Sport

Sport

De hippische sportdisciplines worden overkoepeld door een aantal verschillende organisaties. Omdat hier nogal eens verwarring over ontstaat plaatsten wij hieronder meer informatie over de structuur van het hippische sportgebeurende en links naar de verschillende erkende organen.

Structuur

Paardensport Vlaanderen (PSV) en de Landelijke Rijverenigingen (LRV) zijn ongetwijfeld het best gekend. Zij zijn immers de enige hippische federaties die erkend en gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap (Sport Vlaanderen). Bovendien overkoepelen zij de meest beoefende paardensportdisciplines zoals jumping, dressuur en eventing. Een volledig overzicht hiervan vindt u op de websites.
Paardensport Vlaanderen, die in 2019 meer dan 40.000 leden telde, is de Vlaamse vleugel van de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie (KBRSF). De KBRSF is dan weer de Belgische onderafdeling van de FEI, de internationale federatie die reglementen opstelt en verantwoordelijk is voor evenementen zoals de hippische wereldkampioenschappen en Olympische Spelen.
De Landelijke Rijverenigingen telt anno 2013 meer dan 13.000 leden en is enkel in Vlaanderen actief.
Zowel PSV als LRV hebben op hun beurt provinciale/gewestelijke afdelingen en bestaan uit een groot aantal lokale ruiter- of menclubs. Beide verenigingen werken samen aan heel wat projecten. Het algemene opzet en de globale werking van deze organisaties verschillen echter wel wat. Paardensporters kiezen dan ook voor de organisatie die het beste bij hun karakter, voorkeuren en ambities past.

In Vlaanderen zijn ook een aantal "niet-erkende" sportfederaties actief, namelijk de Vlaamse Federatie voor de Paardenwedrennen (VFP), de Belgische Vereniging van Studentenruiters (BVSR) en de Vlaamse Federatie Amerikaanse Rijkunst (VFAR).

Als deze, erkende en niet erkende, sportfederaties trachten optimaal samen te werken en hebben zich daarom verenigd in een overkoepelend orgaan: De Vlaamse Hippische Sportbond.

Hieronder vindt u de links naar de verschillende hippische sportorganisaties. Met specifieke vragen over wedstrijden, sportopleidingen, reglementen, en dergelijke meer, kan u zich best tot hen wenden. Op deze pagina vindt u echter ook heel wat algemene documentatie, FAQ’s, nieuwsberichten,… .

Links

Vlaanderen

» Vlaamse Hippische Sportbond (VHS)
» Paardensport Vlaanderen (PSV)
» Landelijke Rijverenigingen (LRV)
» Vlaamse Federatie voor de Paardenwedrennen (VFP)
» Belgische Vereniging van Studentenruiters (BVSR)
» Vlaamse Federatie Amerikaanse Rijkunst (VFAR)


België en internationaal

» Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie
»
FEI

30/09/2022 10:34

Dossiers

Nieuws

Gerelateerde vragen (FAQ)