Ministerieel Besluit van 23 maart 2020: o.a. dierenartsen, inseminatoren, vilbeluik en professioneel transport kunnen verder werken 23/03/2020 10:07 2 min

Ministerieel Besluit van 23 maart 2020: o.a. dierenartsen, inseminatoren, vilbeluik en professioneel transport kunnen verder werken

Op 23 maart leverde de Federale overheidsdienst binnenlandse zaken een nieuw ministerieel besluit af betreffende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken. Dat document kan u hier raadplegen.

In de communicatie van het FAVV wordt aangegeven dat onder ander het insemineren van merries toegelaten is. Daarbij dienen wel altijd de algemene principes van social distancing gevolgd te worden (minimale afstand van 1,5m). Uw dierenarts is normaal ook op de hoogte van al deze zaken. De dierenartsen worden geïnformeerd via het FAVV zoals je hier kan raadplegen.

Het MB van 23.3.2020 geeft in de bijlage een oplijsting van handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking.

Hierbij zijn onder andere de volgende diensten vermeld:

  • Dierenartsen, inseminatoren voor de veeteelt en dienst van vilbeluik
  • Diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren
  • Dierenvervoer
  • het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek, en de essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi
  • Het nationaal, internationaal transport en logistiek.

De koerierdiensten blijven werken en het transport van goederen is een activiteit van vitaal belang. Vers sperma valt onder de term goederen.

Op het terrein blijken de transporten van vers sperma vrij vlot te verlopen. In Frankrijk zijn de KI-centra dicht, zodat van daar geen sperma naar België wordt verstuurd. Voor het overige wordt naar en van de andere landen sperma verstuurd en ontvangen. Geen of laattijdige levering is uiteraard steeds mogelijk, in de huidige situatie met corona zeker niet minder dan voorheen.

Het professioneel (internationaal) transport kan verder werken. Een particulier kan zich hier niet op beroepen om paarden te gaan transporteren. Particulieren blijven beperkt tot essentiële verplaatsingen.

Wat betreft de dierenartsen en inseminatoren voor de veeteelt en het vilbeluik geeft dit uitsluitsel: zij mogen verder werken. Dit geldt ook voor de inseminaties in de paardenhouderij, die een onderdeel uitmaakt van de veeteelt.

04/12/2020 10:08
Deel deze info: