Identificatie - Nieuw paard aangeven 03/02/2016 2 min

Identificatie - Nieuw paard aangeven

Digitale procedure: HorseID

Een paard identificeren doet u best online via www.HorseID.be. De digitale weg is immers sneller, eenvoudiger en voordeliger.


Klik links op "toegang tot extranet" om te starten. Indien u voor de eerste keer aanmeldt, zal u vanuit HorseID een mail krijgen om een wachtwoord aan te maken. Opgelet, de link in de mail is maar 24 uren geldig! Indien u de mail niet vindt, kan het zijn dat deze in uw spamfolder terecht is gekomen. Nadat u bent ingelogd in HorseID, klikt u op 'identificatieaanvraag aanmaken' en volgt u de 8 stappen. Wanneer u de identificatieaanvraag heeft betaald, zal de procedure zich verderzetten vanaf stap 3 bij de papieren procedure. 

 

Papieren Procedure: Identificatie in 4 stappen


Verkiest u om de identificatie van uw paard, pony, ezel of zebra via briefwisseling te regelen, dan dient u 4 eenvoudige stappen te doorlopen. Na het indienen van uw aanvraag (stap 1) zal u merken dat deze elkaar automatisch opvolgen.

Klik hier om de papieren identificatieaanvraag te downloaden. 

 

STAP 1: Identificatieaanvraag


Alles begint met de indiening van een identificatieaanvraag. Hierbij geeft u details door over de paardachtige die u wil identificeren, de houder van het dier, de plaats waar het gestald staat en dergelijke meer. Ook zal u moeten aangeven welke erkende dierenarts u wil contacteren om de paardachtige te identificeren. 

 

STAP 2: Factuur


Indien u stap 1 correct uitvoert, ontvangt u automatisch per post een factuur. De factuur dient betaald te worden aan de Belgische Confederatie van het Paard (BCP).

 

STAP 3: Dierenarts


Als de Belgische Confederatie van het Paard de betaling heeft ontvangen, krijgt de door u gekozen dierenarts een melding dat hij / zij uw paardachtigen moet komen identificeren. De dierenarts zal met u contact opnemen om een afspraak te maken en moet de identificatie online uitvoeren via de app van HorseID. U zal zelf dus geen papieren identificatieattest meer ontvangen. 

 

STAP 4: Encodering en paspoort


Na controle van de nodige documenten wordt uw paard, pony of ezel “geëncodeerd” in de databank. Vervolgens ontvangt u een bevestiging en - indien van toepassing - een EU-conform paspoort. Paardachtigen die nog niet over een paspoort beschikken, ontvangen ofwel een Equipas uitgegeven door de Belgische Confederatie van het Paard, ofwel een paspoort uitgegeven door een erkende fokkerijvereniging (binnen 60 werkdagen).

Vanaf dit moment is uw paard volledig in orde. Het voldoet dan immers aan de drie identificatievereisten die in de regelgeving werden vastgelegd:

  • beschikken over een microchip
  • voorzien zijn van een EU-conform paspoort
  • encodering in de centrale gegevensbank

Uitzondering: Indien u de procedure voor slachtveulens volgde, beschikt het paard enkel over een microchip en een identificatieformulier. Dit is voldoende indien het veulen binnen het jaar van de geboorte geslacht wordt. 

 

Documenten

01/09/2023 13:41

Identificatie van een veulen bestemd om ingeschreven te worden in een Belgisch erkend stamboek
De Vlaamse, Waalse en Brusselse overheden hebben meer dan 35 fokverenigingen erkend voor het bijhouden van de stamboeken van welbepaalde paarden-, pony- en ezelrassen. Als u een veulen wil aangeven dat in één van deze stamboeken ingeschreven zal worden, moet u een dekbewijs of de geboorteaangifte opsturen naar het secretariaat van de hiervoor erkende fokvereniging.
Dekbewijzen worden door de hengstenhouder aan de fokker bezorgd. Op de Belgische dekbewijzen zijn alle vereiste gegevens opgenomen. Beschikt u over een buitenlands dekbewijs, dan moet u een “aanvraagformulier identificatie paardachtige” invullen en bijvoegen.

De erkende vereniging gaat na of uw paard, pony of ezel in aanmerking kan komen voor inschrijving in het stamboek en maakt vervolgens de identificatieaanvraag over aan de beheerder van de centrale databank (Belgische Confederatie van het Paard).

Vooraleer de identificatieaanvraag te doen bij het stamboek, moet u evoor zorgen dat u gekend bent bij de centrale databank. Hiervoor kan u met ons contact opnemen.

Links
» Klik hier voor de lijst van de in België erkende fokverenigingen.
» Klik hier voor het aanvraagformulier identificatie paardachtige.
» Klik hier voor onze contactgegevens.

08/03/2018 13:16

Identificatie van een veulen dat niet bestemd is om ingeschreven te worden in een Belgisch erkend stamboek (veulen zonder vastgestelde origine)
Als u een veulen wil aangeven dat niet in een stamboek ingeschreven zal worden, volstaat het om het paard online te registeren via www.horseid.be. U kan ook een “aanvraagformulier identificatie paardachtige” invullen en opsturen naar ons, maar deze procedure is duurder. 

Links
» Klik hier voor het aanvraagformulier identificatie paardachtige.
» Klik hier voor onze contactgegevens.

09/05/2023 14:32

Identificatie van een veulen bestemd om ingeschreven te worden in een buitenlandse fokkersvereniging
Als u een veulen wil aangeven dat in een buitenlands stamboek ingeschreven zal worden, moet u een “aanvraagformulier identificatie paardachtige” en een kopie van het dekbewijs of de geboorteaangifte aan ons opsturen.

De inschrijving van het paard in het buitenlandse stamboek verloopt volgens de modaliteiten van de betreffende buitenlandse fokkersvereniging. Deze zal ook het passpoort afleveren (EU-conform paspoort).
Indien het buitenlands stamboek geen EU-conform paspoort aflevert, kan u nagaan of er in België een erkende fokvereniging bestaat die paspoorten mag aanmaken voor het ras van uw paard, pony of ezel. Indien dit niet het geval is, neemt u best contact met ons op. We leveren dan een Equipas af die losstaat van het bestaande afstammingsbewijs.

Links
» Klik hier voor de lijst van de in België erkende fokverenigingen.
» Klik hier voor het aanvraagformulier identificatie paardachtige.
» Klik hier voor onze contactgegevens.

08/03/2018 13:20

Identificatie van een veulen bestemd geslacht te worden voor de leeftijd van 12 maanden
Slachtveulens die voor de leeftijd van 12 maanden geslacht zullen worden en rechtstreeks vervoerd worden van hun geboortebedrijf naar een slachthuis gelegen op het Belgische grondgebied, moeten geëncodeerd zijn in de centrale databank maar hebben geen paspoort nodig. Tijdens hun verplaatsing naar het slachthuis moeten ze wel in het bezit zijn van een “identificatieattest voor paardachtigen” met een identificatiecode en een signalement (beschrijvend signalement én grafisch signalement).

Wenst u van deze procedure gebruik te maken, dan volstaat het om 'slachtveulen' aan te duiden bij de online procedure op www.horseid.be

Opgelet: Met een “identificatieattest voor paardachtigen” kan het veulen niet geëxporteerd worden. Indien het niet geslacht is binnen de 12 maanden na de geboorte, zal het toch nog geïdentificeerd moeten worden volgens de normale procedure, met bijkomende kosten tot gevolg.

Links
» Klik hier voor het aanvraagformulier identificatie paardachtige.
» Klik hier voor onze contactgegevens.

09/05/2023 14:38

Identificatie van een paard dat reeds is ingeschreven in een Belgisch erkend stamboek
De Vlaamse, Waalse en Brusselse overheden hebben meer dan 35 fokverenigingen erkend voor het bijhouden van de stamboeken van welbepaalde paarden-, pony- en ezelrassen. Als u een paard wil aangeven dat reeds in één van deze stamboeken ingeschreven werd, dient u een kopie van het paspoort (gegevens van het paard en het signalement) samen met een ingevuld “aanvraagformulier identificatie paardachtige” naar het secretariaat van de erkende fokvereniging te sturen. Het stamboek controleert dan de identiteit van het paard en maakt de gegevens rond de identificatie aan ons over. U kan de kopie van het paspoort en het aanvraagformulier ook rechtstreeks aan ons bezorgen.

Links
» Klik hier voor de lijst van de in België erkende fokverenigingen.
» Klik hier voor het aanvraagformulier identificatie paardachtige.
» Klik hier voor onze contactgegevens.

08/03/2018 13:16

Identificatie van een paard dat ingeschreven staat bij een buitenlandse fokkersvereniging (import)
Als u een paardachtige wil aangeven die in een buitenlands stamboek ingeschreven staat, moet u een “aanvraagformulier identificatie paardachtige”, een kopie van het paspoort (met afgestempelde identiteitscontrole) en een kopie van het gezondheidscertificaat afgeleverd door het land van herkomst aan ons opsturen.

Indien het paard reeds voorzien is van een EU-conform paspoort (met afgestempelde identiteitscontrole) EN van een gezondheidscertificaat, dan wordt het paard na betaling van de factuur (stap 2) beschouwd als geïdentificeerd en ontvangt u een bevestiging van encodering in de centrale gegevensbank (stap 5). U slaagt dan dus enkele stappen over in het identificatieproces.
Indien het paspoort niet conform blijkt of het gezondheidscertificaat ontbreekt, dan krijgt u een “identificatieattest voor paardachtigen” per post opgestuurd. U doorloopt dan alle vijf hieronder verder beschreven stappen. Bovendien dient het paard een uitgebreid gezondheidsonderzoek te ondergaan (klinisch onderzoek en bloedanalyse). Alle kosten (dierenartsen en analyses) zijn ten laste van de paardenhouder. Om de naleving van deze regels te garanderen zal het FAVV strenge controles uitvoeren. Zorg dus dat u steeds een gezondheidscertificaat bekomt voordat u een paard ons land binnenbrengt en het niet laat vervallen. U kan dit opvragen via de bevoegde overheid in het land waar het paard vandaan komt.

Links
» Klik hier voor het aanvraagformulier identificatie paardachtige.
» Klik hier voor meer info over gezondheidscertificaten.
» Klik hier voor onze contactgegevens.
» Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de nodige documenten bij de identificatie van paarden met een buitenlands paspoort

08/03/2018 13:19

Identificatie van een paard dat enkele dagen na de import geslacht zal worden
Indien u een paardachtige uit een andere lidstaat importeert om binnen de tien dagen na aankomst in een Belgisch slachthuis geslacht te worden, heeft u enkel een gezondheidscertificaat en een geldig paspoort (met afgestempelde identiteitscontrole) nodig, waaruit blijkt dat deze niet uitgesloten is voor de slacht. U dient geen verdere stappen te ondernemen. Voor slachtpaarden uit derde landen (buiten de EU) geldt hiervoor een verkorte termijn van acht dagen.

Overschrijdt u deze deadlines, dient u de volledige identificatieprocedure te doorlopen. Bovendien dient het veulen dan een uitgebreid gezondheidsonderzoek te ondergaan (klinisch onderzoek en bloedanalyse). Alle kosten (dierenartsen en analyses) zijn ten laste van de paardenhouder. Om de naleving van deze regels te garanderen zal het FAVV strenge controles uitvoeren. Zorg dus dat u steeds een gezondheidscertificaat bekomt voordat u een paard ons land binnenbrengt en het niet laat vervallen. U kan dit opvragen via de bevoegde overheid in het land waar het paard vandaan komt.

Links
» Klik hier voor meer info over gezondheidscertificaten.
» Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de nodige documenten bij de identificatie van paarden met een buitenlands paspoort.