Oproep tot waakzaamheid na bewezen gevallen van Rhinopneumonie 02/03/2021 18:59 5 min

BCP, PaardenPunt Vlaanderen, CWBC, Paardensport Vlaanderen, LEWB, KBRSF en LRV

Zoals u waarschijnlijk al hoorde, zijn de laatste weken op Belgisch grondgebied en in het buitenland gevallen van equine herpesvirus type 1 (EHV1), beter bekend als Rhinopneumonie, vastgesteld (o.a. tijdens de CES van Valencia).

Met deze mededeling willen wij zoveel mogelijk mensen ervan in kennis stellen dat deze ziekte helaas zeer besmettelijk is en dat zij ernstige gevolgen kan hebben voor onze trouwe viervoeters. We mogen zeker niet toegeven aan paniek, want er doen zich elk jaar gevallen voor, maar het is belangrijk te weten hoe de symptomen kunnen worden herkend om tijdig in te grijpen en enkele goede beheersadviezen toe te passen om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

Wat is Rhinopneumonie?

Rhinopneumonie komt nagenoeg elk jaar voor in België. Een infectie kan zich snel verspreiden onder andere paarden. Meestal krijgen paarden die deze infectie oplopen enkel te kampen met een milde verkoudheid. Helaas kunnen paarden ook ernstig ziek worden na een besmetting. Enkele mogelijke gevolgen zijn schade aan het ademhalingsstelsel, verlammingen aan de achterhand en abortus bij drachtige merries. Rhinopneumonie wordt veroorzaakt door het Equine Herpesvirus 1 (EHV-1 ). Het Equine Herpes Virus komt wereldwijd voor en is diersoort-specifiek. EHV-1 is dus niet gevaarlijk voor mensen of andere diersoorten.

Tips over hoe om te gaan met een geval van EHV1 besmetting :

 • Breng uw dierenarts op de hoogte
 • Quarantaine van de stal en in de stal, isolatie van het zieke paard (de zieke paarden) gedurende 3-4 weken nadat de laatste symptomen zijn verdwenen
 • Gebruik voor de verzorging van zieke paarden niet dezelfde uitrusting/kleding als voor gezonde paarden
 • Raak de paarden die je niet verzorgt niet aan, aai ze niet
 • Breng iedereen die naar de stallen komt op de hoogte van de quarantaine
 • Vermijd het komen en gaan van paarden
 • Beperking van de toegang tot faciliteiten (alleen noodzakelijke personen)
 • Neem tweemaal per dag de temperatuur van de paarden op om te controleren of alles in orde is en gebruik liefst voor ieder paard een aparte thermometer. Indien dit niet mogelijk is, ontsmet deze dan telkens na gebruik bij ieder paard!
 • Als een paard is gestorven, moeten ook de nodige maatregelen genomen worden om te voorkomen dat het virus zich verspreidt

De volgende tips gelden voor een correcte stalreiniging en desinfectie:

 • Alle bodembedekking (stro, zaagsel of vlas) verwijderen en zo snel mogelijk van het bedrijf afvoeren
 • Bodem en muren goed reinigen door te schrobben met een borstel en water en zeep (geen hogedrukspuit gebruiken voor het schoonmaken, omdat het virus zich dan via kleine waterdruppeltjes in de lucht kan verspreiden, tenzij stallen helemaal leeg zijn)
 • Bodem en muren goed laten opdrogen (virussen kunnen slecht tegen uitdroging)
 • Vervolgens desinfecteren met Halamid® of een ander geschikt desinfectans in de voor virussen voorgeschreven concentratie en dit twintig minuten lang laten inwerken
 • Daarna goed afspoelen met water
 • Tot slot goed laten drogen

Deze lijst is niet uitputtend en er is geen wet of verplichting, maar het is in ieders belang en in het belang van het welzijn van de paarden om alles in het werk te stellen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Een van de gevolgen zou kunnen zijn dat paardensportevenementen, zoals wedstrijden, niet worden georganiseerd wegens rhinopneumonie, terwijl de gezondheidssituatie van de Covid net stabiliseert, wat echt jammer zou zijn!

Preventie

Het is niet verboden om met uw paard op pad te gaan, maar om de verspreiding te stoppen, wordt wel aangeraden om in uw eigen ‘paardenbubbel’ te blijven. Wissel dus niet steeds van contacten met andere paarden!

Jaarlijks zijn er wereldwijd uitbraken van Rhinopneumonie. Het is echter mogelijk om het aantal en de uitgebreidheid van die uitbraken te verminderen door vaccinatie. Dat houdt in een basisvaccinatie vanaf een leeftijd van 5-6 maanden van twee injecties met 4-6 weken ertussen en dan tweemaal per jaar herhalen. In goed gevaccineerde groepen komt abortus minder voor, al kunnen doorbraken (d.w.z. dat er wél abortus optreedt) voorkomen. Geen enkel vaccin claimt 100 % bescherming te geven tegen de neurologische vorm van Rhinopneumonie en uitbraken komen zowel voor in niet-gevaccineerde groepen als in wel-gevaccineerde groepen. Gevaccineerde paarden scheiden bij een infectie echter wel minder virus uit en dat verlaagt de kans op verspreiding.

Door de paarden regelmatig te vaccineren, behouden ze een vrij goede weerstand tegen het virus. Daardoor zullen ze enerzijds minder andere paarden besmetten en zijn ze zelf beter beschermd tegen infectie uitgaande van andere paarden. De sleutelwoorden hierbij zijn “regelmatig vaccineren”. Als we enkel gaan vaccineren als er een uitbraak is, zijn we te laat. Als iedereen zijn paarden regelmatig vaccineert, zullen er beduidend minder problemen met Rhinopneumonie zijn. Een consequent vaccinatiebeleid kunnen we als een vorm van burgerplicht onder paardenliefhebbers aanzien.

Wat moeten de hoefsmeden, dierenartsen, osteopaten, KI-centra… doen?

U kan uw beroep nog steeds uitoefenen, maar hygiëne is hier zeer belangrijk! Ontsmet steeds uw materiaal en/of stallen tussen de paarden door. Ook eigen hygiëne is belangrijk, net zoals bij COVID-19 is het belangrijk dat u uw handen ontsmet. Er wordt ook aangeraden om steeds van kledij te wisselen.

Reportage

Omdat een beeld vaak beter werkt dan een lange tekst, kunt u de reportage van PaardenPunt Vlaanderen bekijken of deze van Equidéo (FR).

Nuttige contacten

Voor informatie betreffende de afgelasting van evenementen en aanbevelingen voor clubs / maneges kan u terecht bij volgende instanties:

Meer informatie?

In volgende bijlage vindt u uitgebreide informatie terug rond Rhinopneumonie.

BCP, PaardenPunt Vlaanderen, CWBC , LRV, LEWB, Paardensport Vlaanderen en KBRSF hebben, in samenwerking met dierenartsen en andere gespecialiseerde instanties, een cel opgericht om de situatie in goede banen te leiden.

In Beeld
18/03/2021 13:59
Deel deze info: