2de Inspiratiedag’ Paard in het Landschap’ op 18/10/2020 14/07/2020 10:19 1 min

Op zondag 18 oktober 2020 vindt de tweede Inspiratiedag ‘Paard in het Landschap’ plaats!


Wil je als Oost-Vlaamse paardenhouder weten hoe kleine landschapselementen zoals hagen, heggen of houtkanten, een poel of degelijk graslandbeheer niet alleen het omringende landschap en de natuur, maar ook het welzijn van je paarden ten goede komt? Ben je benieuwd naar de ervaringen van enkele Oost-Vlaamse paardenhouders die al een aantal van deze elementen toepasten op hun paardenhouderijen? Kruis dan 18 oktober alvast aan in je agenda! Het belooft een leerrijke dag te worden. Er staan enkele bezoeken aan inspirerende projecten op de planning en een boeiende workshop rond graslandbeheer.


Inschrijven kan vanaf eind augustus! Bij de organisatie wordt rekening gehouden met mogelijke maatregelen omtrent het coronavirus.


Hou zeker en vast onze website en sociale media in de gaten voor updates en meer info!

[Het project ‘Paard in het Landschap’ is een plattelandsontwikkelingsproject van de drie Oost-Vlaamse regionale landschappen Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Schelde-Durme. Het project loopt nog tot april 2021 en geniet financiële steun van Europa (ELFPO - Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling), Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen.]

Klik hier voor de uitnodiging.

In Beeld
14/07/2020 10:23
Deel deze info: