Corona: Update maatregelen na MB 25/08/2021 30/08/2021 09:45 2 min

Het Ministerieel Besluit dat gepubliceerd werd op 26 augustus 2021 en in voege gaat op 1 september 2021 brengt opnieuw enkele versoepelingen met zich mee voor de (paarden)sport. Deze maatregelen blijven in grote lijnen gelijk met de richtlijnen vanaf 27 juli.

Vanaf 1 september vervallen alle coronamaatregelen bij het sporten en bij de organisatie van sportactiviteiten volledig. Er blijven alleen nog enkele controlerende maatregelen voor publiek en voor beheerders van sportinfrastructuur over. We sommen ze hier voor je op.

Het dragen van het mondmasker

Vanaf 1 september is het dragen van het mondmasker niet meer verplicht in voor het publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of verenigingen en in de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector voor evenementen en private feesten met minder dan 200 toeschouwers binnen en 400 toeschouwers buiten, tenzij de lokale overheid daar anders over beslist.


Activiteiten binnen

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen, mogen binnen worden georganiseerd voor een publiek van maximum 3000 personen. Wanneer 200 of meer personen tot en met 30 september 2021 en 500 of meer personen vanaf 1 oktober 2021 worden ontvangen, moeten de modaliteiten voorzien in het MB en het toepasselijke protocol worden nageleefd, en moet de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid overeenkomstig worden verkregen.


Activiteiten buiten

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen, mogen buiten worden georganiseerd voor een publiek van maximum 5000 personen. Wanneer 400 of meer personen tot en met 30 september 2021 en 750 of meer personen vanaf 1 oktober 2021 worden ontvangen, moeten de modaliteiten voorzien in het MB en het toepasselijke protocol worden nageleefd, en moet de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid worden verkregen.

Indoor sportinfrastructuur

Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.

Volgens het federale MB moet je in alle sportruimtes en in de kleedkamers verplicht CO2-meters plaatsen
Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.

De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan.

De paardensector is verbaasd over de verplichting van de C02 meter in rijhallen en begrijpt deze absurde maatregel niet. Te meer omdat C02 meters geen onderscheid maken tussen mensen en paarden. De sector zal er dan ook alles aan doen om deze maatregel te laten terugschroeven voor de rijhallen.

> Meer informatie vind je in het ministrieel besluit van 25/08/2021.

In Beeld
09/09/2021 07:59
Deel deze info: