Corona richtlijnen: officiële bevestiging dat ritten te paard met maximum twee ruiters, enkel met het oog op het welzijn van het dier, toegestaan zijn. 17/04/2020 10:15 1 min

Update 17/04 Corona richtlijnen: officiële bevestiging dat ritten te paard met maximum twee ruiters, enkel met het oog op het welzijn van het dier, toegestaan zijn

Nog onduidelijkheid voor de menners en dravers

Het gepubliceerd Ministerieel besluit van 17 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, bevat één voor de paardensector belangrijke wijziging. Zie: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/MB-17-4-2020.pdf

Bij de toegestane activiteiten wordt nu ook vermeld: “ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van twee ruiters."


Het is op dit ogenblik niet duidelijk of dit ook van toepassing is voor de menners en dravers.
In het kader van dierenwelzijn zal de sector dit ook verdedigen. Momenteel wordt alles op alles gezet om hier snel duidelijkheid over te krijgen.


Van zodra er duidelijkheid is zal hierover gecommuniceerd worden via onze kanalen.

We danken de overheid alvast voor het belang dat men hiermee aan het welzijn van onze paarden hecht.

04/12/2020 10:15
Deel deze info: