Paardenwelzijn, -gezondheid en -verzorging

Paardenwelzijn, -gezondheid en -verzorging

Op deze pagina komt u meer te weten over besmettelijke ziekten, hoefverzorging, vaccinatie, ontworming, EHBO, giftige planten, voeding, huisvesting,...
Aarzel zeker niet om ons te contacteren indien u meer informatie nodig heeft.

Dienst dierenwelzijn

De Dienst Dierenwelzijn is de bevoegde overheid voor het dierenwelzijn. De Inspectie Dierenwelzijn, waarbij bijvoorbeeld klachten voor verwaarlozing ingediend kunnen worden, maakt hier deel van uit. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen neemt dan weer de controles van de voedselveilgheid op zich.

Meer info over de Dienst Dierenwelzijn vindt u op de website van de Vlaamse overheid.
» Klik hier om naar de website te gaan

Stichting voor paarden in nood

Hoewel de meeste paardenhouders veel aandacht besteden aan de verzorging van hun lievelingsdieren, duiken toch ook geregeld schrijnende beelden van paardenverwaarlozing op die niemand onbewogen laten. Gelukkig zijn er mensen die zich elke dag opnieuw met hart en ziel inzetten om verwaarloosde paarden op te vangen. Dit is echter puur vrijwilligerswerk.

Op 27 april 2011 richtte het Vlaams Paardenloket de "Stichting voor paarden in nood" op om die vrijwilligers een hart onder de riem te steken. Het belangeloze doel van deze organisatie is geld in te zamelen voor de effectieve opvang van verwaarloosde en in beslag genomen paarden. De bedragen worden enkel uitgekeerd aan centra die door de stichting erkend zijn.

Op de website van de "Stichting voor paarden in nood" kan u heel wat meer te weten komen over paardenverwaarlozing in Vlaanderen, de opvangcentra waar in beslag genomen paarden verzorgd worden en mogelijkheden om bij te dragen aan een oplossing voor dit probleem.

» Klik hier om naar de website van de Stichting te gaan.

Databank moederloze veulens en pleegmoeders

Hoewel hun aantal beperkt blijft, komen elk jaar verschillende veulens zonder moeder te staan. Omdat pleegmoeders niet gemakkelijk te vinden zijn, wil vzw PaardenPunt Vlaanderen met behulp van een databank een steentje bijdragen in hun zoektocht.

Bent u één van de ongelukkige fokkers of eigenaars die met dit probleem geconfronteerd wordt, onderneem dan zo snel mogelijk actie. In de eerste plaats dient u onmiddellijk de hulp van een dierenarts in te roepen. Daarna gaat u best op zoek naar een pleegmoeder. U kan op de databank zowel moederloze veulens als pleegmerries plaatsen. De lijsten van de geregistreerde merries en veulens en de contactgegevens van hun eigenaars kan iedereen raadplegen. Als u een paard toevoegt aan de database kan u er bovendien voor kiezen om automatisch op de hoogte gesteld te worden van nieuwe aanmeldingen. U krijgt dan een mailtje wanneer er een nieuw veulen/nieuwe merrie op de website geplaatst wordt. Hopelijk kunnen op die manier zo snel mogelijk succesvolle combinaties gemaakt worden.

» Klik hier om naar de databank te gaan.

Dierenrechten in de Grondwet

Op 2 mei 2024 werd de grondwetswijziging waardoor dierenrechten opgenomen worden in de Grondwet met een twee derde meerderheid goedgekeurd in de plenaire zitting van de Kamer. Op 24 november was dat ook al gebeurt in de Senaat.

Er werd niet geopteerd om dierenrechten op te nemen in artikel 23 van de Grondwet. Dat is belangrijk gezien het Grondwettelijk Hof slechts controleert op bepaalde onderdelen van de grondwet. Met name gebeurt dat niet voor artikel 7bis en wel voor artikel 23.  Verwacht wordt dat deze grondwetswijziging enkel een symbolische waarde zal hebben.
 
PaardenPunt Vlaanderen staat voor dierenwelzijn, zodat deze grondwetswijziging  toe te juichen valt. Met ons project Equilabel houden we het niet bij woorden maar willen we ook het paardenwelzijn op het terrein bevorderen.

10/06/2024 07:38

Dossiers

De meest beruchte giftige planten, struiken en bomen voor paarden | Brochure Hilde Nelis (UGent)
Infodossier waarin Hilde Nelis (UGent) de belangrijkste giftige planten voor paarden op een rijtje zet (met info over bestrijdingsmethoden, gevaren,...)
Giftige planten voor paarden: Overzicht planten, infobronnen en centra voor ruwvoederonderzoek
Lijst van de gevaarlijkste planten, de beschikbare informatie hierover en de centra die uw ruwvoeder kunnen onderzoeken (incl. presentatie van Marcel Vossen - ANB)
Jakobskruiskruid
Digitaal dossier rond het herkennen, de gevaren en het voorkomen van jakobskruiskruid (met een case study van de UGent, een advies van INBO en een videoreportage van HippoTV)
Esdoornvergiftiging bij paarden (atypische myopathie)
Uitgebreid dossier rond de oorzaken, de gevolgen en het voorkomen van esdoornvergiftiging (met fotomateriaal)
Reuzenberenklauw
Dossier rond de gevaren en het bestrijden van reuzenberenklauw
Eikels en eikenbladeren: een mogelijk risico voor paarden
Bondige tekst van prof. dr. Piet Deprez (UGent) omtrent vergiftiging door eikels en eikenbladeren (symptomen, risico, preventie,...)
Waterscheerling
Kort dossier rond het gevaar van de aanwezigheid van waterscheerling in en rond paardenweiden
Opname van biggenkruid kan hanentred veroorzaken
Opname van biggenkruid kan hanentred veroorzaken. Lees er hier meer over...
Klaprozen
Bondige tekst rond het gevaar van klaprozen voor paarden.
Eikenprocessierups
Kort dossier rond de gevaren van de eikenprocessierups bij paarden.

Nieuws

Gerelateerde vragen (FAQ)

Regelgeving

Hieronder vindt u de regelgeving rond dit thema. De recentste teksten staan bovenaan.