Wijzigingen aan de reglementering inzake identificatie en registratie van paardachtigen: Nieuw KB vandaag, 11 oktober 2013, gepubliceerd 10/10/2013 12:13 3 min

Teneinde de Belgische reglementering in overeenstemming te brengen met de Europese Verordening 504/2008 worden er door het Koninklijk besluit van 26 september 2013 betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank, enkele fundamentele wijzigingen aangebracht aan de bestaande reglementering.

» Klik hier om het volledige besluit te bekijken.

Hieronder vindt u een overzicht van de veranderingen. Het is erg belangrijk dat paardenhouders op de hoogte zijn van deze regelgeving. Daarom hopen wij ook dat u deze informatie aandachtig zal doornemen.Wat verandert er ten opzichte van het oud KB (KB van 16 juni 2005)?


 • Het is de houder (die ook de eigenaar kan zijn) die de identificatieaanvraag indient en die als contactpunt in de databank geëncodeerd wordt. (Art.10)
 • Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat het paspoort geen eigendomsbewijs is. (Art.9§4)
 • Een kopie van het paspoort is op de verblijfplaats van de paardachtige toegelaten (als die plaats verschillend van die van de houder is). (Art.19§2)
 • Introductie van een informatica procedure voor de behandeling van de identificatieaanvragen (van toepassing vanaf januari 2014).
 • De grafische en beschrijvende signalementen zijn verplicht, behalve wanneer een stamboek van de derogatie in Verordening 504/2008 gebruik maakt en alleen het beschrijvende signalement vergezeld van foto’s eist. (Art.9§2)
 • De termijn voor de identificatie is nu bepaald: vóór 31 december van het geboortejaar of binnen de 6 maanden na de geboorte.
 • Er zal een evaluatiecommissie voor de identificeerders opgericht worden en die zal tot sancties kunnen besluiten in geval van problemen in verband met de taken van de identificeerders. (Art.8)
 • De voorwaarden om een derogatie voor wilde paardachtigen te vragen, zijn beschreven. (Art.11§2)
 • De paardachtigen blijven automatisch in de voedselketen. De houder moet geen keuze meer maken op het ogenblik van de identificatie. De definitieve uitsluiting van een paardachtige uit de voedselketen wordt het voorwerp van een volgende stap door de houder.
 • Slachtveulens bestemd om te worden geslacht voor de leeftijd van 12 maanden zullen in de databank moeten geëncodeerd worden (maar zullen geen paspoort krijgen). (Art.15)
 • Paardachtigen uit een andere lidstaat zullen binnen de 30 dagen na hun aankomst op het Belgische grondgebied rechtstreeks geëncodeerd kunnen worden in de centrale databank zonder beroep te doen op een identificeerder. De aanvraag zal vergezeld moeten gaan van een kopie van het paspoort en een kopie van het gezondheidscertificaat. (Art.12)
 • Het mutatiedocument wordt afgeschaft (in het voordeel van de informatica procedure). Alle wijzigingen zullen via de informatica toepassing of op papier aan de databank meegedeeld worden.
 • Twee nieuwe wijzigingen zullen aan de databank moeten worden meegedeeld: De wijziging van bedrijf indien deze wijziging langer duurt dan 90 dagen; het einde van het houderschap van een paardachtige (om een dubbele melding verkoper-koper te hebben). (Art.17)
 • Een handelaar is niet verplicht een verandering van houder te melden in geval dat hij het paard minder dan 30 dagen in zijn bezit houdt. (Art.18§2)
 • In geval van hermerking vult de identificeerder zelf het paspoort aan. (Art.24)
 • Twee nieuwe sancties zijn voorzien: Uitsluiting door de officiële dierenarts als de paardachtige een illegale behandeling heeft gekregen; (Art.35) Indien een houder weigert zijn paardachtige te laten identificeren laat het FAVV de paardachtige identificeren op kosten van de houder. (Art.37)
 • Het forfaitair bedrag voor de identificatie zal jaarlijks in februari geïndexeerd worden. (Art.33§3)


Paard geregistreerd / uitgesloten voor de slacht?

Via de horseid website is het trouwens het mogelijk aan de hand van het microchipnummer op te vragen of een paard geregistreerd is in de gegevensbank en of het al dan niet uitgesloten of is voor de slacht voor de voedselketen. Deze opzoeking is gratis.

» Klik hier voor de horseid website.

Deze consultatie van de databank is de beste manier om juiste informatie te krijgen.

Opgelet: U dient steeds na te gaan of deze informatie overeenstemt met de informatie op het paspoort van het paard.Aarzel niet om ons te contacteren indien u hierover vragen heeft.


In Beeld
31/05/2016 10:51
vzw Vlaams Paardenloket
Deel deze info: