Project 'Oost-Vlaanderen in Galop!' 17/10/2014 09:50 3 min

Laat weten waar u te paard op wandel gaat, en help zo het Oost-Vlaamse ruitertoerisme mee te ontwikkelen


Actieplan: “ontwikkelen en bewegwijzeren van ruiterroutes in Oost-Vlaanderen'.

De provincies kregen van de Vlaamse regering de opdracht om de relatie tussen natuur, sport, recreatie en ruimtelijke ordening te coördineren. Door het ontwikkelen van o.a. mountainbikenetwerken en loopomlopen, deed de provinciale sportdienst Oost-Vlaanderen reeds heel wat ervaring op met betrekking tot dit thema, zowel rond het ontwikkelen van recreatieve routes, als rond het bewegwijzeren, onderhouden en promoten ervan.

In het meerjarensportbeleidsplan 2014-2019, van de provincie is nu ook "het ontwikkelen en bewegwijzeren van ruiterroutes in Oost-Vlaanderen" als actieplan opgenomen. Om voor dit nieuwe project een ruim draagvlak te creëren, werd er een 'Provinciale Werkgroep Ruiterroutes Oost-Vlaanderen' opgericht. De samenstelling van deze werkgroep bestaat uit enerzijds de natuur- en milieusector en anderzijds uit vertegenwoordigers van de ruitersector, m.n. het Vlaams Paardenloket, de Vlaamse Liga Paardensport en de Landelijke Rijverenigingen.

Inventaris

Deze werkgroep besliste in eerste instantie een ruime inventaris op te maken. Een belangrijk onderdeel van deze inventaris is het in kaart brengen van de mogelijke, aanwezige, openbare en beschikbare paden voor ruitertoerisme.

Hierbij is de provincie Oost-Vlaanderen zo vrij uw deskundige medewerking in te roepen. Uit besprekingen met de verantwoordelijken van de ruiterfederaties is gebleken dat heel wat maneges, pensionstallen en andere paardenhouders, op regelmatige basis ruiterwandelingen maken. Hierbij wordt veelal gebruik gemaakt van openbare, paardvriendelijke paden. Bent u bereid om de door u aangesneden paden aan te reiken? Dan is de provincie u daar zeer dankbaar voor.

U kan deze, ongeacht de lengte ervan, op volgende manieren aanreiken:

  • Manueel: door met behulp van fluostiften uw route in te tekenen op een topografische kaart (stafkaart) op schaal 1/10 000. De ingetekende kaarten kan u toesturen aan: Provinciale Sportdienst Oost-Vlaanderen, Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent.
  • Op afspraak: ook steeds welkom op de provinciale sportdienst Oost-Vlaanderen, in het Huis van de Sport, Zuiderlaan 13 te 9000 Gent. Daar zal de provincie u de nodige persoonlijke ondersteuning bieden. Gelieve wel voorafgaand een afspraak te maken (09 243 12 44 of 30).
  • Interactief: op de stand van het Vlaams Paardenloket of de VLP of de LRV en dit op volgende bijeenkomsten/evenementen/beurzen:

Tevredenheid over bestaande ruiterroutes

Daarnaast weet de provincie ook graag of u tevreden bent over de bestaande routes in Oost-Vlaanderen. Wij zouden het erg appreciëren indien u deze kan evalueren via de enquête op onderstaande link.
» Klik hier om de bestaande routes in Oost-Vlaanderen te evalueren.
In Beeld
17/10/2014 11:29
Provincie Oost-Vlaanderen
Deel deze info: