Equilabel, een kwaliteitslabel voor maneges en pensionstallen 28/06/2022 11:38 2 min

Het Equilabel is een door PaardenPunt Vlaanderen, de koepelorganisatie van de Vlaamse paardensector, uitgewerkte kwaliteitsstandaard voor maneges, pensionstallen en asielen, gelegen in Vlaanderen. Het biedt de mogelijkheid aan goed werkende bedrijven om zich op positieve wijze te onderscheiden na een grondige screening door onafhankelijke bevoegde personen.

Voor de klanten van maneges en pensionstallen vormt het Equilabel een kwaliteitswaarborg. Als klant kan men er namelijk zeker van zijn dat de manege of pensionstal zowel dierenwelzijn als de klant centraal plaatst. Met dit initiatief wordt eveneens beoogd het dierenwelzijn in de maneges en pensionstallen te bevorderen.

Sinds kort werd het label sterk uitgebreid voor wat betreft het dierenwelzijnsluik. Hiervoor werd beroep gedaan op de Dienst Dierenwelzijn met Ben Weyts als bevoegde minister. Minister Weyts: "Sinds Vlaanderen bevoegd is voor Dierenwelzijn leggen we de lat steeds hoger. We doen dat door in te zetten op een kordate handhaving, maar ook door in te zetten op sensibilisering", zegt Vlaams Dierenminister Ben Weyts. "Zo werd het Equilabel als kwaliteitslabel fors uitgebreid met heel wat criteria die het welzijn van de paarden centraal stellen. Dit draagt bij tot het algemeen bewustzijn dat dierenwelzijn in onze samenleving écht wel belangrijk is."

In samenwerking met gastprofessor Machteld Van Dierendonck zijn de criteria omtrent paardenwelzijn grondig geëvalueerd en geoptimaliseerd. De uitdaging is dan ook om van het Equilabel een belangrijk instrument te maken om de kwaliteit van de Vlaamse paardenhouderij en zijn paarden duurzaam en blijvend te verbeteren.

De bedrijven betalen 300 euro om zich te laten auditen. Die audit geldt voor drie jaar. De Vlaamse regering kende aan PaardenPunt Vlaanderen een subsidie toe van 6.000 euro om de audit meer toegankelijk te maken. Dankzij deze subsidie krijgt elk bedrijf 100 euro terug.

Door de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te beperken, werd besloten om de audits uit te stellen naar een meer gunstige periode. Die gunstige periode is thans aangebroken.

Het is de bedoeling het Equilabel bijkomend te promoten bij de bedrijven en ook bij een breed publiek, de klanten. Om paard te rijden, moet u zeker niet steeds een eigen paard of pony aankopen. Integendeel, is de paardenwereld voor u relatief nieuw, neem dan altijd eerst lang genoeg les op een manege met het Equilabel. Besluit u toch een paard of pony aan te kopen, maar ontbreekt het u aan de nodige ervaring of ruimte om het zelf te verzorgen, stal het dan op een pensionstal met het Equilabel.Via deze link vindt u een overzicht van kwaliteitsvolle maneges en pensionstallen in Vlaanderen. Al deze bedrijven hebben een Equilabel behaald. Dat betekent dat ze een zeer streng en uitgebreid evaluatieproces succesvol doorlopen hebben en u dus bij hen in goede handen bent!

Reportage ROB: https://www.robtv.be/nieuws/manege-meerdaalhof-in-oud-heverlee-krijgt-als-eerste-vernieuwd-equilabel-minister-weyts-paardenwelzijn-staat-voorop-140433

In Beeld
28/06/2022 11:47
Deel deze info: