Algemeen verbod op vuurwerk! 10/12/2020 13:24 2 min

Elk jaar opnieuw zorgt vuurwerk voor ernstige ongevallen, met niet alleen materiële schade door brand maar ook heel wat mensen die gekwetst raken. Dieren en in het bijzonder paarden worden opgeschrikt door vuurwerk, breken uit, lopen verloren, raken gewond, of erger nog: ze sterven.

Daarbij komt nu ook de noodzaak door de Covid-19 pandemie om bijeenkomsten als gevolg van het organiseren van vuurwerk te vermijden, evenals de fysieke contacten die dergelijke bijeenkomsten met zich meebrengen. De ongevallen en de bijkomende ziekenhuisopnames die dit soort gelegenheden kunnen veroorzaken, zowel door het gebruikte materiaal als door het bijeenbrengen van een grote groep mensen, moeten worden vermeden.

De federale overheid heeft daarom beslist vuurwerk te verbieden, zowel op privaat domein als in de openbare ruimte.

Daarnaast is het ook verboden om geluids- of carbuurkanonnen te gebruiken.

Wie dit verbod niet respecteert riskeert zware boetes. Lokale besturen en politiediensten plannen nu al de controles en handhaving van het vuurwerkverbod. Er zullen onder andere drones ingezet worden.

De boodschap is duidelijk: vuurwerk is verboden en iedereen wordt geacht zich daar aan te houden. Wie dat niet doet zal gesanctioneerd worden.

Ondanks het algemeen verbod, vrezen paardenhouders dat er tijdens oudejaarsnacht toch vuurwerk zal afgestoken worden. Ze zijn ongerust en willen bij hun paarden zijn. Dat kan in principe niet, omdat de avondklok dan van kracht is. Tot 15 januari blijft het immers verboden om zich op de openbare weg en in de openbare ruimte te bevinden tussen middernacht en 05.00 uur ’s morgens, behalve in geval van essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen. De reden van aanwezigheid of verplaatsing op de openbare weg of in de openbare ruimte moet aangetoond worden op eerste vraag van de politiediensten. Bij een aantal gemeenten kunnen paardenhouders een attest aanvragen om tijdens oudejaarsnacht bij hun paard te zijn. Daarbij wordt een exact adres gevraagd van de locatie (weide of stal), en dat kan gecontroleerd worden. Wie dergelijk attest toch misbruikt, riskeert een coronaboete.

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond, veilig en vuurwerkvrij eindejaar!

MB van 28/11/2020: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/291.pdf

In Beeld
10/12/2020 13:26
Deel deze info: