Vraag om tips betreffende recente golf van paardenverminking 30/05/2011 16:14 1 min

Er deden zich recent verschillende gevallen van zeer zware paardenverminking voor, zowel in Vlaanderen (met een hoofdkern in de zone Borgloon en Sint-Truiden) als in Wallonië.

Hopelijk wordt wie zich hier schuldig aan maakte spoedig gevat. Artikel 35 van de Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren voorziet voor het verminken van dieren alvast in een gevangenisstraf van 6 maand en een geldboete van 5.500 €.

Wie tips heeft of iets verdachts opmerkt kan 24 uur op 24 terecht bij de Politiezone Kanton Borgloon: 012/440650.

Het is zeker niet de bedoeling om paniek te zaaien, doch het is de burgerplicht van eenieder die over nuttige informatie beschikt om deze door te geven en er voor te zorgen dat dit zo spoedig mogelijk stopt !