Update 01/12: Versoepeling voor georganiseerde buitensportactiviteiten 01/12/2020 10:38 4 min

Toch een beetje goed nieuws voor onze clubs en sportbeoefenaars vanaf 13 jaar! Na het overlegcomité van afgelopen vrijdag en de publicatie van het MB, maar vooral na publicatie van de federale FAQ gisterenavond laat is er toch een versoepeling voor de georganiseerde sportbeoefening voor personen ouder dan 12 jaar.

In de federale FAQ lezen we namelijk volgende FAQ:

Kunnen niet-professionele sportieve trainingen voor deelnemers ouder dan 12 jaar plaatsvinden?

Ja, trainingen voor deelnemers ouder dan 12 kunnen plaatsvinden, maar enkel in open lucht of in een zwembad. In dat geval gelden de algemene regels zoals het algemeen samenscholingsverbod (maximum vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen) en de social distancing maatregelen (steeds minstens 1,5m tussen elke deelnemer, met uitzondering van leden van hetzelfde huishouden of knuffelcontacten). Een eventuele trainer/coach maakt dus deel uit van deze van deze vier personen.

Wat is nieuw en wat betekent dit voor onze paardensportactiviteiten?

Door deze federale FAQ zijn outdoor sportactiviteiten voor personen vanaf 13 jaar in een georganiseerde context opnieuw beperkt toegelaten:

 • Indien het gaat om outdoor lessen georganiseerd door een club, met maximum 4 personen inclusief een meerderjarige trainer of begeleider.
 • Overige georganiseerde sportactiviteiten voor personen vanaf 13 jaar zijn niet toegelaten.

Clubs kunnen dus opnieuw buiten kleine groepslessen geven (1 meerderjarige lesgever kan lesgeven aan 3 personen vanaf 13 jaar).

Even duidelijkheid brengen:

Wat kan wel?

 • In georganiseerd verband buiten paardrijden met een maximum van 4 personen, inclusief lesgever (kinderen onder de 13 niet meegerekend), rekening houdend met de social distancing-regels en het samenscholingsverbod.
 • In niet-georganiseerd verband binnen paardrijden met het oog op het dierenwelzijn en de veiligheid. Hou hierbij rekening met de regels die reeds golden (1 paard per 200m², goede verluchting, duidelijk aangeven van het aantal toegelaten paarden per binnenpiste en maximaal 1 begeleider per sporter en per paard).
 • In georganiseerd verband binnen paardrijden voor sportbeoefenaars onder de 13 jaar mits toestemming van de lokale overheid. Neem dus zeker contact op met je gemeente! Hierbij geldt het maximum aantal deelnemers van 50 en de vereiste aanwezigheid van een meerderjarige begeleider. Voor georganiseerde paardensportactiviteiten in openlucht voor sporters onder de 13 jaar is geen toestemming van de gemeente vereist.
 • Wedstrijden voor sporters onder de 13 jaar. Deze mogen worden bijgewoond door 1 lid van het huishouden van de deelnemers.
 • Trainingen van professionele sporters.
 • Professionele wedstrijden, mits deze de goedkeuring hebben gekregen van de minister.
 • Outdoor privélessen aan maximaal 3 klanten tegelijk, gegeven door een privélesgever, waarbij het initiatief van de les bij de klant ligt en ongeacht de leeftijd van de klant. De geldende beperkingen voor samenscholingen en de social distancing maatregelen moeten gerespecteerd worden.

Wat kan niet?

 • In georganiseerd verband binnen paardrijden wanneer je geboren bent in 2007 of vroeger.
 • Publiek toelaten op professionele wedstrijden en trainingen.
 • Overnachtingen bij sportkampen.
 • Horecavoorzieningen.

Ter info: De grenzen van de geboortejaren zoals ze tot nu toe werden gecommuniceerd verschuiven met ingang van 1 januari 2021. 2008 wordt 2009, 2007 wordt 2008…

Bij de toegelaten activiteiten dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd:

 • De uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding.
 • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd.
 • Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit.
 • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden.
 • De uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers.
 • De uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.
 • De uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

OPGELET: de persoon op wie de strengste maatregelen van toepassing zijn, bepaalt de maatregelen voor de hele groep. Bv. het is NIET toegestaan een groepsles te organiseren voor vijf 11-jarigen samen met drie 14-jarigen (+ nog een lesgever). Wat wel is toegestaan is een groepsles organiseren voor twee 11-jarigen samen met één 14-jarige (+ een lesgever). In dit geval is er rekening gehouden met de 14-jarige, voor wie de strengste maatregelen (samenscholingsverbod) van toepassing zijn.

Dit zijn alle huidige maatregelen op een rijtje. Laat ons samen nog een extra inspanning doen en de komende weken volhouden. We tellen af naar een mooier, sportief en gezond 2021!

04/12/2020 10:38
Deel deze info: