Heropleving van de paardenrensector wordt nu duidelijk zichtbaar 20/11/2013 11:06 2 min

In 2012 vloeide er door de samenwerking tussen de Belgische vergunninghouders F1 en de Franse PMU een bedrag van 605.877 euro terug naar de paardenrenverenigingen. Ongeveer 86% van deze herverdeling werd aangewend om het prijzengeld, en aldus de aantrekkelijkheid van de koersen, te verhogen. In 2013 vloeide tijdens de eerste 9 maanden reeds 745.710 euro terug naar de sector. De cijfers werden vandaag bekend gemaakt door de Kansspelcommissie, die bevestigt dat het nu duidelijk is dat de heropleving van de rensector vorm begint te krijgen. De heropleving van de paardenrensector was één van de centrale actiepunten van het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, een initiatief van minister-president Peeters.

De terugvloei van ingezette middelen uit spelen op buitenlandse paardenrennen was één van de hoekstenen van de nieuwe kansspelwet die in 2010 van kracht werd. Hierdoor werden de renbanen beloond voor de organisatie van aantrekkelijke wedstrijden. De Vlaamse regering heeft dit beleid nog versterkt door vanaf 2011 ook de fiscaliteit op weddenschappen op paardenrennen te harmoniseren en te vereenvoudigen.

Al deze initiatieven werpen nu hun vruchten af. Dat bevestigt ook de Kansspelcommissie, die instaat voor het toezicht en de verdeling van de middelen uit buitenlandse weddenschappen op Belgische rennen. De middelen gaan rechstreeks naar de 6 renverenigingen in ons land. Daarvan zijn er 5 actief in Vlaanderen.

De verdeling tussen de verschillende renverenigingen wordt gebaseerd op het aantal ingerichte rennen. In 2013 werden 699 van de 1178 rennen in Vlaanderen georganiseerd, door de renverenigingen van Kuurne, Waregem, Tongeren en Oostende. Dit impliceert dus dat er 60% van het te herverdelen bedrag naar de Vlaamse rensector gaat. De Kansspelcommissie bevestigt dat er voor de eerste 9 maanden van 2013 al 745.710 euro is teruggevloeid naar de sector. Voor de Vlaamse renverenigingen betekent dat ruim 363.000 euro in 2012 en voor 2013 nu reeds 447.000 euro. Volgens de Kansspelcommissie zal het totaalbedrag voor 2013 nog een stuk hoger liggen. Ook in 2014 zal 60% van de opbrengsten naar de Vlaamse rensector gaan.

Minister-president Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw en Plattelandsbeleid: “Een paar jaren geleden leek het wel of de sector van de paardenrennen in Vlaanderen ten dode opgeschreven was. Vandaag zijn de zaken gekeerd. De paardenrensport zit opnieuw in de lift, met ondermeer de uiterst succesvolle heropstart vorig jaar van de renbaan te Oostende. Door de terugvloei van middelen van de buitenlandse weddenschappen ontstaat er een positieve dynamiek. De renverenigingen kunnen nu opnieuw investeren in aantrekkelijkere koersen. Dat verhoogt dan weer de omzet, wat toelaat ook het prijzengeld te verhogen. Ik ben tevreden dat één van de centraleactiepunten van het Vlaams actieplan voor de Paardenhouderij, met name de heropleving van de paardenrensector in Vlaanderen op die manier kon gerealiseerd worden.”

In Beeld
15/01/2014 15:13
Luc De Seranno, woordvoerder minister-president Peeters
PhotoXpress - Fifranck
Deel deze info: