Geen indicaties dat coronavirus zich zal verspreiden via paarden of andere diersoorten & FAQ: Wat mag en wat niet tijdens de Corona ‘lock down’ 20/03/2020 10:05 6 min

Tot op heden zijn er geen indicaties dat het coronavirus zich zal spreiden binnen de hondenpopulatie of andere diersoorten. Tot op heden werden er ook geen meldingen gemaakt van andere diersoorten, inclusief het paard, die geïnfecteerd kunnen worden met het Covid-19. Dit is ook niet direct te verwachten. Het coronavirus is momenteel zeer sterk gericht op de mens en zal zomaar niet overal rondspringen naar andere diersoorten.

U kan het hele onderzoek hier lezen.


FAQ: Wat mag en wat niet tijdens de Corona ‘lock down’

Voor wat mag ik mijn dierenarts nog contacteren?

Net zoals bij onze humane dokters niet-dringende afspraken worden geannuleerd, zal uw dierenarts ook niet meer komen voor niet-dringende afspraken (zoals castraties, identificaties, …) . Uiteraard worden spoedgevallen (zoals koliek, wonden, acuut manken…) nog steeds behandeld met de maatregelen opgelegd door de overheid (afstand bewaren, handen grondig wassen etc.). Uw dierenarts kan in eer en geweten beslissen wat spoed is en wat niet.

De faculteit diergeneeskunde in Merelbeke zal enkel nog spoedgevallen ontvangen en dit na telefonisch overleg. Voor meer informatie zie https://nl-nl.facebook.com/pg/UGentFaculteitDiergeneeskunde/posts/?ref=page_internal

Wij begrijpen dat sommige gevallen voor u als dringend kunnen beschouwd worden, maar vertrouw op de kennis en kunde van uw dierenarts. De volksgezondheid komt op de eerste plaats. Dat neemt niet weg dat ook dierenwelzijn essentiële diensten vereist.

Volksgezondheid is nu de absolute prioriteit. PaardenPunt Vlaanderen roept op tot maximale voorzichtigheid in het belang van uw gezondheid, die van uw naasten en van de gehele bevolking!

Voor wat mag ik mijn hoefsmid nog contacteren?

Net zoals bij de FAQ over de dierenartsen, is het aangeraden om je hoefsmid enkel te contacteren in geval van nood. Dit betekent dat er diergeneeskundige noodzaak toe is, zoals bij nageltred.

Wij begrijpen dat sommige gevallen voor u als dringend kunnen beschouwd worden, maar vertrouw op de kennis en kunde van uw hoefsmid. De volksgezondheid komt op de eerste plaats. Dat neemt niet weg dat ook dierenwelzijn essentiële diensten vereist.

Volksgezondheid is nu de absolute prioriteit. PaardenPunt Vlaanderen roept op tot maximale voorzichtigheid in het belang van uw gezondheid, die van uw naasten en van de gehele bevolking!

Mag ik de trailer nemen om op locatie te gaan wandelen of rijden?

Neen! U kan enkel nog een korte rit maken om de benen van uw paard te strekken. Hiervoor een paard vervoeren is niet toegelaten.

Enkel de essentiële verplaatsingen zoals naar de supermarkt, uw werk of de dokter gaan, is met de wagen, fiets, openbaar vervoer, … toegelaten.

Volksgezondheid is nu de absolute prioriteit. PaardenPunt Vlaanderen roept op tot maximale voorzichtigheid in het belang van uw gezondheid, die van uw naasten en van de gehele bevolking!

Mag ik (in groep) gaan wandelen?

U kan een korte rit maken om de benen van uw paard even te strekken. Indien de politie u tegenhoudt en u meldt dat dit verboden is, accepteer dit dan. Iedere gemeente interpreteert de regelgeving anders en hun communicatie en richtlijnen staan boven onze informatie. Hier kunnen wij helaas niets aan doen.

Indien u een korte rit doet is dit enkel toegelaten, individueel, met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of met telkens een zelfde vriend. Daarbij moet wel een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gerespecteerd worden.

U mag enkel een korte rit doen met uw paard (in uw omgeving, zonder dat u het paard moet vervoeren naar een andere locatie), maar dit mag absoluut niet in groep. Respecteer zeker de voorgeschreven voldoende ruimte (1,5 meter) tussen u en uw mederuiter.

Volksgezondheid is nu de absolute prioriteit. PaardenPunt Vlaanderen roept op tot maximale voorzichtigheid in het belang van uw gezondheid, die van uw naasten en van de gehele bevolking!

Mag ik mijn paard nog gaan verzorgen in de manege of pensionstal?

Ja! Maneges / pensionstallen kunnen geopend blijven voor eigenaars van de paarden om paarden te voorzien in hun basisbehoeften, zijnde de beweging en de verzorging. Elke onderneming dient de door de overheid opgelegde maatregelen te nemen (mogelijkheid van een minimumafstand van 1,5m kunnen garanderen, mogelijkheid om handen te wassen met zeep, desinfectiegels voorzien).

Enkel tijdens deze noodzakelijke verzorging blijft men op stal en nadien keert men rechtstreeks huiswaarts. Er kan met de eigenaars van de manege / pensionstal een uurregeling worden afgesproken wanneer iedere klant zijn paard kan komen verzorgen. Zo kan men ten allen tijde de minimumafstand van 1,5 meter garanderen. Indien dit niet mogelijk is, bekijk dan met de staleigenaar of het mogelijk is dat zij momenteel de verzorging van uw paard overnemen.

Bezoekers die geen paard hebben staan in de manege / pensionstal zijn in geen enkel geval toegelaten. Contact met anderen moet vermeden worden. Bepaalde ondernemingen kiezen er goed bedoeld voor de deuren te sluiten. Juridisch gezien zijn de eigenaars baas van hun eigen accommodatie, maar dit wordt beperkt door de schriftelijke overeenkomst, die de eigenaar sloot met de paardeneigenaar.

Volksgezondheid is nu de absolute prioriteit. PaardenPunt Vlaanderen roept op tot maximale voorzichtigheid in het belang van uw gezondheid, die van uw naasten en van de gehele bevolking!

Mag ik nog gaan rijden in mijn manege of pensionstal?

Neen, paardrijden als recreatieve bezigheid is verboden. Alleen de absoluut noodzakelijke activiteiten om het welzijn van de paarden te waarborgen mogen blijven doorgaan.

Volksgezondheid is nu de absolute prioriteit. PaardenPunt Vlaanderen roept op tot maximale voorzichtigheid in het belang van uw gezondheid, die van uw naasten en van de gehele bevolking!

Mijn paarden staan op een weide / verschillende weides mag ik nog voor hen gaan zorgen?

Ja! Het is uiteraard toegelaten dat u uw paarden kan verzorgen op een weide. Denk er wel aan dat u dit alleen of maximaal met twee mag doen.

Volksgezondheid is nu de absolute prioriteit. PaardenPunt Vlaanderen roept op tot maximale voorzichtigheid in het belang van uw gezondheid, die van uw naasten en van de gehele bevolking!

Mag ik nog voeder (hooi, stro, haver, …) gaan halen voor mijn paarden?

Ja! Dierenvoedingswinkels zijn net zoals supermarkten nog geopend. Voor hooi en stro kan u nog steeds terecht bij uw leverancier, maar houd de strikte maatregelen van de overheid in acht (afstand, hygiëne, …).

Volksgezondheid is nu de absolute prioriteit. PaardenPunt Vlaanderen roept op tot maximale voorzichtigheid in het belang van uw gezondheid, die van uw naasten en van de gehele bevolking!

Mag ik mijn paard nog transporteren?

Verplaatsingen kunnen enkel gemaakt worden als deze noodzakelijk zijn, niet omwille van recreatieve overwegingen.

Transport in functie van diergeneeskundige handelingen, beroepsmatig of vervoer in het kader van het dierenwelzijn (bv. zoals verplaatsing naar een weide …) is toegelaten.

U kan als particulier geen paarden gaan ophalen of transporteren naar het buitenland.

Volksgezondheid is nu de absolute prioriteit. PaardenPunt Vlaanderen roept op tot maximale voorzichtigheid in het belang van uw gezondheid, die van uw naasten en van de gehele bevolking!

In ieder geval dienen de regels van social distancing gerespecteerd te worden, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

04/12/2020 10:06
Deel deze info: