Geneesmiddelen en doping op wedstrijd en op stal 31/07/2014 10:55 1 min

Zowel professionele als recreatieve paardensporters moeten zich houden aan de regelgeving met betrekking tot medicatie, diergeneeskundige behandelingen, doping,... Uiteraard kunnen zij hierop gecontroleerd worden door de bevoegde instanties.

Regels vanuit twee verschillende hoeken

Enerzijds bestaat er de regelgeving rond doping vanuit de FEI (Fédération Equestre Internationale). Het gaat hier om zelfregulering vanuit de - door de FEI georganiseerde - paardensport.
Anderzijds bestaan er ook wettelijke voorschriften rond diergeneeskundige behandelingen en het verschaffen van geneesmiddelen. In 2014 vonden er verschillende controles op de naleving van deze wettelijke voorschriften plaats op provinciale wedstrijden.

Dossier

Op onze website vindt u een nieuw dossier dat alle regels kort op een rijtje zet.
» Klik hier om naar het dossier te gaan.
In Beeld
31/07/2014 11:02
Vlaams Paardenloket
Deel deze info: