Paardensportactiviteiten en dierenwelzijn in tijden van Corona – FAQ’s 30/03/2020 10:12 6 min

Deze communicatie voor de paardensportsector wordt gedragen door Sport Vlaanderen, Paardensport Vlaanderen, de Landelijke Rijverenigingen en PaardenPunt Vlaanderen.

Bijzondere dank gaat uit naar ANB (Agentschap Natuur en Bos) en naar de administratie voor Dierenwelzijn in Vlaanderen.

Deze informatie werd samengesteld op basis van de geldende MB’s en de richtlijnen die door de overkoepelende overheden werden aangereikt. Ze zijn ingevuld door de paardensportexperten met de enige bedoeling duidelijkheid te verschaffen en het welzijn van de paarden na te streven.

Met deze informatie beogen we dus enerzijds inzicht en achtergrond te geven aan de lokale overheden die toezien op de handhaving en anderzijds onze leden en alle paardenhouders die bezorgd zijn om het welzijn van hun dieren te ‘leiden’ naar een correcte behandeling van hun ‘hobbydieren’.

In afwachting van verdere coördinatie en verduidelijking door de nationale crisiscel moeten we aanvaarden dat lokale overheden, grensbewakers en politie gemachtigd zijn om autonoom met deze richtlijnen om te gaan en ze al dan niet strikter te interpreteren.

ALGEMENE RICHTLIJNEN: zie ook https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs

 • Blijf zoveel mogelijk thuis!
 • Pas de ‘social distancing’-maatregelen zoveel mogelijk toe!
 • Absoluut noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, aankopen van etenswaren, verplaatsingen naar de post, bank, apotheker, tankstation of bijstand aan hulpbehoevenden, daklozen, verplaatsingen van ouders naar de opvang van hun kinderen, etc.) zijn toegestaan maar moeten tot een absoluut minimum beperkt worden.
 • Activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, sportwedstrijden, sportieve en recreatieve kampen, groepsactiviteiten (groepsfietstochten, groepswandelingen,…), gocarts voor één of meerdere personen, privé paardrijlessen, brandingssporten (surfen, …), speelpleinen (in- en outdoor), … zijn geannuleerd tot en met 19 april.
 • Er zijn nog fysieke activiteiten toegestaan zoals wandelen, fietsen en joggen in de openlucht, maar steeds mits inachtneming van de ‘social distancing’-maatregelen. Ze dienen van thuis uit te gebeuren en dit in het gezelschap van maximaal één andere persoon of meerdere personen van hetzelfde gezin. Alle (openbare) sportaccommodaties zijn gesloten. Clubactiviteiten werden gestaakt alsook alle groeps- en individuele lessen en trainingen. Verplaatsingen met de auto voor recreatie zijn niet toegestaan.
 • Eigenaars van dieren mogen hun dieren blijven bezoeken en verzorgen mits inachtneming van de ‘social distancing’-maatregelen.

SPECIFIEKE RICHTLIJNEN IVM DE PAARDENHOUDERIJ - FAQ’s

Mag ik mij verplaatsen om mijn paard(en) te verzorgen?

 • JA: Eigenaars van dieren mogen hun dieren blijven bezoeken en verzorgen mits inachtneming van de ‘social distancing’-maatregelen. Verplaats je zo weinig mogelijk.
 • JA: Je kan je verplaatsen voor de verzorging van je paard op de weide en voor de aankoop van het nodige voeder en onderhoudsmateriaal. Kies een speciaalzaak dicht in je buurt.
 • JA: Je mag je verplaatsen naar de stalplaats in samenspraak met de stalverantwoordelijke zodat je je dier de nodige beweging of noodzakelijke extra verzorging kan geven. Als je paard gestald staat op een manege of pensionstal, zal de stalverantwoordelijke zoveel mogelijk zelf instaan voor de aanvoer van voeder en onderhoudsmateriaal via een professionele toeleverancier en voor de professionele verzorging van je dier(en).
 • JA: Maar het is niet toegelaten om meer uren aanwezig te zijn op stal dan strikt noodzakelijk. Communicatie tussen staleigenaar en de paardeneigenaars is belangrijk.Elke club is zelf verantwoordelijk voor aanvullende en passende regels voor zijn klanten, naargelang de accommodatie, om de mogelijke verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Aan iedereen om deze regels vanuit de club te respecteren.

Mijn paard heeft dringend extra verzorging nodig. Mag ik de dierenarts of hoefsmid oproepen?

 • JA: Dierenartsen mogen zich verplaatsen in het kader van acute noodzaak, het algemeen dierenwelzijn, inclusief vruchtbaarheidsbehandelingen en inseminaties. Maak voor spermatransporten zoveel mogelijk gebruik van daarin gespecialiseerde firma’s.
 • JA: Maar bel hoefsmeden, dierenartsen en andere hippische specialisten alleen als het echt nodig is. Een paard opnieuw beslaan of de hoefsmid laten komen als je paard een ijzer kwijtgeraakt is, zijn geldige redenen. Net als een dierenarts opbellen bij de geboorte van een veulen, koliekaanval, wondverzorging, inseminatie etc. Het is echter niet verstandig om deze specialisten te laten komen voor niet-dringende zaken. Als de dierenarts of hoefsmid toch moet langskomen, zorg er dan voor dat iedereen zich aan de strikte hygiënevoorschriften en ‘social-distancing’-regels houdt.

Mag ik mij verplaatsen om mijn paard(en) te verzorgen wanneer deze zich buiten onze landsgrenzen bevinden?

JA

 • De grenzen van ons land werden afgesloten. De verzorging van dieren wordt wel aanzien als een essentiële verplaatsing. Het is niet nodig om een schriftelijk document te hebben dat de reden van de reis rechtvaardigt maar het wordt wel aangeraden (bv. stalcontract van de pensionstal of manege, factuur, …).
 • Informeer je op voorhand, volg de richtlijnen van de lokale overheid en van de politie die de grensovergang bewaakt.

Mag ik mijn paard(en) verplaatsen met een trailer of een vrachtwagen?

 • JA: Wanneer je je paard naar een (andere) weide of manege/pensionstal wil overbrengen voor verzorging.
 • JA: In het kader van veeartsenijkundige redenen bv. wanneer je je paard moet vervoeren naar een dierenkliniek of naar een KI-centrum.
 • NEEN: Wanneer je elders wil gaan paardrijden of wandelen. Er is geen gebruik van private en openbare sportaccommodaties mogelijk door personen vreemd aan de locatie.

Mag ik mijn paard(en) laten bewegen, berijden, inspannen of gaan wandelen?

 • JA: Ik mag mijn paard loslaten op een weide, paddock of piste.
 • JA: Ik mag mijn paard(en) berijden op mijn eigen weide of eigen paddock of rijpiste.
 • JA: Ik mag met mijn paard gaan wandelen aan de hand op de openbare weg voor zover ik de veiligheid van mezelf, mijn dier of mijn omgeving niet in gevaar breng.
 • JA: Ik mag mijn paard berijden of inspannen voor het maken van een korte wandeling in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar het paard gestald is.
  • Om veiligheidsredenen op de openbare weg is het raadzamer om met twee te gaan wandelen rekening houdend met de afstandsregel van 1,5 m.
  • Respecteer ALTIJD de richtlijnen van de toezichters/boswachters wanneer je in een natuurpark of bos, al dan niet eigendom van Agentschap voor Natuur en Bos, kan gaan wandelen in jouw onmiddellijke omgeving.
 • NEEN: Het maken van wandelingen die langer duren dan noodzakelijk is om je paard voldoende te laten bewegen is niet toegestaan, niet alleen en niet in het bijzijn van anderen.
 • NEEN: Je mag je paard(en) niet opladen om elders te gaan wandelen of te gaan rijden.
 • NEEN: Het krijgen van (privé-)les tijdens het rijden is niet toegestaan. Gezien de door Sport Vlaanderen en wetenschappers gedragen adviezen over de wijze waarop we in deze Corona-tijden het best aan beweging doen, geldt ook hier de wijze raad dat, wanneer het paard bereden wordt, het best niet te intensief en niet te lang gewerkt wordt. Het welzijn van het paard staat centraal; niet de fysieke of sportieve beleving van de ruiter of amazone. Dus lessen en trainingen door derden zijn NIET toegestaan.

U kan het document met alle FAQ's hier downloaden.

04/12/2020 10:12
Deel deze info: