegde rechtbank.
  • Dieren die het voorwerp uitmaken van een inbreuk, kunnen in beslag worden genomen.

Zowel het FAVV (Federaal Agentschap Voor de Voedselveiligheid) als de FOD Volkgezondheid en de gewone politiediensten kunnen controles uitvoeren.

Vademecum 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft een handleiding gepubliceerd over de identificatie van paardachtigen in België.
In dit vademecum vindt u de na te leven regelgeving en de procedures terug met betrekking tot het identificeren van paardachtigen. Dit is dus een erg handig document voor alle paardenhouders, dierenartsen, maneges, pensionstallen, stamboeken..   


Hieronder kan u het vademecum downloaden. 

Documenten