Nieuwe regelgeving omtrent de bijdragen aan Rendac gepubliceerd 07/07/2021 17:49 <1 min

De MB’s voor de indeling van de klassen bijdrageplichtigen en de financiering van de ophaling en verwerking van paardenlichamen (Rendac) zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28.5.2021

Teneinde te voldoen aan de instructies van de bevoegde overheden (OVAM) vraagt Rendac vanaf 1 januari 2020 voor iedere paardachtige naar het bijhorend chipnummer.

Alle informatie over het ophalen van overleden paardachtigen en de daaraan verbonden kosten vindt u terug op de website van Rendac:

Klik hier voor het MB.

07/07/2021 17:56
Deel deze info: