Persbericht FAVV: Het FAVV neemt de twijfels over de paardenvleesproblemen in België weg 21/02/2013 10:51 3 min


De zaak die in het weekblad Moustique besproken werd staat volledig los van het zogenaamde « Spanghero » schandaal waarbij om economische redenen paardenvlees werd gebruikt in plaats van rundvlees.
Wat wel klopt is dat de Nationale opsporingseenheid van het FAVV heeft ontdekt dat er een probleem was met de identificatie van de paarden (transponders en paspoorten).

Sinds 2010 heeft de EG-regelgeving het identificatiesysteem voor paarden strenger gemaakt door de verplichting op te leggen dat elk paard een transponder en een uniek paspoort moet hebben. Dat systeem gold voor jonge paarden (die in de loop van hun geboortejaar moeten worden geïdentificeerd) en voor nog niet eerder geïdentificeerde oudere paarden. Dit identificatiesysteem maakt het mogelijk om paarden die uitgesloten zijn van de voedselketen te onderscheiden van paarden die daar wel in kunnen terechtkomen.

De eigenaar kan die keuze op elk moment maken (om sentimentele of ethische redenen, voor renpaarden om een ruimere keuze aan bruikbare geneesmiddelen te hebben, enz. ) maar is onomkeerbaar. In sommige gevallen moet de behandelende dierenarts op grond van de toegediende behandelingen ook paarden uitsluiten die aanvankelijk niet waren uitgesloten (vermelding in het paspoort).

In België gebeurt de registratie van paarden bij de Belgische Confederatie van het paard. Het Belgische systeem is strenger dan het EG-systeem omdat de eventuele uitsluiting uit de voedselketen op enig moment tijdens het leven van het paard ook in die databank wordt geregistreerd. Paarden die laattijdig worden geïdentificeerd worden overigens automatisch uitgesloten uit de voedselketen, wat in een aantal andere lidstaten niet altijd gebeurt. De slachthuizen hebben sinds 2011 toegang tot die databank en kregen van het FAVV de instructie om systematisch de status van het dier na te gaan in zowel het paspoort als de databank. Er werden door het Voedselagentschap ook criteria vastgelegd die de slachthuizen kunnen helpen om gevallen van twijfelachtige identificatie te ontdekken. Die gevallen worden geregeld ter kennis gebracht van de Nationale opsporingseenheid van het FAVV. Verdachte paarden worden automatisch gedood en de karkassen vernietigd.

Momenteel worden drie grote zaken onderzocht door de parketten van Neufchâteau, Dendermonde en Antwerpen en, conform de geheimhouding van het onderzoek, kan het FAVV hierover niet communiceren. Het gaat in wezen om de vervalsing van paspoorten. De door een weekblad bekendgemaakte informatie dat de vastgestelde administratieve fraude een risico zou inhouden voor de gezondheid van de consumenten en zieke paarden in België in de voedselketen zijn terechtgekomen is totaal onjuist. Elk dier wordt in het slachthuis gekeurd door officiële dierenartsen en geen enkel ziek dier wordt toegelaten tot de voedselketen. In 2011 werden bijvoorbeeld 53 paardenkarkassen in het slachthuis in beslag genomen voor vernietiging. In 2012 waren er dat 51. Er worden in het slachthuis ook een aantal monsters van paardenvlees genomen. Bij de analyses op hormonen, antibiotica en diverse geneesmiddelenresiduen was geen enkel monster positief in 2011 en in 2012 waren er twee Nederlandse paardenkarkassen die lichte sporen van geneesmiddelen vertoonden.

Het Voedselagentschap onderstreept evenwel dat problemen met de identificatie van paarden in meerdere Europese landen voorkomen. Het Agentschap heeft daarop gewezen tijdens bilateraal overleg en er de Europese Commissie op geattendeerd (DG SANCO bij een brief van 24/10/2012). Het FAVV gaf ook een uitvoerige uiteenzetting over de onregelmatigheden die worden vastgesteld bij paarden, die vooral afkomstig zijn uit Nederland, maar ook uit Duitsland, Frankrijk, enz… aan de inspecteurs van het Voedsel en Veterinair Bureau (Food and Veterinary Office) van de Commissie toen zij in februari 2012 Belgische paardenslachthuizen kwamen inspecteren. Gelet op het verkeer van dieren in Europa kan deze toestand alleen worden verholpen door de EG-regelgeving in de hele Europese Unie correct toe te passen.

FAVV - Geert De Poorter
Deel deze info: