Enquête: De kwaliteit van hooi 17/06/2021 08:43 <1 min

UGent voert in samenwerking met privéinitiatief 3H onderzoek uit naar de gepercipieerde kwaliteit van hooi in de paardensector. In het kader van hun onderzoek lanceerden ze een enquête waarmee ze nagaan hoe paardeneigenaren en managers van stallen de kwaliteit van hooi percipiëren.

> Deelnemen aan de enquête kan via deze link.

(de enquête is Engelstalig)

In Beeld
17/06/2021 09:28
Deel deze info: