Stichting voor paarden in nood | Equilabel asielen

Stichting voor paarden in nood | Equilabel asielen

Verruiming ondersteuning Stichting voor Paarden in Nood

De eerste doelstelling van de Stichting voor Paarden in Nood was het ondersteunen van asielen met een Equilabel waar paardachtigen opgevangen worden.

Intussen hebben we de doelstelling van de Stichting statutair verruimd om de problematiek van paardenverwaarlozing structureel te kunnen aanpakken en ook te helpen bij andere paardenhouderijen dan asielen. Ingevolge de corona-crisis is dat laatste nu heel acuut geworden en hebben we een actie opgestart teneinde te helpen waar de nood het grootst is. Een dertigtal noodlijdende paardenhouderijen ontving intussen steun vanwege de Stichting.

» Meer info over het Equilabel voor asielen

Adoptiegezinnen gezocht!

Omdat de paardenasielen overvol zitten, is er voor veel paarden in nood geen oplossing beschikbaar. Zij blijven, vaak bij hun verwaarlozende eigenaar, op een plaatsje wachten. Bij de gelebelde opvangcentra staan momenteel een aantal herstelde paarden, pony's en ezels op een nieuwe thuis te wachten. Indien zij geadopteerd worden, komt er ruimte vrij voor de paarden in hoge nood.

Adopteer steeds bij een gelabeld asiel. Zo weet u zeker dat deze centra zowel qua dierenverzorging als op administratief vlak aan bepaalde, essentiële, voorwaarden voldoen.

» Klik hier voor de gelabelde asielen en hun adoptiepaarden.

Steun de "Stichting voor paarden in nood"

Doe een gift en wij zorgen ervoor dat uw bijdrage nuttig aangewend wordt door onze erkende asielen.

» Klik hier voor meer info.

Het is niet toegelaten in naam van of voor de “Stichting voor Paarden in Nood” acties te voeren, zonder de voorafgaandelijke schriftelijk goedkeuring daartoe door de Stichting voor Paarden in Nood.​

REKENINGNUMMER "STICHTING VOOR PAARDEN IN NOOD":
BIC: BBRUBEBB | IBAN: BE24 3630 8772 6638

11/05/2023 13:17
Deel deze info: