Met dank aan onze partners

// Lees hier al het nieuws over het Coronavirus!

01-04-2020

 

Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het laatste nieuws rond het Coronavirus en de impact op onze  sector, staat alle informatie hier gebundeld. Dierenwelzijn blijft echter steeds onze prioriteit! U kan dus mits goede afspraken met de eigenaar van de manege of pensionstal uw paard nog komen verzogen. Wij raden u wel ten zeerste aan om dit alleen te doen en contact met andere eigenaars te vermijden! Hou ook rekening met de hygiënemaatregelen die aangeraden worden door de overheid. Deze kan u hier bekijken. 

 


Update 01/04 Compensatiepremie voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben

 

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering beslist dat ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van de coronacrisis steun kunnen krijgen. Dat gaat dan om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. Dergelijke ondernemers vinden we in allerlei sectoren zoals in de evenementensector, (para-)medische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers of gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel. Zij krijgen een compensatiepremie van 3.000 euro om hun verliezen (deels) te compenseren.

 

Veel bedrijven en ondernemingen lijden verliezen ten gevolge van de maatregelen die opgelegd worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten was er al de corona hinderpremie. Maar ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, komt er nu steun.

 

Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers en (para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen. Ook bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden, kunnen een compensatiepremie ontvangen. Net zoals schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren of landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken, en kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

 

Steunmaatregel

 • De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro;
 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;
 • Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;
 • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
 • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
 • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
 • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
 • De compensatiepremie zal aangevraagd kunnen worden via een toepassing bij VLAIO.

 

Evaluatie voor 30 april 2020

Alle maatregelen voor steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten of die beperkingen ondervinden door de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zullen voor 30 april 2020 ook geëvalueerd worden.

 

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De coronacrisis heeft een grote impact, op onze gezondheid, maar ook op onze economie. Heel wat bedrijven en ondernemingen kunnen en mogen blijven werken, maar hebben een sterk omzetverlies. De maatregelen tegen het coronavirus beperken hen ernstig in hun exploitatie. Ook voor hen voorzien we nu in een steunmaatregel. Ze kunnen een compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen. Die compensatiepremie is van toepassing voor bijvoorbeeld de eventsector, kinesitherapeuten of pralinewinkels. ”

 


 

Update 30/03 Paardensportactiviteiten en dierenwelzijn in tijden van Corona – FAQ’s

 

Deze communicatie voor de paardensportsector wordt gedragen door Sport Vlaanderen, Paardensport Vlaanderen, de Landelijke Rijverenigingen en PaardenPunt Vlaanderen.

Bijzondere dank gaat uit naar ANB (Agentschap Natuur en Bos) en naar de administratie voor Dierenwelzijn in Vlaanderen.

 

Deze informatie werd samengesteld op basis van de geldende MB’s en de richtlijnen die door de overkoepelende overheden werden aangereikt. Ze zijn ingevuld door de paardensportexperten met de enige bedoeling duidelijkheid te verschaffen en het welzijn van de paarden na te streven.

 

Met deze informatie beogen we dus enerzijds inzicht en achtergrond te geven aan de lokale overheden die toezien op de handhaving en anderzijds onze leden en alle paardenhouders die bezorgd zijn om het welzijn van hun dieren te ‘leiden’ naar een correcte behandeling van hun ‘hobbydieren’.

 

In afwachting van verdere coördinatie en verduidelijking door de nationale crisiscel moeten we aanvaarden dat lokale overheden, grensbewakers en politie gemachtigd zijn om autonoom met deze richtlijnen om te gaan en ze al dan niet strikter te interpreteren.

 

U kan het document hier bekijken. 

 


 

Update 30/03 FAQ: Op welke overheidssteun mag ik als bedrijf rekenen tijdens deze crisis?

 

Op de website van VLAIO worden alle steunmaatregelen toegelicht voor ondernemingen die getroffen worden door de maatregelen t.g.v. de Corona pandemie.

 

Zie: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus-0 ; verkorte url: www.vlaio.be/corona

 

Op deze website staan verschillende links naar alle mogelijke steunmaatregelen. Het dossier rond de steunmaatregelen wordt bij elke wijziging aangevuld waarbij men tracht de informatie zo snel mogelijk up to daten.

 

U vindt er ook het aanvraagdocument voor de “Corona hinderpremie. De aanvragen moeten digitaal ingediend worden via het aanvraagformulier op voormelde website van VLAIO:  https://aanvraagcoronapremie.be

 

De “Corona hinderpremie” is er voor alle ondernemingen die een fysieke locatie verplicht moeten sluiten omwille van de maatregelen die de federale overheid heeft genomen.

 

Ook de bedrijven uit de paardenhouderij komen in aanmerking. Dat geldt o.a. voor de horeca in de paardenhouderij maar ook voor maneges en pensionstallen die als sportinstelling verplicht gesloten zijn en enkel activiteiten in functie van dierenwelzijn verderzetten. De inkomsten vallen immers weg doch maneges en pensionstallen worden geconfronteerd met de blijvende kost voor de verzorging en voeding van de paarden.

 

Om van de “Corona hinderpremie” te kunnen genieten,  moet wel voldaan worden aan de hiertoe gestelde voorwaarden, zie www.vlaio.be/coronahinderpremie

 

 • Het moet gaan om een verplichte sluiting van een fysieke locatie. Voor lesgevers die zelf geen fysieke locatie hebben, is dit niet mogelijk.
 • Het is ook vereist dat het gaat om een activiteit in hoofdberoep of bijberoep met volledige sociale bijdragen.
 • Komen tevens in aanmerking:
  • Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid met minstens 1 werkende vennoot of 1 voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst
  • VZW’s met minstens 1 personeelslid in dienst.

 

Veel zelfstandigen hebben ook recht op het federale overbruggingskrediet:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

 


 

Update 23/03 corona-maatregelen: ministerieel besluit van 23 maart 2020:  o.a. dierenartsen, inseminatoren, vilbeluik en professioneel transport kunnen verder werken

 

Op 23 maart leverde de Federale overheidsdienst binnenlandse zaken een nieuw ministerieel besluit af betreffende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken. Dat document kan u hier raadplegen.

 

In de communicatie van het FAVV wordt aangegeven dat onder ander het insemineren van merries toegelaten is. Daarbij dienen wel altijd de algemene principes van social distancing gevolgd te worden (minimale afstand van 1,5m). Uw dierenarts is normaal ook op de hoogte van al deze zaken. De dierenartsen worden geïnformeerd via het FAVV zoals je hier kan raadplegen.

 

Het MB van 23.3.2020 geeft in de bijlage een oplijsting van handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking.

 

Hierbij zijn onder andere de volgende diensten vermeld:

 • Dierenartsen, inseminatoren voor de veeteelt en dienst van vilbeluik
 • Diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren
 • Dierenvervoer
 • het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek, en de essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi
 • Het nationaal, internationaal transport en logistiek.

De koerierdiensten blijven werken en het transport van goederen is een activiteit van vitaal belang. Vers sperma valt onder de term goederen.

 

Op het terrein blijken de transporten van vers sperma vrij vlot te verlopen. In Frankrijk zijn de KI-centra dicht, zodat van daar geen sperma naar België wordt verstuurd. Voor het overige wordt naar en van de andere landen sperma verstuurd en ontvangen. Geen of laattijdige levering is uiteraard steeds mogelijk, in de huidige situatie met corona zeker niet minder dan voorheen.

 

Het professioneel (internationaal) transport kan verder werken. Een particulier kan zich hier niet op beroepen om paarden te gaan transporteren. Particulieren blijven beperkt tot essentiële verplaatsingen.

 

Wat betreft de dierenartsen en inseminatoren voor de veeteelt en het vilbeluik geeft dit uitsluitsel: zij mogen verder werken. Dit geldt ook voor de inseminaties in de paardenhouderij, die een onderdeel uitmaakt van de veeteelt.

 


 

Geen indicaties dat coronavirus zich zal verspreiden via paarden of andere diersoorten

 

Tot op heden zijn er geen indicaties dat het coronavirus zich zal spreiden binnen de hondenpopulatie of andere diersoorten. Tot op heden werden er ook geen meldingen gemaakt van andere diersoorten, inclusief het paard, die geïnfecteerd kunnen worden met het Covid-19. Dit is ook niet direct te verwachten. Het coronavirus is momenteel zeer sterk gericht op de mens en zal zomaar niet overal rondspringen naar andere diersoorten.

 

U kan het hele onderzoek hier lezen. Verwante thema's:
  De Vlaamse Paardenwereld van A tot Z
  Ondernemen in de paardensector
  Overheidssteun
  Paardenwelzijn, -gezondheid en -verzorging
  SportMits bronvermelding en een seintje vooraf kan u deze berichten gratis overnemen in uw eigen publicaties. Vaak kunnen wij u ook gratis fotomateriaal bezorgen.

Contacteer ons   Nieuwsbrief   Abonneer op RSS   Nieuwsoverzicht

Laatste aanpassing: 01/04/2020 16:32:30 - Bannerfoto © Kstudio - Freepik.com