Overleden paard laten ophalen: handleiding Rendac 11/08/2021 14:13 3 min

Sinds begin 2021 maakt OVAM een onderscheid tussen paardachtigen die gehouden worden als gezelschapsdier en paarden die gehouden worden als landbouwdier. Dit heeft gevolgen voor de financiering van de ophaling van overleden paardachtigen. Hieronder vindt u meer uitleg over de veranderingen en een handleiding voor het melden van overleden paarden en paardachtigen.

Wijziging in de kosten verbonden aan ophaling

Tot nu toe werden de kosten van de ophaling en verwerking van gestorven landbouwdieren, waaronder paardachtigen, bij particulieren betaald door het Vlaamse Gewest. Deze steunmaatregel is echter enkel bedoeld voor landbouwdieren, terwijl veel paarden eerder een functie als gezelschapsdier hebben.

Daarom maakt OVAM sinds begin 2021 een onderscheid tussen paardachtigen die gehouden worden als gezelschapsdier en paarden die gehouden worden als landbouwdier. Dit gebeurt op basis van de status van een dier als "behouden voor de voedselketen' (landbouwdier) of 'uitgesloten voor de voedselketen' (gezelschapsdier).

Eigenaars van paarden die als gezelschapsdier gehouden werden, staan hierdoor sinds dit jaar volledig zelf in voor de ophaalkosten van kadavers. Eigenaars van paarden die als landbouwdier gehouden werden, kunnen aanspraak maken op een terugbetaling.

> Meer informatie over de regelgeving vindt u op deze pagina.

Wat moet u doen als uw paard overlijdt

Wanneer uw dier overlijdt, meldt u de dood van het dier rechtstreeks in de centrale gegevensbank (www.horseid.be) of u meldt de dood aan de Belgische Confederatie van het Paard die de databank aanpast. U bezorgt het paspoort aan een instantie van afgifte. De instantie van afgifte controleert de dood van het dier in de centrale gegevensbank. Het identificatiedocument wordt vervolgens door de instantie van afgifte ongeldig gemaakt, en daarna vernietigd of teruggestuurd naar de houder.

Daarnaast meldt u het dier aan bij Rendac voor de ophaling van het kadaver. Deze aanmelding kan u doen via de website van Rendac: www.rendac.be.

> Een volledige handleiding voor het correct aanmelden van uw dier vindt u via deze link.

Twee vormen van ophaling

Voor het ophalen van uw overleden paard, pony of ezel biedt Rendac u twee mogelijkheden nl.:


1. Reguliere ophaling

Hiervoor zet Rendac vrachtwagens in met daarop een grijpkraan die volgens een geplande route meerdere kadavers ophalen.

Wenst u gebruik te maken van deze dienst, dan moet u het dier zichtbaar en bereikbaar langs de straatkant plaatsen op maximum 4m van de bouwlijn en mogen er geen hindernissen zijn die het laden kunnen bemoeilijken (bv. elektriciteitskabels, bomen, struiken…).

Dit is sinds januari 2021 een betalende dienst voor iedereen (ongeacht of u particulier, landbouwer, manegehouder enz. bent), de kosten hiervoor bedragen 140,50€ (excl. BTW).

2. Individuele ophaling

Dit is een individuele ophaalservice met een speciaal ingerichte paardentrailer. Uw dier zal dan apart opgehaald worden en dient niet langs de straatkant aangeboden te worden. U zorgt er uiteraard voor dat de laadplaats wel te bereiken is voor een wagen met trailer. Als u kiest voor deze optie kan u een gewenst tijdstip van ophalen afspreken met de transporteur (let wel: enkel op werkdagen). De kosten voor deze ophaaldienst bedragen €500 (excl. BTW).

> Verder lezen? Raadpleeg ons dossier rond slacht en levensbeëindiging.

Foto: Rendac.

In Beeld
11/08/2021 14:38
Deel deze info: