Update 03/05: De exitstrategie vanaf 4 mei... (on)duidelijkheid in fase 1A. 03/05/2020 10:21 3 min

Maandag 4 mei 2020 start de eerste stap van de exitstrategie.

Afgelopen donderdagavond 30 april 2020 werd het nieuwe ministerieel besluit (MB) gepubliceerd en tevens werden gisteren de FAQ’s van de site info-coronavirus.be aangepast. In elk geval werden bijkomende interpretaties aan verschillende zaken gegeven en zijn er tegenstrijdigheden tussen het ministerieel besluit en de FAQ’s. Wij kunnen niet anders dan in deze context oproepen tot voorzichtigheid aangaande de invoering van maatregelen en roepen met name op om zeker af te toetsen met lokale overheden en de info-coronalijn hoe zij de nieuwe regelgeving interpreteren om alle mogelijke misverstanden en onnodige sancties te vermijden.

Alles nog eens op een rijtje:

Privélessen?

In het nieuwe MB staan de volgende activiteiten expliciet opgenomen als toegelaten : “ – wandelingen en fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren, alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, extra personen, met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon; “

Door heel wat sportfederaties (ondermeer tennis, ….) wordt dit geïnterpreteerd als een toelating om eveneens privélessen in open lucht toe te laten (waarbij de lesgever één van de leden van het gezelschap is). Nochtans wordt in de FAQ nog steeds verwezen naar het niet toelaten van lessen.

Met hoeveel personen?

Zoals hierboven vermeld, spreekt men aangaande de fysieke activiteiten over “alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, extra personen”. Op de volgende lijn van hetzelfde MB wordt dan de zin, die in de vorige versie is opgenomen om de wandelingen te paard terug toe te laten, ook hernomen. Die verklaart : “ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van twee ruiters”. Dat is een opmerkelijke tegenstrijdigheid in de bewoordingen. Wij blijven besluiten dat paardensport onder een fysieke activiteit valt en dus uitgeoefend kan worden volgens de eerste bepaling. Voor wandelingen te paard raden we het voorzichtigheidsprincipe aan, en adviseren we die – omwille van deze bepaling – te beperken tot 2 ruiters.

Waar?

In het MB wordt bevestigd dat de sportclubs mogen openen vanaf 4 mei. Men definieert dat als volgt “de noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren, met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria’s.” In de FAQ staat bovendien opgenomen dat men onder infrastructuur de clubs verstaat en de sportterreinen. Het verhuren of de verkoop van materiaal wordt niet toegestaan. In deze context raden wij, uit voorzichtigheid, dan ook aan om voorlopig nog geen lessen met manegepaarden te organiseren.

Mag ik me hiervoor verplaatsen?

Gisteren werd afzonderlijk door het crisiscentrum gecommuniceerd rond de verplaatsingen, waarbij men heeft vermeld dat de verplaatsing van en naar de club een essentiële verplaatsing is. Er werd wel aan toegevoegd dat het niet de bedoeling is om het hele land te gaan doorkruisen of er een toeristische uitstap van te maken.

04/12/2020 10:22
Deel deze info: