Ondersteuning voor hippische ondernemers: Maak er gebruik van. 31/07/2013 12:01 6 min


Op dinsdag 30 juli 2013 was minister-president Kris Peeters te gast op de Stoeterij Dorperheide, het bedrijf dat de familie Philippaerts met de nodige passie en inzet uit de grond stampte. Deze paardenhouderij is een toonbeeld van hippische ondernemerszin in de brede zin van het woord: fokkerij, hengstenhouderij, africhting, jumpingcompetitie en handel gaan hier hand in hand en dat zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau. De stoeterij was dus dé locatie bij uitstek voor een persconferentie rond dit onderwerp. Er was tevens ook een Chinese delegatie aanwezig onder leiding van dhr. Wu, die naar onze regio was afgezakt om sportpaarden aan te kopen.

De minister-president bracht eerst en vooral enkele steunmaatregelen onder de aandacht waar hippische ondernemers gebruik van kunnen maken. Hij gaf ook verschillende voorbeelden van succesvolle ondernemers en projecten die de Vlaamse paardensector helpen om aan de wereldtop te blijven.

» Scroll naar omlaag om de foto's en de perstekst van de persconferentie te bekijken.

VLIF-steun

De ondersteuning van het Vlaams Landbouw Investeringsfonds voor de bouw van infrastructuur is daar een eerste voorbeeld van. VLIF-steun wordt strikt voorbehouden voor professionele landbouwbedrijven. Paardenhouderijen die aan fokkerij, hengstenhouderij, africhting of paardenmelkerij doen, komen er ook voor in aanmerking. De laatste drie jaar werden er 40 aanvragen ingediend voor een bedrag van 10.302.170 euro en 18 dossiers goedgekeurd voor een bedrag van 1.260.228 euro. Aangezien er toch heel wat hippische ondernemingen aan de strenge selectiecriteria voldoen, loont het zeker de moeite om VLIF-steun van naderbij te bekijken wanneer infrastructuurinvesteringen zich aandienen.

Op de website van het Vlaams Paardenloket vindt u een recent vernieuwde brochure rond VLIF-steun voor de paardenhouderij:

» Klik hier voor het VLIF-dossier op onze website.


Flanders Investment and Trade

Bedrijven die hulp willen bij hun internationale projecten kunnen dan weer terecht bij Flanders Investment and Trade, de Vlaamse overheidsinstelling bevoegd voor het bevorderen van de export en het aantrekken van buitenlandse investeringen. FIT helpt hen niet alleen inhoudelijk en praktisch verder, maar kan ook financiële ondersteuning bieden.

Het aantal vragen uit de paardensector steeg aanzienlijk sinds FIT in mei 2012 de gelegenheid kreeg om zich aan de paardensector voor te stellen op de zogenaamde “Dialoogdag Sportpaarden” die ruime persbelangstelling kreeg.

  • Een 20-tal bedrijven uit de sector doet op geregelde basis beroep op de verschillende diensten van Flanders Investment & Trade. Dit zijn niet enkel professionele paardenhouders maar ook ondernemingen die bijvoorbeeld actief zijn in revalidatietoestellen voor paarden, expeditiebedrijven met specialisatie in paarden, omheiningen voor paardenweides, aanleg van paardenmolens en wedstrijdpistes, beregeningssystemen voor paardenpistes, enz.
  • Sedert de dialoogdag in mei 2012 maakten 12 ondernemingen uit de sector gebruik van de FIT-subsidies, en dit zowel voor prospectiereizen, de deelname aan internationale beurzen als voor de aanmaak van meertalige websites of documentatiemateriaal.
  • Zes bedrijven uit de sector namen deel aan één of andere actie van FIT (zending, seminarie,...).
  • Acht bedrijven vroegen algemene marktinfo en/of adressenmateriaal.
  • Zes ondernemingen uit de sector hadden een specifieke vraag met betrekking tot reglementering.
  • Op het vlak van geografische interesse vanuit de sector kan er geen eenduidige lijn getrokken worden. Er waren onder meer vragen voor Rusland, de VAE, Brazilië, China, Colombia, Marokko, Taiwan en Japan.

» Klik hier voor meer informatie over de steun van FIT aan de paardensector.

» Klik hier voor de website van FIT.

Enterprise Europe Network Vlaanderen

Aan de dialoogdag van mei 2012 nam ook het Enterprise Europe Network Vlaanderen (EEN) deel. Deze organisatie begeleidt ondernemers (KMO’s) bij:

  • het zoeken van partners voor commerciële samenwerking in het buitenland
  • het zoeken naar strategische partners voor innovatie
  • het vinden van een weg in verschillende aspecten van de Europese regelgeving
  • toegang tot Europese financiering voor projecten.

EEN verleent deze diensten aan iedere ondernemer ongeacht zijn/haar sector en dus ook aan ondernemingen uit de paardensector. Dit is een gepersonaliseerde dienstverlening, op basis van een intakegesprek waar meestal diverse problemen (vaak aanverwante) naar boven komen m.b.t. de internationalisering van een KMO. Op basis van dergelijk gesprek bekijkt EEN wat zij zelf kan doen en waar anderen eventueel kunnen bijtreden.

» Klik hier voor de website van EEN.

Vlaams Paardenloket

In 2009 werd het Vlaams Paardenloket opgericht, waar iedereen gratis terecht kan met vragen in verband met paardenhouderij. Gezien er dagelijks heel wat telefoontjes en vooral e-mails binnenlopen is duidelijk dat het loket ruim gekend is, zowel binnen de sector als bij de overheid. De vragen hebben betrekking op een breed scala aan onderwerpen. Ook heel wat ondernemers maken gebruik van deze gratis dienstverlening. Ongeveer 9% van de vragen hebben rechtstreeks betrekking op het thema “ondernemen in de paardensector”. Vaak betreffen ze het opstarten of uitbouwen van een firma, de aanwerving van personeel, enz. Daarnaast stellen ook heel wat professionele paardenhouders vragen over thema’s zoals transport, bouw- en milieuvergunningen, pacht, overheidssteun,... Deze zijn niet opgenomen in de eerder vermelde 9%.

Succesverhaal

Intussen blijft zowel het aantal paarden in Vlaanderen als het aantal leden van de rijverenigingen verder stijgen.
Ook de internationale paardenhandel doet het nog steeds erg goed. Al meer dan 20 jaar lang transporteert het Vlaamse bedrijf European Horse Services (EHS) paarden naar maar liefst 108 bestemmingen buiten de Europese Unie en verzorgt het daarbij ook de voorgeschreven quarantainemaatregelen. In 1992 werden jaarlijks ‘amper’ een 300-tal paarden uitgevoerd. Dit liep echter snel op naar 1.107 stuks in 2008, 2.186 in 2010 en 2.886 in 2012. Gezien de paardensport wereldwijd steeds meer aan populariteit wint, en onze ‘Vlaamse’ paarden momenteel verschillende internationale rankings aanvoeren, ligt het in de lijn der verwachtingen dat dit aantal ook de komende jaren verder zal stijgen.

Waar vroeger de export vooral gericht was naar Europese lidstaten en de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Mexico, is er de laatste jaren een grote interesse van ‘nieuwe’ landen in onze paarden. Zo werd, na jaren onderhandelen, met China een handelsprotocol ondertekend en zullen weldra de eerste Vlaamse paarden officieel op Chinees grondgebied aankomen.

Daarnaast is Zuid-Amerika in volle expansie en vinden onze paarden geregeld kopers in Colombia, Uruguay, Argentinië, Chili en Peru. Opmerkelijk is dat vorig jaar meer dan 300 paarden vanuit Vlaanderen naar Brazilië vertrokken. Brazilië, dat drijft op een economische “boom” werd daarmee, na de Verenigde Staten, onze grootste afnemer buiten Europa. Ook naar Zuid-Afrika, Indië, Singapore, Japan, Taiwan en natuurlijk het Midden-Oosten worden steeds meer paarden geëxporteerd.

Minister-president Peeters wil met een gecoördineerde aanpak het ondernemen in de verder te stimuleren.
‘Het loont meer dan de moeite om deze sector alle kansen te geven om zich verder te ontwikkelen. Ik zal blijvend aandacht geven aan deze sector en de Vlaamse regering zal blijven investeren in flankerend beleid. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de overheid, samen met de sector de geboden kansen met beide handen zal grijpen en de Vlaamse paardenhouderij een mooie toekomst tegemoet gaat,’ aldus minister-president Peeters.


Fotomateriaal

Hieronder vindt u enkele foto's van de persconferentie die u gratis kan overnemen indien voorafgaand contact met ons opneemt.

In Beeld
10/01/2014 10:33
vzw Vlaams Paardenloket
Deel deze info: