OPGELET: UGent waarschuwt voor sterk verhoogd risico op Atypische Myopathie (esdoornvergiftiging) bij paarden op de weide 07/11/2013 11:13 2 min

Momenteel is er een grote uitbraak van de ernstige en vaak fatale spierziekte atypische myopathie aan de gang. Sinds 19 oktober 2013 werden er aan de Faculteit Diergeneeskunde te Gent reeds 24 gevallen opgenomen met deze ziekte. Meer dan 80 gevallen werden op 5 november gemeld aan het internationale meldpunt voor atypische myopathie.

Indien uw paard op een weide staat waar mogelijks esdoornzaden in terecht kunnen komen, raadt de UGent dan ook aan om maatregelen te nemen.


Atypische myopathie is een zeer erge en vaak fatale spierziekte die jaarlijks optreedt bij paarden op de weide tijdens het najaar en in het voorjaar. Sterfte treedt meestal op binnen de drie dagen na het begin van de symptomen en minstens driekwart van de aangetaste dieren sterven aan deze aandoening. Dit jaar lijkt de uitbraak erger te zijn dan in de vorige jaren: Waar de gevallen vroeger vooral in Wallonië aangetroffen werden, worden nu ook meerdere gevallen gemeld in Vlaanderen.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat de oorzaak van deze aandoening een vergiftiging is door een stof (hypoglycine A) die aanwezig is in de zaden van de gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) of de vederesdoorn (Acer negundo).
Indien dergelijke bomen in of rond de weide staan of indien er zaden van deze bomen in de weide liggen, is het ten sterkste aangewezen om preventieve maatregelen te nemen. De beste maatregel is de paarden op te stallen of te verplaatsen naar een andere en esdoorn-vrije weide. Indien dit onmogelijk is, moeten de paarden bijgevoederd worden, bijvoorbeeld via een hooiruif, om te verhinderen dat ze de zaden opnemen bij het grazen.

Nauwlettende observatie van paarden op de weide blijft in deze periode van het jaar aangewezen: in geval van twijfel wordt best de dierenarts gecontacteerd. Vooral bij paarden die veel neerliggen, moeilijk rechtkomen en zeker wanneer rode urine opgemerkt worden, moet onmiddellijk ingegrepen worden. De vorige uitbraken stopten meestal na de eerste vorst. Momenteel lijken de temperaturen nog een tijd hoog te blijven en blijft het risico op atypische myopathie bijgevolg aanwezig.

Meer informatie over deze aandoening kan onder andere gevonden worden op de volgende website: www.myopathieatypique.fr/en

Meer informatie

Piet Deprez
Vakgroep Inwendige Ziekten Grote Huisdieren
Faculteit Diergeneeskunde
Universiteit Gent
+32 (0)9 264 75 03

Raadpleeg hier een studie over Atypische Myopathie
Raadpleeg hier een wetenschappelijk artikel over Atypische Myopathie

Gelieve ziektegevallen te melden

Bent u dierenarts of paardeneigenaar en bent u op de hoogte van een geval van Atypische Myopathie, dan dient u dit best te melden aan het Equi Focus Point Belgium dat in staat voor de bestudering en bestrijding van besmettelijke paardenziekten in België.
In Beeld

Documenten

13/01/2014 15:44
Piet Deprez | Faculteit Diergeneeskunde UGent
Deel deze info: