Update 10/05: Steun voor plan van aanpak heropstart (paarden)sport 10/05/2020 10:23 2 min

In aanloop naar de volgende veiligheidsraad, heeft Minister van Sport Ben Weyts, een gefaseerde aanpak voorgesteld voor de sport. Deze week werden de laatste punten en komma’s toegevoegd en PaardenPunt Vlaanderen, LRV en PaardenSport Vlaanderen steunen, samen met andere sportfederaties zoals tennis, … deze aanpak.

We doen een oproep om ons met z’n allen te scharen achter dit plan van aanpak en alle contacten binnen de hele sector te mobiliseren om stap voor stap terug de sport te kunnen hervatten.

In dit plan wordt een onderscheid gemaakt tussen contactsporten en sporten zoals bijvoorbeeld paardensport waar cruciale aspecten zoals social distancing eenvoudig kunnen gevolgd worden. Voor onze sport zitten in dit plan twee cruciale kantelmomenten.

  • 18 mei 2020 : Georganiseerde sportactiviteiten met maximaal 20 personen inclusief sportbegeleiders. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat volgens dit plan structurele trainingen zouden kunnen opstarten, net als de privélessen en wellicht tevens de manegewerking.
  • 29 juni 2020 : Alle sportactiviteiten, inclusief wedstrijden indien social distancing kan gegarandeerd worden

Dit is een totaal andere benadering dan de aankondiging die vorige week werd gegeven door de Nationale Veiligheidsraad, met verbod op wedstrijden tot 31 juli. Ook al zou een versneld traject voor onze sport mogelijk zijn voor de fase van 29 juni, roepen we toch op om dit plan te steunen en alle contacten te gebruiken om dit plan goedgekeurd te krijgen door de Nationale Veiligheidsraad.

Met name naar de experten virologen toe, kunnen we de bevestiging geven dat wij de social distancing perfect kunnen garanderen en dat we een format hebben, waarbij ook alle hygiënische maatregelen te volgen zijn. Bovendien wordt onze sport nog eens uitgeoefend in twee typische “bubbels”. Enerzijds is er het gezinsverband voor de amateur sportbeoefenaar en anderzijds zijn er de professionals die ook binnen een vaste groep van ruiters en hun professionele grooms werken.

De diversifiëring die we vroegen na de aankondiging van de vorige veiligheidsraad is in dit voorstel ook opgenomen, en dat is een grote stap voorwaarts.

De concrete plannen van de federaties liggen klaar, waarbij uiteraard alle maatregelen gerespecteerd worden. Onze clubs, maneges, verenigingen en organisatoren zijn er samen met de ruiters, menners, trainers en alle andere leden helemaal klaar voor. We hopen dat hun geduld wordt beloond en dat we eerstdaags op een veilige en verantwoorde wijze terug onze geliefkoosde sport kunnen beoefenen.

Aanstaande woensdag komt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen en we hopen dat dit plan daar niet alleen grondig wordt bekeken, maar ook de goedkeuring kan wegdragen van experten en politici.

In elk geval is de hippische sector er volledig klaar voor. Wij rekenen op uw steun !

04/12/2020 10:23
Deel deze info: