Corona-maatregelen: update 28/10/2020 28/10/2020 10:32 3 min

Gisterenavond kwam de Vlaamse regering met enkele nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Er wordt hierbij een duidelijk onderscheid gemaakt tussen kinderen tot 13 jaar en vanaf 13 jaar.

De paardensport verkreeg vanuit de overheid een uitzondering om, in het kader van dierenwelzijn, onze mooie sport te beoefenen. Het is van groot belang dat we daarom hierbij onze verantwoordelijkheid opnemen en de regels ook strikt naleven. De maatregelen zijn niet leuk, maar worden genomen om de druk op onze gezondheidszorg te doen afnemen en het coronavirus in te dijken.

Belangrijk om mee te geven: Elke lokale overheid (stad of gemeente) kan opnieuw strengere maatregelen nemen, indien zij dit nodig acht. Twijfel je of iets mag of kan in jouw stad? Neem dan contact op met je lokale overheid.

Overzicht na de maatregelen:

SPORTBEOEFENAARS TOT 13 JAAR (°2008 OF LATER)

Alle indoor en outdoor sportactiviteiten zijn mogelijk voor kinderen tot 13 jaar. Lessen kunnen dus, zowel indoor als outdoor, voor kinderen tot 13 jaar.

Sportkampen zijn enkel mogelijk voor kinderen tot 13 jaar op basis van de toegelaten sportactiviteiten en voor kampgroepen van maximum 50 personen. Overnachtingen zijn niet mogelijk.

SPORTBOEFENAARS VANAF 13 JAAR (° 2007 OF VROEGER)

Georganiseerde sportactiviteiten voor personen vanaf 13 jaar zijn niet langer toegestaan.

 • Groepslessen, brevetafnames, sportkampen voor sportbeoefenaars vanaf 13 jaar zijn niet toegelaten.
 • Competitie voor sportbeoefenaars vanaf 13 jaar is niet toegelaten, met uitzondering van de professionele sportwedstrijden.

Outdoor sportactiviteiten voor personen vanaf 13 jaar zijn wel toegelaten indien:

 • er gesport wordt binnen het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. In deze context is onderling contact toegestaan.
 • er gesport wordt in groepjes van maximum 4 personen zoals voorzien in de limiet voor maximum toegelaten samenscholingen in niet-georganiseerde context. Bij sporten met personen buiten het huishouden wordt steeds de afstand van 1,5m gerespecteerd tijdens het sporten.

Indoor sportactiviteiten zijn niet toegelaten vanaf 13 jaar, maar hiervoor kreeg de paardensport een uitzondering:

 • Een uitzondering geldt in functie van het dierenwelzijn voor paarden: indoor paardensportactiviteiten zijn toegelaten indien deze louter in functie van het welzijn van de dieren gebeuren en wanneer er door ongunstige weersomstandigheden geen outdoor alternatieven zijn. Volgende voorwaarden moeten bijkomend vervuld zijn:
  • Een goede verluchting van de binnenpiste (100% aanvoer buitenlucht).
  • Densiteitsregels: de beschikbare oppervlakte moet 200m² per sporter waarborgen
  • Het maximum aantal toegelaten personen dient duidelijk aan de ingang van elke piste vermeld te worden (met oog op controle).
  • Enkel sporters (ruiters) en begeleiders
  • Eén begeleider per paard

CLUBS/VERENIGINGEN

Wat kan en mag een club of vereniging?

 • Groepslessen, brevettenwerking, kaderopleidingen kunnen momenteel niet doorgaan voor sportbeoefenaars van 13 jaar en ouder
 • Sportlessen voor kinderen tot 13 jaar is wel nog mogelijk
 • Ook andere georganiseerde initiatieven voor sportbeoefenaars van 13 jaar en ouder kunnen niet plaatsvinden
 • Clubwedstrijden en winterwerkingen kunnen momenteel niet doorgaan.
 • Paardrijkampen zijn enkel mogelijk voor kinderen tot 13 jaar op basis van de toegelaten sportactiviteiten en voor kampgroepen van maximum 50 personen. Overnachtingen zijn niet mogelijk.
 • De sportkantines volgen de richtlijnen voor de horeca.

WEDSTRIJDEN

Competitie is momenteel niet toegelaten.
Topsport en profsportactiviteiten zijn bij uitzondering wel nog toegelaten mits toestemming van de bevoegde minister.
Om onze internationale professionele competitie te vrijwaren is hiervoor reeds een uitzondering aangevraagd bij de bevoegde minister.

Link van Sport Vlaanderen:

https://www.sport.vlaanderen/media/15269/maatregelen-voor-de-sportsector-vanaf-31-oktober.pdf

Ministerieel besluit.

04/12/2020 10:33
Deel deze info: