FAQ: Op welke overheidssteun mag ik als bedrijf rekenen tijdens deze crisis? 30/03/2020 10:10 1 min

Op de website van VLAIO worden alle steunmaatregelen toegelicht voor ondernemingen die getroffen worden door de maatregelen t.g.v. de Corona pandemie.

Zie: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus-0 ; verkorte url: www.vlaio.be/corona

Op deze website staan verschillende links naar alle mogelijke steunmaatregelen. Het dossier rond de steunmaatregelen wordt bij elke wijziging aangevuld waarbij men tracht de informatie zo snel mogelijk up to daten.

U vindt er ook het aanvraagdocument voor de “Corona hinderpremie. De aanvragen moeten digitaal ingediend worden via het aanvraagformulier op voormelde website van VLAIO: https://aanvraagcoronapremie.be

De “Corona hinderpremie” is er voor alle ondernemingen die een fysieke locatie verplicht moeten sluiten omwille van de maatregelen die de federale overheid heeft genomen.

Ook de bedrijven uit de paardenhouderij komen in aanmerking. Dat geldt o.a. voor de horeca in de paardenhouderij maar ook voor maneges en pensionstallen die als sportinstelling verplicht gesloten zijn en enkel activiteiten in functie van dierenwelzijn verderzetten. De inkomsten vallen immers weg doch maneges en pensionstallen worden geconfronteerd met de blijvende kost voor de verzorging en voeding van de paarden.

Om van de “Corona hinderpremie” te kunnen genieten, moet wel voldaan worden aan de hiertoe gestelde voorwaarden, zie www.vlaio.be/coronahinderpremie

  • Het moet gaan om een verplichte sluiting van een fysieke locatie. Voor lesgevers die zelf geen fysieke locatie hebben, is dit niet mogelijk.
  • Het is ook vereist dat het gaat om een activiteit in hoofdberoep of bijberoep met volledige sociale bijdragen.
  • Komen tevens in aanmerking:
    • Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid met minstens 1 werkende vennoot of 1 voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst
    • VZW’s met minstens 1 personeelslid in dienst.

Veel zelfstandigen hebben ook recht op het federale overbruggingskrediet:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

04/12/2020 10:11
Deel deze info: