Update 16/03: Vlaamse regering ondersteunt de Vlaamse bedrijven die in moeilijkheden geraken door de coronacrisis 16/03/2020 09:59 3 min

Vlaams minister Hilde Crevits neemt extra maatregelen voor de Vlaamse bedrijven en zelfstandigen die in financiële moeilijkheden geraken naar aanleiding van de coronacrisis.
Het gaat onder andere om crisiswaarborgen voor overbruggingskredieten voor bedrijven die hun schulden door de coronacrisis niet kunnen betalen, het betrekken van de banken bij het overleg en een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die hun locatie verplicht moeten sluiten door de coronamaatregelen.


Het coronavirus raakt ook in Vlaanderen steeds meer verspreid. Gezondheid staat boven alles. Voor veel bedrijven en zelfstandigen is er een ernstige impact. Om onze bedrijven zoveel als mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, neemt de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister Hilde Crevits deze extra maatregelen.

De Vlaamse regering keurde vrijdag 13.2.2020 reeds bij hoogdringendheid een aantal principes voor steun aan de getroffen zelfstandigen goed, onder andere de hinderpremie. Deze richt zich voornamelijk op detailhandel, horeca en diensten waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is. Er wordt onder meer gefocust op categorieën van ondernemingen of zelfstandigen die specifiek getroffen zijn door verplichte (gedeeltelijke of volledige) sluiting van hun locatie als gevolg van het coronavirus. De steunmaatregel is ook van toepassing voor marktkramers bij de sluiting door de overheid van de reguliere openbare markt.

Voor uw vragen over de nieuwe hinderpremie verwijs ik u door naar de website van VLAIO, (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen).
Daar wordt de meest recente informatie gegeven. De regelgeving hiervoor wordt verder uitgewerkt. Indien u de aanvullingen via mail wenst te ontvangen kunt u daar via een link uw mailadres doorgeven.

Op deze website van VLAIO worden alle steunmaatregelen voor ondernemingen toegelicht, dit wordt bij elke wijziging aangevuld.


https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus-0 .
Indien u hierover nog vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met het VLAIO Contact Center via info@vlaio.be of via 0800 20555 (gratis nummer).

In het bijzonder verwijs ik ook naar de persmededeling van de Vlaamse regering waarin vrijdag meegedeeld werd dat er een voorstel uitgewerkt wordt voor getroffen ondernemers die bijvoorbeeld werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector. Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten geven.

Informatie over de genomen federale maatregelen vindt u op de website van Binnenlandse zaken:

De maatregelen kunt u raadplegen via deze link https://www.info-coronavirus.be/nl/2020/03/12/fase-2-gehandhaafd-overgang-naar-de-federale-fase-en-bijkomende-maatregelen/.
Volgende telefoonnummers zijn beschikbaar:

  • voor wie vragen heeft over economie 0800 12033;
  • voor vragen over gezondheid en openbare orde 0800 14689.

Algemene informatie vindt u op https://www.info-coronavirus.be/nl/.


Alle (privé-) lessen, kampen, sportevenementen en groepswandeling zijn afgeschaft!

De kritieke situatie omtrent het Coronavirus én de overheidsbeslissingen hebben ook gevolgen voor de paardensector.

Sportevenementen worden afgelast en vanaf vrijdag 13 maart middernacht worden alle horeca-activiteiten stilgelegd.

Wij verwijzen naar de communicatie hierover van PaardenSport Vlaanderen en LRV:

https://www.paardensport.vlaanderen/nl/corona
https://lrv.be/nieuws/sport-publieksevenementen-al-zeker-tot-31-maart-afgelastfbclid=IwAR16XfZMWsc3Mt24OuyLg78a0ta1rWr55e57cU1ems7zpgJ8dWZuBYEHf5U
https://lrv.prod.dropsolid-sites.com/nieuws/update-corona-de-paardensport

Samenkomsten (op alle mogelijke manieren) moeten vermeden worden. Het is onze verantwoordelijkheid en burgerplicht om groepsgebeuren niet aan te moedigen en iedereen bewust te maken van het besmettingsgevaar.

Dit wil uiteraard niet zeggen dat er niets meer met de paarden kan gebeuren. Het dierenwelzijn staat zoals steeds voor op. De zorg voor onze viervoeters komt uiteraard niet in gedrang, we vragen enkel om bewust te zijn van het besmettingsgevaar bij contact met anderen.

Concreet betekent dit dat eigenaars op pensionstallen en maneges wel naar hun paarden mogen komen maar dat samenkomsten, vermeden moeten worden.

04/12/2020 10:00
Deel deze info: