Indexatie tarieven Horseid 02/02/2023 13:44 1 min

De tarieven voor identificatie en registratie van paardachtigen zijn geïndexeerd.

De nieuwe tarieven zijn:

Kosten voor de eerste registratie in de centrale gegevensbank

Indien er een paspoort (equipas) wordt afgeleverd:

  • digitale procedure:€ 82,01 inclusief btw
  • procedure op papier: € 119,31 inclusief btw

Indien er geen paspoort wordt afgeleverd (bv. wanneer het paspoort wordt afgeleverd door een stamboek of bij registratie van een paardachtige die al een paspoort heeft):

  • digitale procedure: € 53,68 inclusief btw
  • procedure op papier: € 74,56 inclusief btw

Veulens bestemd om te worden geslacht voor de leeftijd van 12 maanden:

  • digitale procedure: € 22.36 inclusief btw
  • procedure op papier: € 44,75 inclusief btw

De tarieven worden vermeerderd met € 50 exclusief btw (€ 60,50 inclusief btw) voor een dringende aanvraag om documenten af te leveren of te regulariseren binnen een kortere termijn dan voorzien in het 'KB van 16 februari 2016 betreffende de identificatie en de encodering van paardachtigen in een centrale gegevensbank'.

In Beeld
14/07/2023 09:15
HorseID
Deel deze info: