Nieuw: Modelovereenkomsten voor het africhten van een paard 06/02/2019 08:56 2 min

Nogal wat paardeneigenaars doen beroep op professionele ruiters voor het africhten van hun paard. Vaak gebeurt dat in functie van de verkoop van het paard. Om betwistingen achteraf te voorkomen is het belangrijk dat daarbij goede afspraken gemaakt worden en dat die ook schriftelijk vastgelegd worden. Goede afspraken maken immers goede vrienden.

Hierbij – volledig vrijblijvend - twee modellen van africhtingsovereenkomst. Uiteraard zijn dit slechts modellen en dient een overeenkomst steeds op maat gemaakt te worden. Dit zijn slechts voorbeelden. Bedragen en percentages zijn vrij overeen te komen en ook andere en bijkomende clausules zijn mogelijk.

Het eerste model gaat uit van de hypothese dat de klant betaalt voor het grootste deel van de kosten en de geleverde diensten. De africhtingsstal krijgt een maandelijkse vergoeding. Bij verkoop van het paard gedurende de looptijd van de overeenkomst ontvangt de africhtingsstal een beperkt deel van de verkoopprijs.

Modelcontract betreffende de stalling, het africhten en het rijden van een paard | Bewerkbaar Word-document (2019): Download

Modelcontract betreffende de stalling, het africhten en het rijden van een paard | PDF-document (2019): Download

In het tweede model betaalt de africhtingsstal een groot deel van de kosten en wordt door de klant ook niet direct betaald voor het grootste deel van de geleverde diensten. In dit model krijgt de africhtingsstal wel het prijzengeld en bij verkoop van het paard ontvangt de africhtingsstal, behoudens een forfait dat bij verkoop toekomt aan de klant, ook een aanzienlijk deel van de verkoopprijs. In dat tweede model is een proefperiode van twee maand voorzien. Dit tweede model is heel wat minder vrijblijvend voor de klant, die na die proefperiode niet zomaar zijn paard kan terugnemen.

Belangrijk is dat duidelijke afspraken gemaakt worden, ook voor wanneer de samenwerking beëindigd wordt. Dit zijn slechts modellen die op maat aangepast moeten worden om de afspraken die africhtingsstal en klant concreet wensen te maken, schriftelijk vast te leggen.

Modelcontract betreffende de stalling, het africhten en het rijden van een paard | Bewerkbaar Word-document (2019): Download

Modelcontract betreffende de stalling, het africhten en het rijden van een paard | PDF-document (2019): Download

Voor een contract op maat kan u terecht bij PaardenPunt Vlaanderen.

In Beeld
30/09/2022 10:24
Deel deze info: