Overeenstemming over gebruik van oude spoorwegbedding Stroroute (West-Vlaanderen) door ruiters 03/07/2011 12:22 2 min

De ruitersector was bezorgd dat het bestaande gebruik van de voormalige spoorwegbedding gelegen op de Stroroute (West-Vlaanderen) in het gedrang zou komen door de toekomstige inrichting als fietspad (met hier en daar ook voorzieningen en uitleefstroken voor mountainbikers).

Onder impuls van gedeputeerde Van Gheluwe heeft een overleg plaatsgevonden met Westtoer, de bevoegde provinciale diensten en de ruitersector, vertegenwoordigd door het Vlaams Paardenloket, de Vlaamse Liga Paardensport en de lokale ruitervereniging Ter Wanten over de inrichting van de Stroroute.
De plannen zijn gedetailleerd overlopen en het ziet er naar uit dat over de gehele lengte continue doorgang zal kunnen gerealiseerd worden.

Er zijn enkele punten die nog nader onderzoek vergen omdat andere overheden (met name de Stad Roeselare en het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid) nog verder moeten aangesproken worden: enerzijds gaat het om de eerste 500m van de Stroroute aan de ring rond Roeselare waar de smalle doorgang tussen een historische dreef doorgang van paarden nagenoeg onmogelijk maakt, anderzijds gaat het om het ANB-domein Vierkaven dat nog in aanleg is en waar zou moeten kunnen rekening gehouden worden met een beperkte doorgang voor paarden.
Op alle andere plaatsen zal op de as die thans in provinciale eigendom is doorgang voor ruiters kunnen verzekerd worden. Dit door beperkt in te boeten op de voorziene groenaanplantingen en door op een beperkt aantal strekkende meter gedeeld gebruik door fietsers/wandelaars en ruiters te voorzien.
De afspraak is dat een zone van zowat 1m breed zal worden vrijgehouden of vrijgemaakt voor paarden. Het gaat dus niet om een ingericht ruiterpad als zodanig. Waar mogelijk zullen fietsers/wandelaars en ruiters toch zoveel mogelijk van elkaar gescheiden worden gehouden door bestaand of nog aan te planten groen.
De vooruitzichten zijn positief. Enig voorbehoud is nog op zijn plaats: de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen moet dit voorlopige akkoord nog bekrachtigen.
13/01/2014 16:21
Westtour - Bart Rambour
Deel deze info: