Oproep: Opeising van paarden tijdens WOI 22/10/2013 13:34 <1 min

In het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog stelt het Museum van het Belgisch Trekpaard zich de vraag wat er gebeurde met de paarden in Vlaanderen (inbeslagnames, opeisingen,...).

Omdat men hierrond een speciale stand zou willen inrichten, roept het museum iedereen op om getuigenissen, verhalen, foto's, geschreven documenten,... in verband met dit onderwerp door te geven.

Kan u hierbij helpen? Neem van contact op met het Museum van het Belgisch Trekpaard in Vollezele:
In Beeld
10/01/2014 10:10
Deel deze info: