Update Covid-19: Maatregelen voor paardensport en corona vanaf 29/10/2020 29/10/2020 10:33 4 min

Update Covid-19: Maatregelen voor paardensport en corona vanaf 29/10/2020

PaardenPunt Vlaanderen, Paardensport Vlaanderen, LRV

Op 27/10/2020 nam de Vlaamse regering nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Op 28/10/2020 werd onderstaand MB gepubliceerd waardoor deze maatregelen onmiddellijk van kracht werden.

De paardensport verkreeg vanuit de overheid een uitzondering om, in het kader van dierenwelzijn, onze mooie sport nog indoor te beoefenen. Het is van groot belang dat we daarom hierbij onze verantwoordelijkheid opnemen en de regels ook strikt naleven. De maatregelen zijn niet leuk, maar worden genomen om de druk op onze gezondheidszorg te doen afnemen en het coronavirus in te dijken.

De uitzondering die geldt voor de paardensport (enkel indoor in functie van dierenwelzijn en veiligheid) geldt voor alle leeftijden.

Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen kinderen tot en met 12 jaar en vanaf 13 jaar: Alle outdoor sportactiviteiten zijn nog mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar. Lessen (in groep en privé) kunnen dus buiten nog plaatsvinden voor kinderen tot en met 12 jaar. Indoor is er ook voor de -13-jarigen geen mogelijkheid meer om georganiseerde sportactiviteiten te organiseren.

Sportkampen zijn enkel mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar op basis van de toegelaten sportactiviteiten en voor kampgroepen van maximum 50 personen. Overnachtingen zijn niet mogelijk.

Organiseer jij een sportkamp? : Een goedkeuring voor je sportkamp vanwege de lokale overheid (stad of gemeente) is strikt noodzakelijk!

Belangrijk om mee te geven: Elke lokale overheid (stad of gemeente) kan strengere maatregelen nemen, indien zij dit nodig acht. Twijfel je of iets mag of kan in jouw stad of gemeente? Neem dan contact op met je lokale overheid. Het Ministerieel Besluit werd gepubliceerd en de maatregelen gaan van kracht vanaf 29/10/2020.

Een warme oproep aan u allen om deze maatregelen zeer strikt te respecteren. Enkel zo komen we hier door en kunnen we zo snel mogelijk terugkeren naar “normaal”. Zorg goed voor uzelf en voor de anderen!

Overzicht na de maatregelen:

1. SPORTBEOEFENAARS TOT EN MET 12 JAAR (°2008 OF LATER)

Alle outdoor sportactiviteiten zijn mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar. Lessen (in groep en privé) kunnen dus buiten nog plaatsvinden voor kinderen tot en met 12 jaar.

Wat betreft indoor sportactiviteiten gelden dezelfde regels als voor de +12-jarigen! (zie verder).
Concreet, voor kinderen tot en met 12 jaar kunnen er enkel nog buiten lessen doorgaan.

Sportkampen zijn enkel mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar op basis van de toegelaten sportactiviteiten en voor kampgroepen van maximum 50 personen. Overnachtingen zijn niet mogelijk.

LET WEL OP: Een goedkeuring voor je sportkamp vanwege de lokale overheid (stad of gemeente) is strikt noodzakelijk!

2. SPORTBOEFENAARS VANAF 13 JAAR (° 2007 OF VROEGER)

Georganiseerde sportactiviteiten voor personen vanaf 13 jaar zijn niet langer toegestaan.

 • Groepslessen, privélessen, brevetafnames, sportkampen voor sportbeoefenaars vanaf 13 jaar zijn niet toegelaten.
 • Competitie voor sportbeoefenaars vanaf 13 jaar is niet toegelaten, met uitzondering van de professionele sportwedstrijden.

Outdoor sportactiviteiten voor personen vanaf 13 jaar zijn wel toegelaten indien:

 • er gesport wordt binnen het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. In deze context is onderling contact toegestaan.
 • er gesport wordt in groepjes van maximum 4 personen zoals voorzien in de limiet voor maximum toegelaten samenscholingen in niet-georganiseerde context. Bij sporten met personen buiten het huishouden wordt steeds de afstand van 1,5m gerespecteerd tijdens het sporten.

Indoor sportactiviteiten zijn voor niemand toegelaten, maar hiervoor kreeg de paardensport een uitzondering:

 • Een uitzondering geldt in functie van het dierenwelzijn voor paarden: indoor paardensportactiviteiten zijn toegelaten indien deze louter in functie van het welzijn van de dieren gebeuren en wanneer er door ongunstige weersomstandigheden geen outdoor alternatieven zijn. Volgende voorwaarden moeten bijkomend vervuld zijn:
  • Een goede verluchting van de binnenpiste (100% aanvoer buitenlucht).
  • Densiteitsregels: de beschikbare oppervlakte moet 200m² per sporter waarborgen
  • Het maximum aantal toegelaten personen dient duidelijk aan de ingang van elke piste vermeld te worden (met oog op controle). Je kan hiervoor gebruik maken van ons pictogram.
  • Enkel sporters (ruiters) en begeleiders
  • Eén begeleider per paard

3. CLUBS/VERENIGINGEN

Wat kan en mag een club of vereniging?

 • Groepslessen, privélessen, brevettenwerking en kaderopleidingen kunnen momenteel niet doorgaan voor sportbeoefenaars van 13 jaar en ouder
 • Sportlessen voor kinderen tot en met 12 jaar is wel nog mogelijk, maar enkel outdoor!
 • Ook andere georganiseerde initiatieven voor sportbeoefenaars van 13 jaar en ouder kunnen niet plaatsvinden
 • Clubwedstrijden, trainingswedstrijden en winterwerkingen kunnen momenteel niet doorgaan.
 • Paardrijkampen zijn enkel mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar op basis van de toegelaten sportactiviteiten en voor kampgroepen van maximum 50 personen. Overnachtingen zijn niet mogelijk en er is toelating vereist van de lokale overheid.
 • De sportkantines volgen de richtlijnen voor de horeca.

4. WEDSTRIJDEN

Competitie is momenteel niet toegelaten.
Topsport en profsportactiviteiten zijn bij uitzondering wel nog toegelaten mits toestemming van de bevoegde minister. Om onze internationale professionele competitie te vrijwaren is hiervoor reeds een uitzondering aangevraagd bij de bevoegde minister.

Lees hier ook de leidraad van Sport Vlaanderen na over sporten tijdens Corona: https://www.sport.vlaanderen/media/15292/maatregelen-voor-de-sportsector-van-29-oktober.pdf

MB van 28/10/2020: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/283-1.pdf

04/12/2020 10:34
Deel deze info: