Onderzoek naar het oppervlaktegebruik van de paardensector 19/12/2019 08:31 1 min

Geachte paardenhouders

Om het ruimtegebruik van de paardensector in kaart te brengen, heeft PaardenPunt Vlaanderen besloten om een enquête door te voeren: “Hoeveel weiland gebruikt u voor uw paarden?”. Met deze enquête wensen we bij te dragen aan het in kaart brengen van het ruimtegebruik door de paardensector.

Vandaar een warme oproep om een paar minuten van uw tijd te besteden aan het invullen van deze enquête. U kan deze invullen via volgende link: https://forms.gle/P5jFMegsiLHD3KLM6

De enquête zal worden afgesloten op maandag 20 januari.

Veel dank bij voorbaat!

In Beeld
10/02/2020 10:47
Deel deze info: