Minister Crevits maakt steun vrij voor de paardensector 22/06/2021 10:19 4 min

Op 21 juni 2021 heeft Vlaams Minister van Economie en Landbouw Crevits samen met Vlaams parlementslid Lode Ceyssens een bezoek gebracht aan Stoeterij Dorperheide van de familie Philippaerts (Oudsbergen), een huis met wereldfaam. De paardensector in Vlaanderen is zeer divers en kent een groot economisch en maatschappelijk belang. Met de Olympische spelen in het vooruitzicht besprak minister Crevits de toekomst van de paardensector in Vlaanderen en werden een aantal concrete actiepunten aangekondigd om de paardenfokkerij te versterken.

"Binnenkort kunnen we weer een heel aantal Belgische toppaarden en topruiters aan het werk zien op de Olympische spelen in Japan. Al decennialang staat de Vlaamse paardenfokkerij aan de top van de wereld. Die plaats aan de wereldtop is het resultaat van een brede en dynamische paardensector in Vlaanderen. Het is onze ambitie om die topplaats met deze actiepunten ook in de toekomst te garanderen.”

Hilde Crevits (Vlaams Minister van Economie en Landbouw)

Ondersteuning loketfunctie PaardenPunt Vlaanderen

De Vlaamse paardensport geniet al jaren internationale faam en de Vlaamse ruiters, zoals de familie Philippaerts, zijn echte ambassadeurs van die Vlaamse paardensport overal ter wereld. In de marge van een bezoek aan hun paardenfokkerij en stoeterij kondigde minister Crevits een aantal concrete actiepunten aan die de Vlaamse paardensport duurzaam moeten versterken. Zo krijgt PaardenPunt Vlaanderen vzw voor 2021 een bedrag van €325.000 om haar loketfunctie verder uit te bouwen.

PaardenPunt Vlaanderen vertegenwoordigt meer dan veertig erkende hippische verenigingen met honderdduizenden leden en ondersteunt de overheid bij de uitwerking en aanpassing van regelgeving. Dankzij de subsidie die de minister voorziet, kan iedereen met vragen over paarden nog steeds kosteloos bij het PaardenPunt aankloppen voor eerstelijnsadvies en blijft PaardenPunt Vlaanderen de sector op diverse manier informeren en sensibiliseren (infowebsite, campagnes, modelcontracten, brochures, ...). Daarnaast geeft het PaardenPunt uitvoering aan het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, een toekomstvisie met concrete opdrachten, opgesteld door de Vlaamse overheid. Ook dat actieplan krijgt een update.

Tenslotte biedt het PaardenPunt, aan toegankelijke tarieven, diverse diensten op maat aan (contracten, bemiddeling, begeleiding,...) en staat het in voor de verplichte identificatie van paardachtigen in Vlaanderen.

"Minister Crevits is enorm gemotiveerd om de Vlaamse paardenhouderij naar een hoger niveau te tillen. Ze beseft dat onze sector van grote economische en maatschappelijke waarde is. Tijdens de komende jaren zullen we, ondersteund door haar enthousiasme, belangrijke stappen vooruit kunnen zetten."

Jozef Bauters (Ondervoorzitter PaardenPunt Vlaanderen)

3 nieuwe projecten

Daarnaast krijgt PaardenPunt Vlaanderen vzw ook een aantal nieuwe opdrachten. Zo zal een eerste actiepunt focussen op de marketing van sportpaarden. Een tweede richt zich op de fokkers en zal onderzoeken hoe zij optimaal ondersteund kunnen worden met de nodige informatie, visibiliteit en erkenning. Een laatste actiepunt betreft de digitalisatie van dekcertificaten, het eventueel vervangen door DNA-analyse ter controle van de correcte afstamming en een verdere optimalisatie van de afgifte van paardenpaspoorten.

En nog meer steunmaatregelen

Door middel van fokkerij wordt de genetische aanleg van bepaalde populaties verbeterd om hen tot betere prestaties te brengen, dit evenwel zonder daarbij de genetische diversiteit uit het oog te verliezen. Paardenpunt Vlaanderen coördineert zo jaarlijks de aanvraag van de fokkerijsubsidie die tot doel heeft de 24 erkende Vlaamse paardenstamboeken te ondersteunen. Het Departement Landbouw en Visserij ondersteunt dan weer innovatieve projecten in de fokkerijsector. Zo is eind 2020 het PaardenGenomica 2020-project gestart dat gecoördineerd wordt door Paardenpunt Vlaanderen in samenwerking met KULeuven, UGent en de stamboekverenigingen BWP en Zangersheide.

"Volgens het Departement Landbouw en Visserij is de paardensector in Vlaanderen goed voor een omzet van 800.000.000 euro en zijn er in Vlaanderen 2700 mensen in tewerkgesteld. Het zwaartepunt van deze sector ligt hier in deze regio. Blij te horen dus dat bevoegd minister Crevits ook onder deze sector voluit haar schouders wil zetten."

Lode Ceyssens (Vlaams parlementslid en burgemeester van Oudsbergen)

Events: samenwerking met landbouwers

Naast de fokkerij is natuurlijk ook de brede paardensport een belangrijke pijler in de paardensector. LRV-Voorzitter Georges Van Keerberghen gaf toelichting bij het feit dat voor de organisatie van wedstrijden plaatselijke LRV-verenigingen en LRV-ponyclubs rekenen op de bereidwillige medewerking van landbouwers. Dankzij de landbouwers krijgen lokale verenigingen de kans om op een economisch en ecologisch verantwoorde manier events te organiseren zonder daarbij een bijkomende claim te doen op het openruimtegebied. Het beleid laat die flexibele invulling ook toe zodat landbouwers de kans krijgen om hun rol als landschapsbouwer en gemeenschapsbouwer aan het brede publiek te tonen. Een win-winsituatie voor iedereen!

Ruimte voor paarden

De paardensector is zeer divers maar heeft ook nood aan ruimte voor verschilende soorten accommodaties: fokkerijen, africhtingsstallen, trainingstallen, veeartsenpraktijken, wedstrijdinfrastructuur… Deze ruimteproblematiek blijft nog steeds een belangrijk topic. De huidige regelgeving voor vergunningen blijft complex en niet gunstig voor de professionele paardenhouderij. Glenn Maes, voorzitter Paardensport Vlaanderen, deed tijdens het bezoek aan Stoeterij Dorperheide een uitdrukkelijke oproep aan de Minister om samen met het Departement Landbouw en Visserij de mogelijkheden voor de sector te actualiseren. Momenteel worden enkel professionele fokkerijen gunstig geadviseerd door het departement in landbouwgebied. Hier moet ook plaats zijn voor de professionele paardenhouderij. Waar anders kan een professionele africhtingsstal, sportstal of opleidingscentrum ingericht worden? De paardenhouderij is naast de paardenfokkerij een volwaardige landbouwactiviteit en dient als dusdanig ook mogelijk gemaakt te worden door het Departement Landbouw en Visserij, zoals het trouwens enkele jaren terug, tengevolge van het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, het geval was.

In Beeld
Carine Luys (directeur PPV), Jozef Bauters (ondervoorzitter PPV), Hilde Crevits (Minister van Landbouw)
02/06/2022 09:34
Deel deze info: