Geen mest achterlaten op de parking, hou de parking netjes! 15/09/2020 13:51 <1 min

Wedstrijdorganisatoren, maneges, pensionstallen en ook gemeenten stellen nette parkings ter beschikking van paardenhouders.

Deze dienen proper en net achtergelaten te worden.

Mest dient te worden opgeruimd in de daartoe voorziene plaats. Wanneer uit een vrachtwagen of trailer mest wordt verwijderd dan wordt die ook naar de mesthoop gebracht. Papiertjes en verpakkingsmateriaal, blikjes e.d. worden in de vuilnisbakken gedeponeerd.

Indien er geen mestopslag of vuilnisbakken aanwezig zijn neemt men zijn afval mee naar huis.

PaardenPunt Vlaanderen heeft een informatiebord ontworpen om deze boodschap zichtbaar te maken. U kan deze hier downloaden.

In Beeld
16/09/2020 08:15
Deel deze info: