Update 18/03: Verstrengde maatregelen 18/03/2020 10:04 3 min

Gezien de verstrengde maatregelen die ingaan vanaf 18 maart 12u00 tot en met 5 april, willen we bijkomende verduidelijkingen geven met betrekking tot de werking en activiteiten van verenigingen, de clubs en de paardensportbeoefenaars.

 • Alle maatregelen zoals reeds voorheen gecommuniceerd gelden nu tot en met zondag 5 april. Dit geldt dus ook al bijvoorbeeld voor evenementen, activiteiten, lessen.. die tijdens het weekend van 4 en 5 april waren gepland.
 • Daarbovenop zijn er nog extra maatregelen opgelegd
  • Groepsbijeenkomsten (samenscholingen) zijn verboden en enkel essentiële verplaatsingen zijn toegelaten. Elke club moet er alles aan doen om geen groepsbijeenkomsten te hebben. Dat betekent ook bijvoorbeeld het opbergen van al het terrasmeubilair.
  • Het vervoer van paarden moet beperkt worden. Transport in functie van diergeneeskundige handelingen of vervoer in het kader van het dierenwelzijn (bv. zoals verplaatsing naar een weide …) is toegelaten.
  • Aan dierenartsen en hoefsmeden wordt eveneens gevraagd om enkel te voorzien in basisbehoeften. Dierenwelzijn blijft in deze aspecten samen met volksgezondheid een prioriteit.
  • Buitenactiviteiten worden gestimuleerd (wandelen, joggen, fietsen). Daar valt ook paardrijden onder, maar dat doe je met maximaal één gezinslid of één vriend. Geen grotere groepen. Paardrijden kan dus, maar niet als daar extra vervoer van een paard of paarden voor nodig is. Pensionklanten in een manege vallen hieronder.
  • Clubs kunnen beperkt geopend blijven om paarden te voorzien in hun basisbehoeften, zijnde de beweging en de verzorging. Elke club dient maatregelen te nemen, gezien de omvang van het aantal leden of gezien het aantal paarden en de beperkte ruimte zodat de social distancing ten allen tijde gegarandeerd wordt. Dit is een essentieel gegeven. Enkel tijdens deze noodzakelijke verzorging blijft men op stal en nadien keert men rechtstreeks huiswaarts. Er kunnen zo uurregelingen voor de piste opgesteld worden, met een maximum aantal personen per piste per uur. Bezoekers zijn in geen enkel geval toegelaten. Contact met anderen moet vermeden worden. Bepaalde clubs kiezen er goed bedoeld voor de deuren te sluiten. Juridisch gezien zijn de eigenaars baas van hun eigen accommodatie, maar dit wordt beperkt door de schriftelijke overeenkomst, die de eigenaar sloot met de paardeneigenaar. Wij vragen dus echt aan alle betrokken partijen om jullie gezond verstand te gebruiken en respect te hebben voor elkaar. Tot slot wensen wij al onze clubs eveneens aan te raden om een nauw en constructief contact te houden met uw stad of gemeente, welke jou eveneens kan bijstaan met raad en daad.

In elk geval dient iedereen het algemeen principe van “social distancing en hygiëne” na te leven. Dit is altijd en overal van toepassing.

Momenteel zijn we nog in overleg met kabinetten en overheidsinstanties om eventuele bijkomende impact naar maneges, dekstations en andere aanverwante activiteiten aan de paardenhouderij te begrijpen. Van zodra we meer informatie hebben, blijven we hierover communiceren.

Het zijn ingrijpende maatregelen, die momenteel in ons land genomen worden.

Draag zorg voor elkaar en voor onze paarden en heb begrip voor elkaar en de moeilijke situatie waar we ons nu in begeven. Laten we redelijk zijn en met gezond verstand er samen het beste van maken en hopelijk kunnen we dan snel weer genieten van onze prachtige paardensport.

04/12/2020 10:04
Deel deze info: