Minister Schauvliege licht paardenbeleid toe 27/04/2015 11:23 2 min

Nieuwe beleidsaccenten inzake paardenhouderij

Op vrijdag 24 april 2015 overhandigde minister Joke Schauvliege op Hof Ter Couter in Vosselare de eerste Equilabels aan Vlaamse maneges en pensionstallen. Het Equilabel, een initiatief van het Vlaams Paardenloket, werd tot nu toe door 17 bedrijven behaald. Minister Schauvliege maakte tevens van de gelegenheid gebruik om haar toekomstplannen voor de Vlaamse paardenhouderij toe te lichten. Het werd een boeiende uiteenzetting.


Het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij zal geactualiseerd worden. “In dat kader wil ik graag van de sector horen welke knelpunten of opportuniteiten er nog zijn die we met het actieplan verder kunnen aanpakken”, vertelt minister Schauvliege.

Er is volgens haar ook een duidelijke nood aan meer actuele cijfers over het economisch belang van de totale sector: “Uit recente exportcijfers blijkt bijvoorbeeld dat de Vlaamse paardenexport op vijf jaar tijd verdrievoudigde. Deze fenomenale toename heeft ongetwijfeld te maken met de goede faam van onze Vlaamse paarden die regelmatig uitstekende prestaties neerzetten op internationale wedstrijden”.

De minister was ook erg erkentelijk voor de inspanningen die het Vlaams Paardenloket de voorbije jaren geleverd heeft. “Om de sector in al zijn verscheidenheid de kracht van één stem te geven, steun ik zeker ook de inspanningen die er momenteel geleverd worden om de Vlaamse Confederatie van het Paard in zijn coördinerende taak te versterken en met het Vlaams Paardenloket de dienstverlening te integreren”
De minister staat ook positief tegenover het aanbieden van administratieve diensten op maat van de erkende fokvereningen door de VCP. Deze organisatie krijgt voortaan ook rechtstreeks ondersteuning voor de fokwaardeschatting van sportpaarden.

De paardensector zal ook betrokken worden bij een aantal beleidsinitiatieven. Zo zal de mening van de sector gehoord worden bij de evaluatie van de pachtwet. “Ook in het kader van de omgevingsvergunning die de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning verenigt, zullen we samen zoeken naar oplossingen om de professionele paardenhouderij zekerheid te bieden. We gaan op een constructieve manier in debat over de plaats van de toenemende recreatieve- en hobbypaardenhouderij”, gaat Schauvliege verder. Verder zullen ruiter- en menroutes uitgebouwd worden met ondersteuning door ANB en VLM. Tenslotte draagt Schauvliege ook de trekpaarden in haar hart. Zij ziet deze dieren graag aan het werk in het natuurbeheer en al grazend in natuurgebied.

24/06/2015 08:52
Het Vlaams Paardenloket
Bert van Lent
Deel deze info: